Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu<...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6550
Naziv Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu
Promenjeno vreme održavanja
Ciljne grupe Članovi Komore nosioci licenci: 372, 471, 300-302, 310-318, 400-401, 410-419, 700, 712, 771, 800, 812, 871
Oblast Tehničko-tehnološke nauke
Predavači Prof. dr Boško Stevanović, GF Beograd,
Prof.dr Vlastimir Radonjanin, FTN Novi Sad,
Prof.dr Dubravka Bejgović GF Zagreb,
Dr Ivan Ignjatović, GF Beograd,
Van.prof. Vesna Matović,Rudarsko-geološki fakultet Beograd,
Dr Milica Arsenović, IMS Beograd,
Dr Miloš Vasić, IMS Beograd,
Doc.dr Mirjana Vukićević, GF Beograd,
Van.prof. Goran Maladenović, GF Beograd,
Doc.dr Jelena Dobrić, GF Beograd,
Dr Jakob Šušterčić, IRMA-Ljubljana,
Iva Despotović, prof. Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd,
Tijana Vojinović-Čalić, doktorant GF Beograd,
Mirjana Drpić, dipl.inž. IMS Beograd,
Nemanja Marinković, doktorant GAF Niš,
Enes Curić, doktorant, ND-Systembau,
Dejana Milinković, Cementna industrija Srbije,
Mr Aleksandar Milenković, IMS Beograd
Program 08:00 - 09:00 Prijavljivanje učesnika

09:00 - 09:15 Otvaranje Konferencije

09:15 - 11:00 Izlaganje radova
1.Dejana Milinković, Ljiljana Miličić
HIDRAULIČNA VEZIVA ZA PUTEVE - SASTAV, SPECIFIKACIJA I KRITERIJUMI USAGLAŠENOSTI U SKLADU SA SERIJOM STANDARDA EN 13282

2.Mirjana Drpić, Dragiša Ivanišević
PASIVNA ZAŠTITA OD POŽARA U GRAĐEVINARSTVU U OKVIRU TEHNIČKE REGULATIVE U SRBIJI I U EVROPI

3.Olivera Đokić, Vesna Matović, Ranko Gašić, Vladimir Milićević, Nenad Matović, Branko Munjas
TEHNIČKI USLOVI KVALITETA TUCANIKA ZA ŽELEZNIČKE PRUGE -NACIONALNI I EVROPSKI KRITERIJUMI

4.Dubravka Bjegović, Ivana Banjad Pečur, Nina Štirmer
ULAGANJE U ZNANOST KAO POKRETAČ GRAĐEVINARSTVA

5. Iva Despotović, Nenad Ristić, Zoran Grdić, Gordana Topličić - Ćurčić
MOGUĆNOST PRIMENE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA I RECIKLIRANOG AGREGATA U SAMOUGRAĐUJUĆEM BETONU KAO ZNAČAJAN DOPRINOS EKOLOŠKOM GRAĐEVINARSTVU

6.Ivan Lukić, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev
OSNOVNA SVOJSTVA KONSTRUKCIJSKIH LAKOAGREGATNIH BETONA NA BAZI OTPADNIH I RECIKLIRANIH MATERIJALA

Prezentacija Genaralnog sponzora - Lafarge

11:00 - 11:15 Kafe pauza

11:15 - 13:00 Izlaganje radova

7. Ivan Ignjatović, Nikola Tošić, Snežana Marinković, Jelena Dragaš
TEHNOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKT PROIZVODNJE AGREGATA OD RECIKLIRANOG BETONA U SRBIJI

8. Goran Mladenovic, Mirjana Vukićević, Jovan Despotović
POTENCIJALNI EKONOMSKI EFEKTI PRIMENE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA U IZGRADNJI PUTEVA

9.Mirjana Vukićević, Veljko Pujević, Miloš Marjanović, Sanja Jocković, Snežana Maraš-Dragojević
STABILIZACIJA GLINE VISOKE PLASTIČNOSTI PRIMENOM LETEĆEG PEPELA IZ TERMOELEKTRANE KOLUBARA

10. Tijana Vojnović Ćalić, Dragica Jevtić, Aleksandra Krstić-Furundžić
OTPORNOST NA MRAZ MIKROARMIRANIH CEMENTNIH MALTERA SA AGREGATOM OD DROBLJENE OPEKE

11.Jakob Šušteršič, Jure Korla, Andrej Zajc
FLEXURAL BEHAVIOR OF LATEX-MODIFIED FIBER REINFORCED CONCRETE

12. Milica Arsenović, Lato Pezo, Slavka Stanković, Zagorka Radojević
PREDVIĐANJE KVALITETA OPEKARSKIH PROIZVODA NA OSNOVU HEMIJSKOG SASTAVA POLAZNE SIROVINE

Prezentacija Generalnog spozora TERA-MIX

13:00 - 13:30 - Pauza - koktel

13. Jelena Dobrić, Zlatko Marković, Dragan Buđevac, Nina Gluhović
MATEMATIČKA INTERPRETACIJA NELINEARNE VEZE NAPONA I DILATACIJA KOD NERĐAJUĆIH ČELIKA

14. Nemanja Marković, Dragoslav Stojić, Tamara Nestorović, Stefan Conić
PIEZOELEKTRIČNI PAMETNI AGREGATI

15. Enes Curić, Marko Milošević, Zoran Grdić, Dragoljub Drenić
DISTRIBUCIJA NAPONA U AB PRETHODNO NAPREGNUTIM PRAGOVIMA NA MESTU NALEGANJA ŠINE U AMBIJENTALNIM USLOVIMA EKSPLOATACIJE

16. Miloš Vasić, Zagorka Radojević
PROUČAVANJE UTICAJA REŽIMA SUŠENJA NA KVALITET OPEKARSKIH PROIZVODA

17. Aleksandar Milenković, Danica Boljević, Damir Savković
KAMENA VUNA KAO IZOLACIONI MATERIJAL U GRAĐEVINSKOJ AKUSTICI

18. Boško Stevanović, Ivan Glišović, Marija Todorović
KOMPOZITNI MATERIJALI ZA OJAČANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

15:00 - zatvaranje Konferencije
Termin održavanja 19. jun 2015. godine,
početak u 10:00 časova
Promenjeno vreme održavanja
početak u 9:00 časova
Mesto održavanja Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet,
Bulevar kralja Aleksandra br. 73,
Beograd
Cilj i očekivani rezultati Na Konferenciji će inženjeri i istraživači sa najšireg područja graditeljstva imati priliku da izlože rezultate svojih istraživanja i ispitivanja na području savremenih materijala.S obzirom na to,osnovni cilj Konferencije biće da se stručnoj i naučnoj javnosti saopšte rezultati ostvareni na tom polju,kao i mogućnosti praktične primene novih materijala, uključujući tu i aspekte energetske efikasnosti i ekološke performanse materijala.
Napomena Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije: Visina kotizacije iznosi 200 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33. Dokaz o uplati dostavlja se na dan organizacije Konferencije.

Kotizacija Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije: Kotizacija DIMK-e je za članove Inženjerske komore 4800din. uplaćuje se na tekući račun br.180-1001210012308-86.

Prijava
PRIJAVLJIVANJE VIŠE NIJE MOGUĆE JER BROJ PRIJAVLJENIH PREVAZILAZI UKUPAN MAKSIMALNI BROJ UČESNIKA PREDVIĐEN ZA OVAJ DOGAĐAJ - 200 + 20%
 
Spisak prijavljenih učesnika:
Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu
Promenjeno vreme održavanja
1. Marko Milošević, 410D89309
2. Marko Cvetković, 310M61113
3. Boško Babović, 314L52712
4. Milan Platanić, 410G37111
5. Slobodan Gnjatović, 310369403
6. Bojan Cvetković, 310L75512
7. Ksenija Janković, 310363603
8. LJiljana Lončar, 310412403
9. Dragan Bojović, 310F83708
10. Milica Popov, 310C06705
11. Ivan Stojanović, 300I18409
12. Rade Kašić, 410C84808
13. Lazar Anđelić, 314L37212
14. Milan Andrejević, 415H58713
15. Dragoljub Cvetković, 310136803
16. Zora Čučković-Mišković, 300150503
17. Danijela Miščević, 310G92508
18. Olgica Jovanović, 310A69504
19. Dragana Vukašin, 800015406
20. Milan Živadinović, 310K86411
21. Jasmina Miletin-Popović, 310024303
22. Marija Nedić, 300G51908
23. Vera Pilipović, 310511003
24. Sašo Bonev, 410E40509
25. Zoran Canić, 310523503
26. Dragica Matijević, 411B87807
27. Tamara Matijević, 411D28109
28. Sandra Stanković, 410922405
29. Sandra Vujović-Aleksić, 300D44206
30. Ana Nastić, 300C47505
31. Ivo Pavlović, 311868504
32. Toplica Milisavljević, 414709504
33. Nataša Milenković, 415I89714
34. Aleksandar Nestorović, 415I04413
35. Dragana Đorđević, 300044803
36. Jasmina Damnjanović Bezbradica, 310M40713
37. Duško Opačić, 310H86209
38. Vladislav Lalicki, 300695704
39. Mira Bugarinović, 314D31606
40. Dragan Plećaš, 410D09608
41. Marina Irić, 300722104
42. Nataša Prijović, 300671704
43. Maja Mijajlović, 310I50410
44. Ratko Večerinović, 411888105
45. Vidoje Šmigić, 410G18811
46. Bojan Lukić, 300G88408
47. Ljubica Čupić, 310875204
48. Emina Gašić, 314D80806
49. Marija Arsić, 310N97515
50. Gordana Gavrilović, 410760604
51. Branko Ivanović, 310M13413
52. Miloš Kosanović, 310K21011
53. Marija Gojkov Milić, 410450704
54. Marija Gojkov Milić, 410450704
55. Predrag Marić, 310I87910
56. Toma Trujić, 310C92306
57. Marko Erić, 310G73908
58. Ana Nešković-Trujić, 310C76406
59. Dušan Dragojlović, 310N97815
60. Mirjana Lazić, 310H75409
61. Snežana Stanković, 300256303
62. Vladimir Đerman, 310K41511
63. Predrag Simonović, 410E15709
64. Jelena Marković, 300N74014
65. Snežana Lukić-Zečević, 300274203
66. Vesna Lukić, 300E02506
67. Vesna Oro, 314250503
68. Elvira Oprhal, 310066403
69. Miloš Dimitrijević, 310633703
70. Borivoje Banić, 315A67904
71. Mirjana Kolarević, 411A93607
72. Borivoje Marković, 310F10007
73. Vladimir Vuković, 311358703
74. Milan Telebaković, 410C24508
75. Dubravka Vozar, 311L48512
76. Radmila Nikolaš Rudić, 400H81013
77. Veliborka Cvijović, 315K45411
78. Vladimir Cvijović, 315029903
79. Dragana Božović-Selaković, 315D80006
80. Svetlana Radovanović, 310278003
81. Branka Petrović-Pavlović, 410162403
82. Anđa Mirković, 300890804
83. Aleksandar Mirković, 410A24006
84. Predrag Medenica, 300352603
85. Milijana Kostadinov, 310C07305
86. Elvir Ajranović, 311J70611
87. Nikola Korać, 300035103
88. Nadežda Radenković, 410734304
89. Slobodan Jovanović, 410385303
90. Dragan Nožica, 410I35314
91. Maja Moskovljević, 314281103
92. Vesna Šoć, 310864904
93. Dragica Obradović, 800099308
94. Milica Piletić, 310L59912
95. Danijela Klajn, 300N74514
96. Aleksandra Kubat, 310E11406
97. Tamara Jokić, 300K30711
98. Verica Šehović, 410C20208
99. Andrija Perović, 300O00615
100. Aleksandar Petrović, 311K13611
101. Snežana Jovanović, 314H29209
102. Vera Najman, 314D32106
103. Dejan Ilić, 314D32006
104. Vesna Blagojević, 410B44607
105. Radiša Perišić, 411955505
106. Andrijana Novović, 411E21109
107. Bojan Aranđelović, 310G12908
108. Dubravka Kljajić Ostanek, 410733204
109. Ivana Marković, 310386103
110. Bogdan Jovanović, 410120103
111. Novica Obradović, 410636104
112. Natalija Tasić, 310M40613
113. Aleksandra Janjanin, 310416403
114. Milan Spremić, 310H27709
115. Slađana Savić, 300E43607
116. Bojana Drulović, 310H98309
117. Siniša Paunović, 410345403
118. Ivanka Nikolić, 414935705
119. Zoran Bumbić, 411404103
120. Rajko Miljkov, 410449704
121. Vladimir Tomašević, 314361103
122. Irena Vučković, 300I81910
123. Miroslav Tomin, 314097503
124. Vesna Nikolić, 310M40513
125. Milena LJiljak, 310412603
126. Lela Nikolić, 300I34310
127. Željko Flajs, 310F83908
128. Nataša Osatović, 314551803
129. Olivera Gajović-Gojgić, 310212103
130. Milan Osatović, 314603303
131. Mirjana Stjepanović, 310N85615
132. Slobodan Naumović, 310305603
133. Mirjana Živanović, 310205303
134. Aleksandra Naumović, 310304603
135. Mirjana Jovanović, 310135703
136. Radmila Milović-Jovanović, 310M26513
137. Olivera Radović, 415844905
138. Zdravko Žugaj, 200009403
139. Saša Stanojević, 410F63211
140. Nina Aleksić-Antonioli, 300M32913
141. Vojislav Narančić, 314338503
142. Svetlana Bajc, 314D65806
143. Jelena Barbarić, 300N74414
144. Igor Stefanović, 310I66810
145. Gorica Vujačić, 300257003
146. Aleksandar Lončar, 410F37610
147. Vesna Gardić, 410477104
148. Ana Grabež, 300I71010
149. Gordana Bajić, 311306603
150. Bojana Stojadinović, 415D26208
151. Stojan Simov, 310M18513
152. Danijela Antonijević, 415D98409
153. Nebojša Živković, 412F69211
154. Marko Obrenović, 414B06307
155. Nemanja Ivančević, 414H38413
156. Dragan Gardić, 310132103
157. Marija Ćirić, 317I14009
158. Vladimir Marković, 332491003
159. Milica Rafailović, 419H99713
160. Branislav Živković, 410G66612
161. Vujica Vujić, 311I92410
162. Vedrana Lazić, 310C91606
163. Milan Šakotić, 311421703
164. Snežana Jungić, 410038003
165. Aleksandra Cerović, 310C07005
166. Violeta Mihajlović, 310301903
167. Marija Milovanović, 310G62308
168. Ljiljana Šuković, 410068803
169. Maša Grbić, 300N13614
170. Mihailo Popović, 410D86109
171. Predrag Radoičić, 410F76911
172. Ksenija Stojković, 310G61608
173. Mirjana Gluščević, 310G61708
174. Milinko Gluščević, 410934705
175. Ivana Stojanović, 800146510
176. Mihail Maksimov, 314179403
177. Ivana Pavić, 415G61112
178. Slavica Branković, 310094503
179. Desimir Mihailović, 310522603
180. Ana Đorđević, 315E11606
181. Jelena Ćirilović, 315M08713
182. Predrag Lukić, 410I68614
183. Ivana Rob Pašajlić, 410337503
184. Maja Pavlović, 300I24809
185. Jovan Pašajlić, 410742304
186. Zorka Marjanović, 300746004
187. Mikica Bugarinović, 410749004
188. Nebojša Redžić, 311357403
189. Ljiljana Redžić, 300350103
190. Irena Mitrović, 410H88213
191. Katarina Kostadinović, 310G36508
192. Zorica Kušaković, 410E50710
193. Tatjana Milošević, 410B03807
194. Tijana Marinković, 310E67507
195. Marina Miljević, 410F39210
196. Valentina Filipović, 200051503
197. Ljubiša Ćirković, 381143015
198. Marina Nikolić Topalović, 300239303
01. april 2023.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (16)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram
 
Literatura