:: Naslovna strana > Vesti > Digitalni prototip u mašinstvu - projektovanje proizvoda, predavanje u Nišu sa video prenosom u Boru
 
02.06.2016.
Digitalni prototip u mašinstvu - projektovanje proizvoda, predavanje u Nišu sa video prenosom u Boru
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije i kompanije OSA Računarski inženjering d.o.o. biće održano predavanje pod nazivom Digitalni prototip u mašinstvu - projektovanje proizvoda.

Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za učesnike koji prisustvuju predavanju, saglasno Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju.

Predavanje je namenjeno licenciranim inženjerima mašinske struke, licence: 330, 332, 333, 336, 381, 430, 432, 434, 436, 830, 730.

Visina kotizacije za prisustvo na predavanju iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Poziv na broj: 6931, model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja predavanja.

Predavanje će se održati u Nišu, u utorak, 7. juna 2016. godine, sa početkom u 13:00 časova. U Boru je omogućeno praćenje predavanja putem video linka.

Za prisustvo predavanju možete se prijaviti putem sledećih linkova:

- Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju u Nišu

- Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju u Boru