Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
 
:: Naslovna strana > Vesti >Doneta Odluka o načinu određivanja cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje
 
02.04.2008.
Doneta Odluka o načinu određivanja cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje
 

Inženjerska komora Srbije je na 12. redovnoj sednici Upravnog odbora, održanoj 31. marta 2008.g. donela Odluku o načinu određivanja cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi poglavlje IV "Način određivanja minimalnih cena izrade projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte", Odluke o načinu određivanja minimalnih cena prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte, br.3707/1-4. od 17.07.2006.god.

Donošenjem ove odluke stvoreni su uslovi za primenu člana 10. stav 1. tačka 5. Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog planera, urbanistu, projektanta i izvođača radova ("Službeni glasnik RS", br.116/06), kojim je propisano da se izdata licenca može oduzeti članu Komore, koji dostavi ponudu za obavljanje poslova ili ugovori obavljanje poslova ispod minimalnih kriterijuma utvrđenih posebnim aktom Komore.

Poglavljem "I. OPŠTE ODREDBE", definisana je cena projektantskih usluga, koja je izražena u bodovima, pri čemu vrednost jednog boda iznosi 1 Euro, po vrednosti srednjeg kursa na dan dostavljanja ponude. Cena projektantskih usluga obuhvata sve troškove izrade projekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.47/03 i 34/06). Ovo poglavlje definiše i radove, odnosno projekte koji nisu obuhvaćeni cenama projektantskih usluga, koja je predmet ove Odluke (pribavljanje zakonom propisanih uslova nadležnih institucija, izrade istražnih radova i geotehničkih elaborata, preliminarne prostorno programske analize i dr.).

Poglavljem "II. NAČIN ODREĐIVANjA CENE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE", propisan je način određivanja cene izrade arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta mašinskih instalacija, projekta električnih instalacija, projekta vodovoda i kanalizacije, projekta uređenja slobodnih površina, projekta unutrašnjeg uređenja prostora, tehnološkog projekta, projekta zaštite od požara, projekta lifta i eskalatora, kao i korektivni faktori.

Poglavljem III "OSTALE USLUGE VEZANE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE", definisane su cene ostalih usluge, kao što su: tehnička kontrola glavnog projekta, stručni nadzor, izrada stručnog mišljenja, kontrole, ekspertize i dr.

Prelaznim i završnim odredbama propisana je obaveza preispitivanja ove odluke, kao i dopuna odluke za objekte, radove i projekte koji nisu obuhvaćeni ovom odlukom.
Sastavni deo ove odluke su prilozi sa parametrima za određivanje cene pojedine tehničke dokumentacije.

Predlog ove odluke uradila je Komisija za pripremu teksta predloga odluke o utvrđivanju minimalnih usluga projektovanja, a na osnovu radnog materijala - nacrta cenovnika minimalnih cena projektne dokumentacije za poslovne, poslovno-stambene, javne, industrijske i ostale objekte visokogradnje, koji je izradilo preduzeće "Energoprojekt-urbanizam i arhitektura a.d." i teksta Odluke o načinu određivanja minimalnih cena izrade prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte, br.3707/1-4. od 17.07.2006.godine, poglavlja IV "Način određivanja minimalnih cena izrade projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte". Ova Komisija, koju je formirao Izvršni odbor matične sekcije projektanata, na šestoj redovnoj sednici, održanoj 27.12.2007.g., je tokom rada proširila svoj zadatak i umesto minimalnih cena, pripremila je predlog odluke o određivanju cena projektantskih usluga. Razlozi, koje je Komisija navela za ovo proširenje zadatka, odnose se na preciznije definisanje obima projektantskih usluga i na raznovrsnije ponude istih, što će omogućiti konkurentnost različitih ponuda i njihovo tržišno vrednovanje.

Kompletan tekst Odluke možete preuzeti ovde ()

 
 
 
   
01. decembar 2022.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (27)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

peri

iksmobnet


hram
 
Literatura