Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Sud časti > Tužilac Komore

Tužilac Komore
 
tuzilac  
Za Tužioca Komore Suda časti, Upravni odbor je imenovao
Miodraga Isailovića
, dipl. maš. inž.
Upravni odbor je na predlog Tužioca Komore, imenovao zamenike Tužioca:
  • Velimir Miladinović, dipl.inž.el. iz Beograda;
  • Milan Petrović, dipl.građ.inž. iz Valjeva;
  • Milena Roglić, dipl.inž.arh. iz Beograda.

Izvod iz Pravilnika Suda časti IKS

clan Član 19.
Komora pokreće i vodi postupak pred Sudom preko Tužioca.

Položaj, nadležnost i ovlašćenje Tužioca

clan Član 20.
Tužilac je samostalan u svom radu.
Tužilac pokreće pokreće postupke pred Sudom, ulaže pravna sredstva i preduzima druge radnje na koje je ovlašćen ovim pravilnikom.
Tužilac svoju nadležnost vrši neposredno ili preko zamenika.
Tužilac je ovlašćen da, ukoliko oceni da za to ima potrebe, obavesti Upravni odbor o stanju poštovanja profesionalnih standarda i normativa, kao i povreda odredbi Statuta i drugih opštih akata od strane članova Komore, kao i o drugim pojavama uočenim u svom radu.

Imenovanje, prestanak dužnosti i razrešenje Tužioca

clan Član 21.
Tužioca i njegove zamenike imenuje Upravni odbor Komore iz redova članova Komore, na predlog predsednika Upravnog odbora Komore.
Tužilac ima tri zamenika iz reda članova Komore koji se na predlog Tužioca imenuju na način propisan Statutom Komore.
Dužnost Tužioca i njegovih zamenika prestaje na njihov zahtev ili kad budu razrešeni.
Tužioci i njegovi zamenici razrešavaju se shodno odredbama Statuta kojima je regulisan prestanak svojstva člana organa Komore.

Trajanje mandata Tužioca

clan Član 22.
Mandat Tužioca i zamenika Tužioca traje dve godine, s tim da mogu biti ponovo birani.
Prestanak mandata Tužioca povlači istovremeno i prestanak mandata svih zamenika Tužioca.

11. novembar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta