Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Projektovanje i realizacija informaciono-upravljač...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6597
Naziv Projektovanje i realizacija informaciono-upravljačkih sistema različite namene baziranih na GSM (Globalni sistem za mobilne komunikacije) servisnim, GPS (Globalni sistem za pozicioniranje) i WEB (Svetska mreža za prenos podatka) tehnologijama
Ciljne grupe Članovi Komore elektro i saobraćajne struke
Predavači Dragan Marinković, dipl.inž.el.
Program Izložiće se način realnog informaciono-tehničkog projektovanja i realizacije informaciono-upravljačkih sistema baziranih na GSM (Data Services), GPS i WEB tehnologijama, koristeći savremene sw metodologije, tehnologije, servise i programske tehnike kao što su UML, SOA, DOT NET, ADODB/OleDB, XML/SOAP, AJAX, WCF, OPC na programskim jezicima i razvojnim okruženjima za implementaciju: C#.NET / ASP (MS Visual Studio), Java Script (Eclipse IDE), PHP za softverske web platforme kao što su Windows XAMP ili Linux LAMP ili MS IIS sa relacionim bazama podataka MySQL, Oracle i dr. Razvojna okruženja za C/C++, Java IDE za mikrokontrolere. Primeri prolaze kroz faze projektovanja podržane određenom metodologijom, tehnologijom i tehnikom, a na kraju podrazumeva se plasiranje sw rešenja na virtualni privani (domenski) server VPS.

Objašnjenje rada i značaj srednjeg servisnog sloja (MSB) u prethodno prikazanim arhitekturama postoječih merno – akvizicionih i upravljačkih sistema baziranih na GSM, GPS i WEB tehnologijama, kroz 4 primera projektovanja i relizacije sistema. Opisane su softverske tehnike i metode implementacije interakcije klijenta sa uređajem preko srednjeg servisnog sloja (WCF,AJAX,SOAP,OPC,OleDB).

Prikazan i objašnjen koncept komunikacije uređaja-terminala preko poruka, bez obzira na komunikacionu tehnologiju, sw-hw arhitekturu, protokol ili medijum, kroz primere na realizovanim projektnim rešenjima.

Koncept rada GPS protokola u GPS/GSM terminalima, kao i rad GPRS paketske mreže i GSM/GPRS Rutera, konverzije protokola, preko primera realizacije akvizicije koriščćenjem MODBUS RTU, MODBUS TCP protokola, preko nosečeg GPRS servisnog protokola GSM-a, i to upotrebom PLC-a i GPRS rutera.

Objašnjen je način rada i princip softversko-hardverskog projektovanja GPS/GSM terminala i dati primeri načina implementacije sinhronizacije terminala sa projektovanim (GSM) serverima koristeči dve programske tehnike (Socket threading service (C#) i Apache web service / PHP skript).

I na kraju, dat je koncept projektovanja i primer izbora 4 mikroprocesora sa RISC / ARM arhitekturom, koji su izabrani za realizaciju GPS/GSM terminala i digitalnog (PID-PWM) kontrolera sa integrisanim ili odvojenim GSM modulom.
Termin održavanja Utorak, 29. Septembar 2015. godine,
početak: 12:30 časova
Mesto održavanja Regionalni centar Novi Sad, Danila Kiša 3
Cilj i očekivani rezultati Upoznavanje inženjera sa principima konceptualno-implemntacionog projektovanja informaciono-tehničkih sistema baziranih na GSM (Globalni sistem za mobilne komunikacije), data servisima, GPS (Globalni sistem za pozicioniranje) i WEB (Svetska mreža za pernos podatka) tehnologijama na bazi realnog primera GPS/GPRS (General Packet Radio Service) sistema za praćenje mobilnih objekata i GPS/SCADA (Sistem za merenje, nadzor i upravljanje industrijskim sistemima) sistema za monitoring i upravljanje.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiniranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015.godinu.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 70 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Projektovanje i realizacija informaciono-upravljačkih sistema različite namene baziranih na GSM (Globalni sistem za mobilne komunikacije) servisnim, GPS (Globalni sistem za pozicioniranje) i WEB (Svetska mreža za prenos podatka) tehnologijama
1. Žarko Popović, 350I88510
2. Duško Drulović, 450G04311
3. Saša Ćupurdija, 352F34307
4. Aleksandar Milinski, 353I12809
5. Dejan Stanojev, 353J27410
6. Nikola Maravić, 350D98806
7. Milivoje Šćekić, 353B79205
8. Dejan Stojković, 470G66412
9. Bojana Aničić, 370H22709
10. Borko Stanković, 350M19913
11. Slavica Sorak, 353445203
12. Gordan Mandrapa, 353M87213
13. Strahil Gušavac, 350E55507
14. Nataša Ćopić, 450187703
15. Jovica Đurašković, 370C88106
16. Duška Milošević, 371680104
17. Siniša Tešović, 350100003
18. Milutin Tomin, 350D86006
19. Vladimir Stanisavljević, 350H07609
20. Olga Varga Silberholz, 353D99806
21. Miroslava Zubac, 353558603
22. Zdravko Trifković, 352F04707
23. Niko Suđić, 453308703
24. Milan Marković, 453012403
25. Saša Rkman, 353588803
26. Aleksandar Traparić, 350A34004
27. Dragan Gardinovački, 353K55511
28. Tatjana Vuksan, 202123310
29. Zoran Stupar, 350185103
30. Vladimir Juhas, 353H81109
31. Đorđe Stanarević, 353K17711
32. Dragan Savić, 350609703
33. Jasmina Popović, 351040503
34. Vesna Zlatković, 350C50405
35. Miron Sabadoš, 453233003
36. Goran Adžić, 353C24805
37. Pavle Dugošija, 350M43113
38. Dalibor Jurica, 372N32614
39. Zoran Hajdu, 453856005
40. Vladan Stamenković, 450055803
41. Predrag Basta, 353F69507
42. Aleksadar Brko, 353D60306
43. Dragan Gligorić, 350037703
44. Aco Dragojlović, 353C98206
45. Dragan Knežević, 350L51112
46. Željko Ratković, 353M95514
47. Željko Milić, 850134109
48. Ivana Pantelić, 353F17607
49. Branko Stojičić, 353C01605
50. Miroslav Zlatanović, 350613603
51. Svetlana Jovanović-Marković, 350B17505
52. Rade Mikašinović, 353821104
53. Tošica Krunić, 350377603
54. Aleksandar Tica, 350L85412
55. Jovan Radović, 353I44810
56. Ištvan Farbaš, 353F03107
57. Dragan Burić, 353M18113
58. Gordana Perišić, 353654104
59. Andrija Vuković, 350E00606
60. Atila Varga, 453933905
61. Tanja Nikolić, 353F92908
62. Milan Ilić, 350403903
63. Karolj Kertes, 850032507
64. Zoran Kordić, 370L11012
65. Nemanja Vukobrat, 351I75310
66. Damir Varga, 453J30815
67. Dejan Janković, 350A96905
68. Nikola Radovanović, 350H15809
69. Radisav Lukić, 350610303
70. Miroslav Ivković, 353G68708


71. Saša Mandić, 350D08306
72. Tatjana Mićević-Maruna, 451967406
73. Bogdan Cerović, 350343303
74. Peter Berenji, 353O14115
30. mart 2023.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (16)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram
 
Literatura