Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > O Sudu časti
 
Sud časti

Sud časti, kao nezavisan i samostalan organ, utvrđuje odgovornost i izriče mere članovima Komore zbog povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti).

Sud časti Inženjerske komore Srbije konstituisan je 16. decembra 2005. godine. Miroljub Gaon iz Beograda, bio je prvi predsednik Suda, a njegovi zamenici su bili Jovan Zorić iz Novog Sada i Slobodan Milenković iz Niša.

Sud časti novog saziva kostituisan je 27.12.2013. godine. Za predsednika Suda časti novog saziva imenovan je Boro Cvijanović, dipl.građ.inž. iz Beograda, a za njegovog zamenika imenovan je Branislav Šotra, dipl.građ.inž. iz Loznice

Ukoliko se u postupku pred Sudom časti dokaže da je član Komore bio nesavestan u svom radu na poslovima za koje mu je licenca izdata, odnosno da je svojim delovanjem postupao protivno profesionalnim pravima i dužnostima i etičkim normama ponašanja, Sud časti mu može izreći mere zbog povrede profesionalnih standarda i normativa. Nakon sprovedenog postupka i utvrđene odgovornosti moguće je izreći javnu opomenu sa objavljivanjem na sednici Upravnog odbora, javnu opomenu sa objavljivanjem u jednom dnevnom listu, do oduzimanja licenci na period od šest meseci do pet godina. Pored ovih mera, Sud časti može izreći i meru bezbednosti zabrane učešća u radu organa Komore.

Prijavu protiv licenciranog inženjera, Sudu časti može podneti fizičko ili pravno lice, odnosno organ Komore, koje smatra da postoji povreda za koju se može izreći mera u skladu sa Zakonom i ostalim aktima Komore. Sud časti
  Tužilac Komore
  Branilac Komore
 
 Prateći akti
  Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 16/2012 od 7.3.2012. godine.)
  Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera ("Službeni glasnik RS" br. 27/2015)
  Zakon o planiranju i izgradnji
  Statut Inženjerske komore Srbije
  Etički kodeks Inženjerske komore Srbije
  Odluka o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3. od 02.07.2012. godine
  Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3 od 02.07.2012.god. i br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine, br. 1638/2 od 18.06.2013. godine
  Pravilnik o ličnom pečatu i uslovima korišćenja ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije
  Odluka o dopuni pravilnika o ličnom pečatu i uslovima korišćenja ličnog pečata člana Inženjerske komore Srbije
  Odluka o troškovima Suda časti i sudskog paušala
 
24. februar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (6)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta