Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
 
:: Naslovna strana > Prezentacije, predavanja, kursevi, seminari, okrugli stolovi > OSTALO > Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seiz...
 
Prezentacije,predavanja,kursevi,seminari,okrugli stolovi 
Prijava 
OSTALO 
Šifra 0098
Naziv Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva
Ciljne grupe Građevinski inženjeri
Oblast Građevinsko inženjerstvo, seizmička analiza konstrukcija
Rukovodilac Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.građ.inž.
Termin održavanja Subota, 17. decembar 2011.g., u 11,00 časova
Mesto održavanja Sala u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 37/II
Kratak opis U prvom delu je dat kratak prikaz aktuelnog koncepta aseizmičkog projektovanja građevinskih konstrukcija, nači¬na definisanja seizmičkih dejstava i metoda proračuna za određivanje seizmičkog odgovora konstrukcije. Dat je osvrt na potrebu obezbeđenja dovoljnog kapaciteta deformisanja konstrukcije i načina definisanja normativnih dejstava, uz uporednu analizu proračunskih parametara koji se prime-njuju u tehničkim propisima, sa naglaskom na faktor reduk-cije za procenu nelinearnih efekata. Razmatran je problem izbora matematičkog modela i osnovne pretpostavke prora-čuna konstrukcija višespratnih zgrada. Detaljnije su date teorijske osnove i opisane metode analize ponašanja kon-strukcija na dejstvo zemljotresa: metode spektra odgovora, modalne analize i direktne dinamičke analize. Opisane su ekvivalentna statička metoda, spektralno modalna analiza i uprošćena modalna analiza, koje se koriste za analizu uti-caja od zemljotresa pri projektovanju u praksi. Dat je i kratak osvrt na nelinearne metode analize, sa posebnim osvrtom na "pushover" analizu sa karakterističnim primeri-ma. U posebnom delu prikazan je uticaj parametara pro-računskog modela: mase, nosivosti, duktilnosti, krutosti i prigušenja na stvarni seizmički odgovor konstrukcije. Na kraju su date odgovarajuće preporuke za izbor adekvatnih modela i metoda analize građevinskih konstrukcija izloženih dejstvu zemljotresa.
Cilj i očekivani rezultati Cilj predavanja je da se objasne teorijske osnove i prikažu savremene metode za seizmičku analizu građevinskih kon-strukcija. Time bi učesnici stekli saznanja neophodna za razumevanje koncepta projektovanja i pri¬menu odredbi vezanih za seizmičku analizu konstrukcija prema Evrokodu EN 1998.

 
Spisak prijavljenih učesnika:
Osnovi proračuna građevinskih konstrukcija na seizmička dejstva
Nema prijavljenih
22. mart 2023.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (18)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet


hram
 
Literatura