Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > Почетна


Унтитлед Доцумент

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА, предвиђен Законом о планирању и изградњи, имају:
  • Лица која имају стечено образовање на мастер академским студијама односно основним академским студијама као и стечено образовање на струковним студијама (основне струковне студије, специјалистичке струковне студије), и средње образовање, грађевинске, архитектонске, машинске, електро, технолошке или друге одговарајуће техничке струке.
    За одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда право на полагање стручног испита имају лица са најмање четири године радног искуства у струци и која су завршила обуку из области енергетске ефикасности зграда, у складу са програмом Инжењерске коморе Србије.

  • Или за обављање послова просторног планера:

  • Лица са завршеним одговарајућим академским студијама на географском факултету - просторно планирање, архитектонским, грађевинским, саобраћајним или шумарским факултетом-смер пејзажне архитектуре и другим техничким факултетом, који имају најмање две године радног искуства, на пословима израде просторних планова.

  • Или за обављање послова урбанисте:

  • Лица са завршеним одговарајућим студијама на архитектонском факултету, географским факултетом-смер просторно планирање, грађевинским, саобраћајним или шумарским факултетом-пејзажне архитектуре и другим техничким факултетом, који имају најмање две године радног искуства на пословима израде просторних, односно урбанистичких планова и стручне резултате у обављању тих послова.