:: Naslovna strana > Vesti > Projektovanje betonskih drumskih mostova u Slovačkoj u skladu sa Eurokodovima
 
03.06.2014.
Projektovanje betonskih drumskih mostova u Slovačkoj u skladu sa Eurokodovima
  U skladu sa Odlukom o kontinuiranom (permanentnom) profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije, broj 1065/1-5. koja je doneta 25. aprila 2014. godine, na Šestoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije, a u saradnji sa Inženjerskom komorom Republike Slovačke, 12. juna 2014. godine sa početkom u 14,45 časova, biće održano prvo predavanje.
Predavanje će održati prof. dr Jaroslav Halvonik sa Univerziteta u Bratislavi. Tema predavanja je:

"Projektovanje betonskih drumskih mostova u Slovačkoj u skladu sa Eurokodovima"

četvrtak, 12. jun 2014. godine
Svečana sala Inženjerske komore Srbije u Beogradu
Bulevar vojvode Mišića 37/II

Početak: 14,45 časova


Predavanje će biti održano u prostorijama Slovačke Inženjerske komore u Bratislavi uz prenos uživo putem video linka, u komorama, članicama Evropskog saveta inženjerskih komora.

Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.


Svim članovima Inženjerske komore Srbije koji budu prisutni na predavanju biće dodeljeno prvih 6 (šest) bodova CPDP kojima će se vrednovati pohađanje programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, a u skladu sa odlukom Skupštine Komore.

Ovo predavanje je namenjeno diplomirani inženjerima nosiocima licenci: 301, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415 i 418.

Predavanje je finasijski podržano od strane Slovačke inženjerske komore.

Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 500 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje.

Kratak opis predavanja: Predavanje se bavi problematikom projektovanja betonskih drumskih mostova upotrebom zajedničkih evropskih standarda - Eurokodova u Slovačkoj. U okviru predavanja biće razmatrani svi relevantni delovi Eurokodova potrebnih za izradu betonskih mostova, izuzev onih koji se odnose na geotehničko projektovanje. U okviru predavanja će biti predstavljena i specifična pravila i kriterijumi (Slovački nacionalni aneksi) koji se koriste prilikom projektovanja betonskih mostova u Slovačkoj.

Predavanje se sastoji od:

1. Uvoda;

2. Eurokodovi koji se koriste u projektovanju betonskih mostova;

3. Dejstva na mostove-Pravila i kriterijumi koji se koriste u Slovačkoj prilikom projektovanja betonskih mostova (Slovački nacionalni aneksi):
3.1. Stalno opterećenje;
3.2. Saobraćajno opterećenje;
3.3. Opterećenje vetrom;
3.4. Uticaji temperature;
3.5. Seizmičko opterećenje;

4. Projektovanje betonskih mostova prema pravilima i kriterijumima u Slovačkoj:
4.1. Materijali
4.2. Trajnost i otpornost;
4.3. Analiza konstrukcije;
4.4. Granična stanja
4.5. Granično stanje upotrebljivosti;

5. Zaključci.

Program:
14:45 - Uvodno obraćanje predsednika Skupštine Inženjerske komore Srbije, prof. dr Dragoslava Šumarca

15:00 - 15:15 - Pozdravni govor predsednika Inženjerske komore Republike Slovačke, prof. dr Vladimira Benka

15:15 - 17:45 - Projektovanje betonskih mostova u Slovačkoj u skladu sa Eurokodovima prof. dr Jaroslav Halvonik, Univerzitet u Bratislavi

17:45 - 18:00 - Zaključci

Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju ovde

Odluku o kontinuiranom (permanentnom) profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije, broj 1065/1-5. od 25. aprila 2014. godine možete preuzeti ovde.