Početna strana

Organizacija rada podsekcija u IKS na nivou sekcija PROJEKTANATA I IZVOĐAČA RADOVA
Karta
Odluka o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija br. 6059/1-4. od 23.11.2006.
Pravilnik o načinu organizovanja podsekcija
Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije projektanata
Odluke o obrazovanju regionalnih odbora podsekcija matične sekcije izvođača radova
Odluka o utvrđivanju kriterijuma za organizaciju i sprovođenje aktivnosti u realizaciji plana i programa rada regionalnih odbora Matične sekcije izvođača radova

Regionalni odbori podsekcija IKS
Subotica
Novi Sad
Beograd
Kragujevac
Valjevo
Čačak
Kraljevo
Niš
Kosovska Mitrovica

 
:: Naslovna strana > UPUTSTVO ZA POSTUPAK KANDIDOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA REGIONALNIH ODBORA
 
UPUTSTVO ZA POSTUPAK KANDIDOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA REGIONALNIH ODBORA

Opciji za postupak kandidovanja možete pristupiti nakon uspešne prijave na sistem Inženjerske komore Srbije.

Prijava na sistem se vrši na sledećem linku: https://www.ingkomora.rs/index.php

Na sistem se može prijaviti svaki član Komore koji je prethodno izvršio registraciju i izabrao željeno korisničko ime i lozinku.

Registracija na sistem Komore se vrši putem sledećeg linka:
https://www.ingkomora.rs/registracija/index.php

Ukoliko je član Komore već registrovan a zaboravio je korisničko ime i/ili lozinku može poslati zahtev da mu se na njegovu email adresu pošalju korisničko ime ili može sam da promeni lozinku.

Slanje korisničkog imena na svoju email adresu može se zatražiti na sledećem linku:
https://www.ingkomora.rs/registracija/getk.php

Promena lozinke može se izvršiti na sledećem linku:
https://www.ingkomora.rs/registracija/resetp.php

VAŽNO: Da bi član Komore mogao da se registruje ili zatraži ponovno slanje korisničkog imena, odnosno promeni lozinku neophodno je da u evidenciji Inženjerske komore Srbije ima unetu važeću email adresu. Ukoliko je član Komore promenio svoju email adresu ili bilo koji drugi lični podatak može popuniti obrazac zahteva za promenu ličnih podataka na linku
http://www.ingkomora.rs/promenalicnihpodataka

Obrazac, odštampan i overen ličnim pečatom član Komore dostavlja putem faxa na broj (011) 2648 523, ili na email adresu izmeneadresa@ingkomora.rs ili putem redovne pošte na adresu Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd, ili ličnim predavanjem u Sekretarijatu Komore u Beogradu ili u nekoj od regionalnih kancelarija Komore.

Nakon uspešne prijave na sistem, opciji za fazu izbornog postupka kandidovanja pristupate izborom opcije "Izbori RO" koja se nalazi sa leve strane portala.
Nakon izabrane opcije "Izbori RO" dobijate mogućnost pristupa fazi izbornog postupka kandidovanja za izbor članova regionalnih odbora i to izborom opcije "Kandiduj".
Nakon izbora opcije "Kandiduj" prikazuje se Kandidacioni list.

Kandidovanje se vrši unosom tačnog imena, prezimena i broja licence člana Komore kojeg želite da kandidujete.
Možete kandidovati samo člana Komore koji pripada istom regionalnom centru kao i Vi.

Konačan birački spisak članova Komore sa imenima, prezimenima i tačnim brojevima licenci možete pogledati na linku http://www.ingkomora.org.rs/regodbori/?id=roizbori  

Ukoliko želite možete kandidovati i manji broj članova Komore od broja koji se bira.
Ne možete kandidovati veći broj članova od broja od broja koji se bira.
Nije moguće predaja praznog kandidacionog lista.

Prilikom popunjavanja kandidacionog lista, nakon unosa tačnog imena, prezimena i broja licence člana Komore kojeg želite da kandidujete pritiskom na taster "Unesi kandidata na listu" vršite unos željenog kandidata na kandidatsku listu.
Ukoliko želite da promenite predloženog kandidata pritiskom na taster "Izmeni" možete izvršiti ponovno unošenje podataka.
Ukoliko neki od podataka koje ste uneli nisu tačni dobićete poruku o grešci sa navodom o kakvoj je grešci reč. 
Ukoliko unesete tačne podatke člana Komore koji ne pripada istom regionalnom centru kao i Vi dobićete poruku o grešci sa navodom o kakvoj je grešci reč.
Ukoliko unesete tačne podatke člana Komore koji ne pripada Matičnoj sekciji za čiji Regionalni odbor ga predlažete dobićete poruku o grešci sa navodom o kakvoj je grešci reč.

Nakon unošenja svih podataka članova Komore koje želite da kandidujete pritiskom na zeleni taster "Potvrdi listu kandidata" pristupate opciji pregleda i potvrde Vašeg kandidacionog lista.
Na opciji pregleda i potvrde Vašeg kandidacionog lista biće Vam ispisani svi kandidati koje ste predložili.
Ukoliko želite da promenite Vaš kandidacioni list to možete učiniti pritiskom na crveni taster "Povratak na prethodnu stranu"
Ukoliko ne želite da vršite nikakve dalje korekcije Vašeg kandidacionog lista potrebno je da isti potvrdite unosom vašeg jedinstvenog matičnog broja građanina JMBG i pritisnete zeleni taster "Potvrdi".

Ukoliko ste uneli tačan JMBG Vaš kandidacioni list je predat i nakon ovoga više nije moguće vršiti izmene kandidacionog lista ili podnositi novi kandidacioni list.
U svakom momentu možete proveriti sadržaj Vašeg kandidacionog lista.

 
23. januar 2021.
 
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (15)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet


hram