:: Naslovna strana > Vesti >Rasprava o Odluci o utvrđivanju nacrta Odluke o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2010. godini i o Odluci o utvrđivanju nacrta Odluke o naknadi za izdavanje licenci
 
01.02.2010.
Rasprava o Odluci o utvrđivanju nacrta Odluke o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2010. godini i o Odluci o utvrđivanju nacrta Odluke o naknadi za izdavanje licenci
  Na 10. redovnoj sednici Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, održanoj 29.01.2010.godine., doneta je Odluka o utvrđivanju nacrta Odluke o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2010. godini i Odluka o utvrđivanju nacrta Odluke o naknadi za izdavanje licenci.

U toku je rasprava koja traje od 01. do 16. februara 2010.godine.

Primedbe i predloge, u pisanom obliku, možete dostaviti na adresu Komore, Kneza Miloša 9, p. fah 73-35, 11000 Beograd ili ih poslati elektronskim putem na adresu: predlozi@ingkomora.rs

Sa linkova koji se nalaze ispod možete preuzeti Odluke i obrazloženja.

Odluka i obrazloženje o utvrđivanju nacrta Odluke o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2010. godini

Odluku i obrazloženje o utvrđivanju nacrta Odluke o naknadi za izdavanje licenci