Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Javne nabavke – Priprema za predstojeće inve...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 6266
Naziv Javne nabavke – Priprema za predstojeće invensticione cikluse i buduće projekte u toku približavanja Srbije evropskim standardima. Šta nam je novi Zakon o javnim nabavkama doneo i kakva su praktična iskustva - saznajte iz prve ruke.
Ciljne grupe Svi članovi komore koji su zaposleni na poslovima javnih nabavki i/ili učestvuju u postupcima javnih nabavki.
Rukovodilac Marija Veličković, diplomirani pravnik – master prava Zamenik direktora u Agenciji za javne nabavke Gradske uprave grada Beograda
Termin održavanja Utorak, 10. decembar 2013.godine u 08,30h.
Mesto održavanja Inženjerska komora Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II
Kratak opis Tema predavanja: Javne nabavke – Priprema za predstojeće invensticione cikluse i buduće projekte u toku približavanja Srbije evropskim standardima. Šta nam je novi Zakon o javnim nabavkama doneo i kakva su praktična iskustva - saznajte iz prve ruke.

01. aprila 2013. godine počeo je da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama koji je ovu oblast regulisao na značajno drugačiji način u odnosu na dosadašnji. S tim u vezi ovo predavanje ima za cilj upoznavanje sa ključnim novinama u novom Zakonu o javnim nabavkama i to sa izuzecima od primene Zakona, novim vrstama postupaka u javnim nabavkama, obaveznim i dodatnim uslovima za učestvovanje u postupku javne nabavke i dokazivanjem, procesom dodele ugovora, zaštitom prava ponuđača, angažovanjem podizvođača u ponudi i podnošenje ponude od strane grupe ponuđača, pitanjem negativnih referenci i pravilima koja regulišu sukob interesa u javnim nabavkama.
Ovo predavanje pružiće učesnicima obuku od strane praktičara koji ima višegodišnje iskustvo u vođenju postupaka za javne nabavke u svojstvu predsednika i/ili člana Komisije za javne nabavke i koji poseduje značajno iskustvo u ovoj oblasti u zemlji, ali i u inostranstvu. Seminar je namenjen svima koji se bave poslovima javnih nabavki, bilo da su na strani ponuđača ili na strani naručioca i pogodan je kako za one koji nemaju iskustva u javnim nabavkama, a tako i za one koji imaju iskustva, ali žele da povećaju stepen svog znanja i da obezbede više uspeha u javnim nabavkama upoznavajući se sa novinama u novom Zakonu o javnim nabavkama, ali i novom praksom u ovoj oblasti.
Cilj i očekivani rezultati Cilj: Upoznavanje sa ključnim novinama u novom Zakonu o javnim nabavkama, novom praksom i procedurom u oblasti javnih nabavki.

Očekivani rezultati: Shvaćen značaj i proces javnih nabavki, stečena znanja o novim zakonskim rešenjima u oblasti javnih nabavki i novoj praksi, stvoren osnov za pravilnu implementaciju zakona, rešene najveće dileme ponuđača, veći stepen uspeha u postupcima javnih nabavkama.
Napomena Kotizacija za članove Inženjerske komore Srbije iznosi bruto 300 dinara, po osobi. Uplatu naknade za kotizaciju možete izvršiti na račun Inženjerske komore Srbije, broj: 160-40916-33, poziv na broj: 08-broj licence. Dokaz o uplati (overeni primerak uplatnice ili virmana) predajete u prostorijama Komore prilikom dolaska na samo predavanje.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Javne nabavke – Priprema za predstojeće invensticione cikluse i buduće projekte u toku približavanja Srbije evropskim standardima. Šta nam je novi Zakon o javnim nabavkama doneo i kakva su praktična iskustva - saznajte iz prve ruke.
1. Tatjana Gajanović, 330D73606
2. Ana Mitić - Radulović, 300L56512
3. Dragana Mišović, 300C35905
4. Ana Georgiev, 314851304
5. Branimir Anđelić, 314D03706
6. Dragan Čamagić, 310H75709
7. Branka Adamović, 330689704
8. Miloš Šmigić, 300I95210
9. Ana Nikolić, 300670404
10. Radomir Kosojević, 411H97113
11. Predrag Marinković, 430705704
12. Nataša Milošević, 411H83513
13. Vladimir Vokić, 330K81011
14. Verica Šehović, 410C20208
15. Radmila Milović-Jovanović, 311A98505
16. Borivoje Marković, 310F10007
17. Vladimir Mićić, 410D27309
18. Vidoje Šmigić, 410G18811
19. Marija Zorić, 310J58010
20. Damir Peco, 310905204
21. Borko Bulajić, 310G36008
22. Dragan Živković, 330772104
23. Olja Jovanović, 300354203
24. Danijela Perić, 410D09208
25. Jelena Tornjanski, 310G53808
26. Aleksandar Jočić, 333648604
27. Dejan Ranđić, 330B48705
28. Ivan Jeremić, 414A03106
29. Miloš Majstorović, 330B70405
30. Zoran Tošić, 330125203
31. Stevan Tanasković, 310M26413
32. Sofija Jovanović, 410725804
33. Sanja Kostić, 300456003
34. Svetlana Radosavljević, 310B41805
35. Danica Teofanović, 300670904
36. Veliborka Cvijović, 315K45411
37. Olga Milosavljević, 432A32606
38. Predrag Delić, 410D26908
39. Zagorka Petrović-Zlatanović, 300152203
40. Zorica Andrić, 314250403
41. Aleksandar Tanasković, 332A27404
42. Mirjana Stojković, 310H12409
43. Davor Žderić, 314018303
44. Marija Marković, 300M65913
45. Milica Tomić, 315J70811
46. Emilija Nikolić, 300H22109
47. Dragutin Vidović, 434633904
48. Pavle Petrović, 434894505
49. Milan Musić, 330C86106
50. Nebojša Đorđević, 830010106
51. Miodrag Dragović, 410725204
52. Branislava Popović Nastić, 411H63913
53. Gordana Letić, 410068603
25. mart 2023.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (16)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram
 
Literatura