Полагање стручних испита
Инжењерска комора Србије
Ћирилица Латиница
Полагање стручних испита > КонтактиИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТАКТ АДРЕСАМА

Молимо Вас да сва питања везана за полагање стручног испита пошаљете на е-маил strucniispit@ingkomora.rs .Уколико имате питање везано за област из које полажете стручни испит, молимо Вас да га упутите на маил из Ваше области.


АРХИТЕКТОНСКА СТРУКА - strucni_arh@ingkomora.rs

УРБАНИЗАМ - strucni_urb@ingkomora.rs

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ- strucni_plan@ingkomora.rs

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ- strucni_gradjk@ingkomora.rs

ХИДРОТЕХНИКА- strucni_gradjh@ingkomora.rs

ПУТЕВИ И ЖЕЛЕЗНИЦЕ - strucni_gradjpz@ingkomora.rs

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ У ГРАЂЕЊУ- strucni_gradjtg@ingkomora.rs

МАШИНСКА СТРУКА - strucni_mash@ingkomora.rs

ЕНЕРГЕТИКА - strucni_eleng@ingkomora.rs

ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА- strucni_eltel@ingkomora.rs

ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА - strucni_pejzarh@ingkomora.rs

ВОДОПРИВРЕДА ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА - strucni_vodop@ingkomora.rs

МЕЛИОРАЦИЈЕ - strucni_mel@ingkomora.rs

ТЕХНОЛОШКА СТРУКА - strucni_tehnl@ingkomora.rs

САОБРАЋАЈНА СТРУКА- strucni_saobr@ingkomora.rs

ГЕОДЕЗИЈА - strucni_geod@ingkomora.rs

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - strucni_ee@ingkomora.rs