Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
 
:: Naslovna strana > Sekcija planera > Informacije sa sednica Izvršnog odbora matične sekcije prostornih planera
 
Informacije sa sednica Izvršnog odbora matične sekcije prostornih planera

Na prvoj konstitutivnoj sednici IO matične sekcije planera, predsednik iz starog saziva, mr Aleksandar Vučićević, prisutne članove je obavestio o načinu i izboru članova Izvršnog odbora, kao i da su odlukom Skupštine Inženjerske komore Srbije, broj 1006/1-8.2. od 10.05.2013. godine, izabrani sledeći članovi:

1. Mr Aleksandar Vučićević, dipl.pr.planer, iz Beograda;
2. Prof. dr Dejan Đorđević, dipl.pr.planer, iz Beograda;
3. Dr Nebojša Stefanović, dipl.pr.planer, iz Beograda;
4. Mr Dragana Dunčić, dipl.pr.planer, iz Novog Sada i
5. Dragan Jemuović, dipl.pr.planer, iz Kraljeva.

Konstituisani IO je javnim glasanjem, izabrao mr Aleksandra Vučićevića, dipl.pr.planera, za predsednika, a prof. dr Dejana Đorđevića, dipl.pr.planera, za zamenika predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije planera.

Članovi Izvršnog odbora su doneli Odluku o imenovanju četvoročlane Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje licenci odgovornog planera, u sledećem sastavu:

1. Prof. dr Dejan Đorđević, dipl.pr.planer;
2. Dr Nebojša Stefanović, dipl.pr.planer;
3. Mr Dragana Dunčić, dipl.pr.planer i
4. Dragan Jemuović, dipl.pr.planer.

Na istoj sednici doneta je odluka o odobravanju inicijalnih novčanih sredstva, na ime troškova organizacije i realizacije skupa "Susreti prostornih planera Srbije-2013" i odluka o visini kotizacije za prisustvo na pomenutom skupu.Na drugoj sednici IO matične sekcije planera, članovi su odobrili novčana sredstva na ime sufinansiranja publikacije "Lokalne zajednice-održivi razvoj".
Na istoj sednici usvojena je II informacija skupa "Susreti prostornih planera Srbije -2013", koja je dostavljena svim licenciranim planerima i postavljena na sajt IKS.Na trećoj sednici matične sekcije planera, članovi su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.04.2013. godine do 30.06.2013. godine.
Razmatrane su pristigle teme za skup "Susreti prostornih planera Srbije -2013" i imenovan je novi Organizacioni odbor za pomenuti Skup i čine ga članovi Izvršnog odbora Matične sekcije planera.Na četvrtoj sednici IO matične sekcije planera usvojena je III informacije skupa "Susreti prostornih planera Srbije -2013". Ista će se dostaviti učesnicima i objaviti na sajtu IKS.

Na istoj sednici članovi su informisani o analizi Ankete o radu članova Inženjerske komore Srbije u komisijama za planove jedinica lokalnih samouprava. Pomenuta analiza biće prikazana na Skupu planera na Kopaoniku.Na petoj sednici IO matične sekcije planera usvojio je Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.07.2013. godine do 30.09.2013. godine i Izveštaj Organizacionog odbora u vezi organizacije i realizacije skupa "Susreti prostornih planera Srbije - 2013".

Članovi su razmatrali zaključak Komisije za preispitivanje opisa postojećih i utvrđivanje predloga novih licenci odgovornih planera, urbanista, projektanata i izvođača radova, povodom izmena i dopuna uslova za dobijanje licence planera i doneli zaključak da se na nekoj od narednih sednica razmotre predlozi za vrste i opise licenci Inženjerske komore Srbije.

Razmatran je i zaključak gore navedene Komisije povodom dopisa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i zauzet stav da se:
- Licima koja su završila osnovne akademske studije na Arhitektonskom fakultetu i osnovne akademske studije iz polja tehničko-tehnoloških nauka (građevinski, elektrotehnički, saobraćajni, šumarski, PMF, i slično) po završetku mastera ''Integralni urbanizam'' i ispunjenja drugih propisanih uslova, može izdati licenca 100 u skladu sa Odlukom o vrstama licenci.
- Licima koja su završila osnovne akademske studije iz polja društveno-humanističkih nauka (ekonomija, pravo, sociologija, menadžment, dizajn i sl.) izda planerska licenca, Izvršni odbor smatra da za to nema uslova, jer njihovo osnovno obrazovanje nije odgovarajuće, a istovremeno nije ni u skladu sa čl. 38, 161, 162 i 163 Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09 -ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US i 50/13 - odluka US).

Ujedno članovi su informisani o zaključcima sa održanog sastanka svih predsednika komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licenci za odgovorne projektante, izvođače radova, urbaniste i planere.Na šestoj sednici IO matične sekcije planera je utvrdio Predlog plana i programa rada matične sekcije planera za 2014. godine.
Članovi su razmatrali Nacrt Zakona o uređenju prostora i izgradnji i svoje sugestije i primedbe će dostaviti Komisiji za pripremu zakonske i druge regulative, a potom i Ministarstvu građevinarstva i urbanizma.
Članovi Izvršnog odbora će u roku od nedelju dana, dostaviti Komisiji za permanentno usavršavanje članova IKS, svoje predloge tema i predavača iz oblasti prostornog planiranja.Na sedmoj sednici IO matične sekcije planera je potvrdio:
- Odluku o utvrđivanju Predloga kandidata za Listu sudija Suda časti IKS u ime Matične sekcije planera, donetu van sednice i
- sugestije iznete na prethodnoj sednici IO vezane za Nacrt Zakona o uređenju prostora i izgradnji.

Članovi su predložili Radnoj grupi za preispitivanje kriterijuma Inženjerske komore Srbije za realizaciju planiranih aktivnosti saradnje sa strukovnim organizacijama i časopisima od interesa za struku i članove Komore, da podrže izdavanje časopisa "Planer".Na osmoj sednici IO matične sekcije planera usvojio je Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine i razmatrao prioritete realizacije Plana i programa rada Sekcije u 2014. godinu.Na devetoj sednici IO matične sekcije planera obrazovan je Organizacioni odbor za organizaciju i realizaciju "Susreta prostornih planera Srbije - 2014" u sledećem sastavu:

1. Mr Aleksandar Vučićević, d.p.p., predsednik;
2. Prof. dr Dejan Đorđević, d.p.p., član;
3. Dr Nebojša Stefanović, d.p.p., član;
4. Mr Dragana Dunčić, d.p.p., član i
5. Dragan Jemuović, d.p.p., član.

Prihvaćena je inicijativa, Dragan Jemuovića, dipl,pl.planera, za regulisanje naknade za rad članova Komore u komisijama za planove i ista će se zajedno sa ostalim sekcijama uputiti Upravnom odboru na razmatranje.

Na istoj sednici je razmatran dopis Republičke agencije za prostorno planiranje povodom imenovanja članova Sekcije u vezi priprema metodoloških osnova za izradu podzakonskih akata Nacrta zakona o planiranju, projektovanju i građenju. Zaključci povodom pomenutog dopisa biće upućeni Agenciji.Na desetoj sednici IO matične sekcije planera je upoznat sa pristiglim temama I ponudama povodom održavanja skupa "Susreti prostornih planera Srbije-2014". Glavna tema skupa, mesto I termin biće određeni na narednoj sednici IO. Članovi su doneli Odluku da visina kotizacije za pomenuti skup iznosi 1.200,00 dinara po osobi, kao I da članovi čije troškove snosi Matična sekcija planera moraju imati izmirenu obavezu plaćanja članarine.

Na istoj sednici, članovi su upoznati sa odredbama Odluke Upravnog odbora o oslobađanju plaćanja članarine u posebnim slučajevima i nemaju dodatnih sugestija ni primedbi.

Takođe su upoznati I sa zaključkom Komisije za preispitivanje opisa postojećih I utvrđivanje predloga novih vrsta licenci I za sada nemaju dodatnih sugestija ni primedbi.Na jedanaestoj sednici IO matične sekcije planera je usvojio Izveštaj o radu Izvršnog odbora Matične sekcije planera za period od 01.01.2014. godine do 31.03.2014. godine.
Na istoj sednici doneta je Odluka da glavna tema Susreta planera bude "Planiranje u periodu kontinuiranih reformi 2000 - ?". Susreti će se održati u hotelu "Jezero" na Borskom jezeru, u periodu od 24.09. - 26.09.2014. godine.
U narednom periodu članovi IO će dostaviti, Komisiji za dodelu nagrada IKS, predlog kandidata za Konkurs za dodelu Godišnje nagrade IKS članovima Komore i drugim licima.Na dvanaestoj sednici IO matične sekcije planera doneta je Odluka da se usled nastale vanredne situacije, prouzrokovane poplavama u Republici Srbiji, u toku 2014. godine ne organizuje godišnji skup "Susreti prostornih planera Srbije - 2014" i da se sredstva namenjena za organizaciju skupa preusmere za pomoć otklanjanja posledica poplava.

Na istoj sednici, članovi su upoznati da je 15. maja 2014. godine u Beogradu, u hotelu "Park" održana četvreta nacinalna radionica u okviru projekta ATTRACT-SEE.

Takođe su upoznati da je održano predavanje članova Sekcije planera u okviru programa permanentnog usavršavanja članova Komore na temu "Novi model beogradskih pijaca - koncept razvoja".Na trinaestoj sednici IO matične sekcije planera članovi su još jednom razmatrali mogućnost održavanja skupa "Susreti prostornih planera - 2014" od čije se realizacije odustalo u skladu sa zaključcima Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, donetim usled sveopšte teške situacije u zemlji, nastale nakon katastrofalnih poplava. Na istoj sednici članovi su informisani i o toku izrade Nacrta Zakona o planiranju i izgradnji.Na četrnaestoj sednici IO matične sekcije planera članovi su upoznati sa Nacrtom Pravilnika o stručnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije i svoje primedbe i predloge, na tekst pomenutog Nacrta, će dostaviti Upravnom odboru na razmatranje.

Na istoj sednici su informisani o radu Komisiji za pripremu zakonske i druge regulative i toku izrade Nacrta Zakona o planiranju i izgradnji.

Članovi su upoznati i sa preporukom Nadzornog odbora, da se prilikom organizovanja skupova i ostalih manifestacija, troškovi planiraju po ugledu na organizaciju sednica Skupštine Komore koje se tradicionalno održavaju racionalno i efikasno u toku jednog dana.Na petnaestoj sednici IO matične sekcije planera članovi su upoznati o radu Radne grupe za izradu Predloga rebalansa Finansijskog plana Inženjerske komore Srbije za 2014. godinu i mogućnosti održavanja zajedničkog Godišnjeg skupa sve četiri matične sekcije.

Na istoj sednici su informisani o radu Komisiji za pripremu zakonske i druge regulative, toku izrade Nacrta Zakona o planiranju i izgradnji i pripremi izrade podzakonskih akata.

Članovi su doneli Odluku za prevođenje dokumenta "Uloga prostornog planiranja u upravljanju poplavama".Na šesnaestoj sednici IO matične sekcije planera članovi su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.07.2014. godine do 30.09.2014. godine i utvrdili Predlog plana i programa rada matične sekcije planera za 2015. godinu. Na istoj sednici je prihvaćena ponuda štamparije "Print Promet" za štampu publikacije "Uloga prostornog planiranja u upravljanju poplavama".Na sedamnaestoj sednici članovi IO matične sekcije planera su informisani o sledećem:

- Odluci Upravnog odbora povodom oslobađanja obaveze plaćanja članarine članova Komore nastalih usled: zdravstvenih razloga, porodiljskog odsustva, ne preuzimanja licence nakon izdavanja ili nakon isteka mirovanja članstva u Komori, koja će se preispitati kako bi se ukoliko ima potrebe definisali novi uslovi za oslobađanje obaveze plaćanja članarine članova Komore (boravak u inostranstvu, rad u organima uprave.).

- Dodeli nagrade Inženjerske komore Srbije za životno delo u 2014. godini, a u okviru svečanog dela Sedme redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije, dana 12.12.2014. godine.

- Predlogu nacrta Pravilnika o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije, i toku izrade Programa Matične sekcije planera za kontinuirano profesionalno usavršavanje u 2015. godini.

- Radu Komisijie za pripremu zakonske i druge regulative, toku izrade Nacrta Zakona o planiranju i izgradnji i pripremi izrade podzakonskih akata.

- Zaključku Komisije za preispitivanje opisa postojećih i utvrđivanje predloga novih vrsta licenci odgovornih planera, urbanista, projektanata i izvođača radova broj 3148/1 od 20.10.2014. godine, povodom dostavljanja predloga i sugestija za izmene i dopune postojećih, kao i predloga novih vrsta licenci.Na osamnaestoj sednici članovi IO matične sekcije planera su informisani o odlukama donetim na Sedmoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije i dopisu Asocijacije prostornih planera Srbije povodom održavanja Osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", u periodu od 16. do 18. aprila 2015. godine, na Paliću.

Na pomenutoj sednici članovi su doneli Predlog za izmenu i dopunu Odluke o vrsti licenci odgovornog planera koji će se dostaviti Izvršnom odboru Matične sekcije urbanista i Komisiji za preispitivanje opisa postojećih i utvrđivanje predloga novih vrsta licenci odgovornih planera, urbanista, projektanata i izvođača radova.

Donet je zaključak da se uputi inicijativa Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije da razreši članova Komisije za pripremu zakonske i druge regulative jer je nedavno donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, a primedbe članova Izvršnog odbora Matične sekcije planera, kao i stručne javnosti (javna preduzeća) nisu prihvaćene.Na devetneastoj sednici članovi IO matične sekcije planera su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine.

Na istoj sednici članovi su razmatrali prioritete realizacije Plana i programa rada Sekcije u 2015. godinu i Programa Matične sekcije planera za kontinuirano profesionalno usavršavanje članova u 2015. godini.Na dvadesetoj sednici članovi IO matične sekcije planera su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstava za predavanja iz Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu, u martu mesecu, i to:

1. "Studija prirodnog jezgra Beograda - istraživanje-mišljenja i vizije";
2. "Dve strane planerske medalje - Planovi detaljne regulacije za blokove 45. i 70. u Novom Beogradu" i
3. "Mala gradska bašta - mala tema "velikog" i velika tema "malog" urbanizma".

Na istoj sednici je imenovana Radna grupa za izradu materijala "Preporuke o načinu i kriterijumima za utvrđivanje cena izrade prostornih planova (planskih dokumenata)", u sledećem sastavu:

1. Dr Nebojša Stefanović, dipl.pr.planer, predsednik;
2. Mr Dragana Dunčić, dipl.pr.planer, član i
3. Dr Saša Milijić, dipl.pr.planer, član.

Izvršni odbor je doneo Odluku o imenovanju članova Organizacionog odbora za organizaciju i realizaciju skupa "Susreti prostornih planera Srbije - 2015", i to:

1. Mr Aleksandar Vučićević, dipl.pr.planer, predsednik;
2. Prof. dr Dejan Đorđević, dipl.pr.planer, član;
3. Dr Nebojša Stefanović, dipl.pr.planer, član;
4. Mr Dragana Dunčić, dipl.pr.planer, član i
5. Dragan Jemuović, dipl.pr.planer.Na dvadeset prvoj sednici članovi IO matične sekcije planera su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstava za predavanja iz Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu, u aprilu mesecu, i to:

1) "Stanovanje - "Kako do krova nad glavom";
2) "Mreža grobalja na prostoru regiona (administrativnog područja) Beograda" i
3) "Put do kvalitetnog javnog prostora preko konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje uređenja centralne zone Leskovca".

Na istoj sednici doneta je odluka o pružanju finansijske pomoći na ime sufinansiranja Naučno stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije.

U Radnu grupu za pripremu i organizaciju nastupa Inženjerske komore Srbije na predstojećim sajmovima imenovan je mr Aleksandar Vučićević, dipl.pr.planer.

Članovi Izvršnog odbora su imenovali dr Nikolu Krunića, dipl.pr.planer za predstavnika ispred MS planera koji će uzeti učešće na radionici "Ka standardizaciji i klasifikaciji namena zemljišta i planskih simbola".Na dvadeset drugoj sednici članovi IO matične sekcije planera usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora Matične sekcije planera za period od 01.01. do 31.03.2015. godine.

Članovi Izvršnog odbora su doneli odluku da se skup "Susreti prostornih planera Srbije - 2015" održi u periodu od 30.09. - 02.10.2015. godine, u hotelu "Falkensteiner" na Staroj planini. Određena je i glavna tema Skupa: "Prostorno planiranje između reforme i krize".

Na istoj sednici doneta je odluka da se predloži Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstava za predavanja iz Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu, u maju mesecu, i to:

1) "Zelene površine - javni interes od globalnog do lokalnog nivoa" i
2) "Fleksibilni gradovi u uslovima klimatskih promena: Primer međunarodnog naučnog projekta TURaS".

Članovi su upoznati sa Rešenjem o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita i predložiće Upravnom odmoru da se uputi dopis Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture povodom preispitivanja donešenog Rešenja kako bi Komisija zadržala potreban stručni nivo i, u tom smislu, korektan odnos prema svim kandidatima za polaganje stručnog ispita u narednom periodu.Na dvadeset trećoj sednici članovi IO matične sekcije planera su predložili Upravnom odboru odobravanje inicijalnih novčanih sredstva na ime troškova organizacije i pripreme skupa "Susreti prostornih planera Srbije - 2015" i predložili visinu kotizacije za prisustvo na pomenutom skupu.

Na istoj sednici doneta je odluka da se predloži Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstava za predavanje, "Razvoj trgovinskih centara u Beogradu", a iz Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu, u junu mesecu.Na dvadeset četvrtoj sednici članovi IO matične sekcije planera su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.04.2015. godine do 30.06.2015. godine.

Na istoj sednici članovi su razmatrali pristigle teme za skup "Susreti prostornih planera Srbije - 2015" i konačan Program skupa biće postavljen na internet stranici Inženjerske komore Srbije krajem avgusta meseca.

Članovi Radne grupe za pripremu materijala "Preporuke o načinu i kriterijumima za utvrđivanje cena izrade prostornih planova (planskih dokumenata)" su završili Predlog pomenutog materijala. Kako je objavljivanje Pravilnika za prostorne i urbanističke planove u toku Radna grupa će naknadno materijal uskladiti sa Pravilnikom i završiti ga kao konačni dokument.Na dvadeset petoj sednici članovi IO matične sekcije planera su usvojili II informaciju skupa "Susreti prostornih planera Srbije -2015" i utvrdili spisak prijavljenih učesnika. Pomenuta informacija i spisak biće objavljeni na internet prezentaciji Inženjerske komore Srbije.

Takođe, članovi su informisani o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije, kao i o pripremi Predloga opšteg akta u kojem će biti definisana merila i kriterijumi vrednovanja inženjerskih usluga.Na dvadeset šestoj sednici članovi IO matične sekcije planera su doneli odluku da se predloži Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstava za predavanja iz Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu, u oktobru mesecu, i to:

 1. "Prostorni plan područja posebne namene Kulturnog predela Bač u kontekstu Evropske konvencije o predelu";
 2. "Tehnike izrade grafičkih priloga urbanističkih i prostornih planova - kompatibilnih za potrebe GIS-a" i

Na istoj sednici usvojen je Program skupa "Susreti prostornih planera Srbije -2015" i spisak prijavljenih učesnika.Na dvadeset sedmoj sednici članovi IO matične sekcije planera su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora Matične sekcije planera za period od 01.07.2015. godine do 30.09.2015. godine i Izveštaj o radu Organizacionog odbora u vezi realizacije "Susreta prostornih planera Srbije-2015".

Na istoj sednici utvrđen je Predlog Plana i programa rada Matične sekcije planera za 2016. godinu i Predlog Programa Matične sekcije planera za kontinuirano stručno usavršavanje i bodovanje u 2016. godini.

Usvojena je odluka o načinu i kriterijumima za određivanje vrednosti izrade planskih dokumenata i projektne dokumentacije - za prostorne planove i dostavljena je Komisiji za pripremu zakonske i druge regulative.Na dvadeset osmoj sednici članovi IO matične sekcije planera su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstava za predavanje "Evropska povelja o prostornom planiranju, obaveze planera i novi svetski poredak", kao dopunu Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015. godinu, u decembru mesecu.Na dvadeset devetoj sednici članovi IO matične sekcije planera su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstava za predavanje "Trgovačko-poslovne ulice, stanje i trendovi u Beogradu", kao dopunu Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa, u februaru mesecu 2016. godine.

Na istoj sednici razmatrane su pristigle teme za prevod publikacije Matične sekcije planera i dopis povodom iniciranja ponovnog formiranja republičke institucije nadležne za oblast prostornog planiranja, a u skladu sa zaključkom Izvršnog odbora sa Otvorene sednice održane na skupu "Susreti prostornih planera Srbije-2015".

Na tridesetoj sednici članovi IO matične sekcije planera su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine.

Na istoj sednici članovi su upoznati sa pristiglim temama za prevod publikacije Matične sekcije planera i načinom sprovođenja i procedurom preporuka o načinu i kriterijumima za određivanje vrednosti izrade planskih dokumenata i projektne dokumentacije - za prostorne planove.

Na trideset prvoj sednici članovi IO matične sekcije planera su su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstva za predavanja "Rani javni uvid u procesu planiranja" i "Uticaj rudarskih aktivnosti na stanovništvo i društveni razvoj, sa primerima Kolubarskog, Kostolačkog i Borsko-Majdanpečkog regiona " koja će se održati u martu 2016. godine.

Na istoj sednici članovi su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstva za prevođenje publikacije "LIVELAND - Liveable Landscapes: a Key Value for Sustainable Territorial Development (projekat LIVELAND - Predeli prijatni za život: ključna vrednost za održiv prostornih/teritorijalni razvoj").

Na trideset drugoj sednici

Na tridesetoj drugoj sednici članovi IO matične sekcije planera su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstva za predavanja, u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu, i to:

 1. Merenje nemerljivog-inovativni principi procene alternativa razvoja grada;
 2. Arheološki park u Novom Sadu kao mogući prioritetni investicioni objekat;
 3. Studija o obnovljivim izvorima energije na području Grada Novog Sada-urbanistički aspekt i
 4. Urbane transformacije u post-socijalističkom periodu sa fokusom na urbane promene u višespratnim stambenim područjima iz socijalističke prošlosti.

Na istoj sednici članovi su razmatrali mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije u vezi Preporuka o načinu i kriterijumima za određivanje vrednosti izrade prostornih planova i saglasili se da predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije planera potpiše inicijativu grupe javnih preduzeća i institucija za poboljšanje stanja i uslova za prostorno i urbanističko planiranje.Na trideset trećoj sednici članovi IO matične sekcije planera su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine.

Članovi su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstva za predavanje "Teritorijalni gradijent stambenih naselja", u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu.

Izvršni odbor je doneo Odluku o imenovanju članova Organizacionog odbora za organizaciju i realizaciju skupa "Susreti prostornih planera Srbije - 2016", i to:

1. Mr Aleksandar Vučićević, dipl.pr.planer, predsednik;
2. Prof. dr Dejan Đorđević, dipl.pr.planer, član;
3. Dr Nebojša Stefanović, dipl.pr.planer, član;
4. Mr Dragana Dunčić, dipl.pr.planer, član i
5. Dragan Jemuović, dipl.pr.planer.

Na narednoj sednici biće određena tema, mesto i termin održavanja pomenutog Skupa.

Na trideset četvrtoj sednici članovi IO matične sekcije planera su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstva za predavanje "Urbanizam bez urbanista - dokle smo stigli u percepciji problema neformalnih naselja", u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu.

Na istoj sednici članovi su predložili Upravnom odboru odobravanje inicijalnih novčanih sredstva za organizaciju i realizaciju skupa "Susreti prostornih planera Srbije-2016", sa temom "Pokretanje novog planskog ciklusa u Republici Srbiji". Planirano je da Skup održi u periodu od 28.09. - 30.09.2016. godine na Staroj planini, u hotelu "Falkensteiner". Predviđena je kotizacija za prisustvo Skupu u iznosu od 1.200,00 dinara, po osobi za članove čije troškove snosi Matična sekcija planera.

Članovi Izvršnog odbora su informisani o "Predlogu nacrta Zakona o inženjerstvu" i izričito se protive ukidanju Inženjerske komore Srbije i donošenju navedenog Zakona. Matična sekcija planera od osnivanja podržava i ima aktivan doprinos u radu Inženjerske komore Srbije i na isti način će nastaviti u budućem periodu.

Na trideset petoj sednici članovi IO matične sekcije planera su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.04.2016. godine do 30.06.2016. godine.

Na istoj sednici članovi su doneli Odluku o izmeni Odluke o odobravanju inicijalnih novčanih sredstava za organizaciju i realizaciju skupa "Susreti prostornih planera Srbije-2016", po kojoj su kao mesto održavanja skupa odredili hotel "Jezero", na Borskom jezeru.

Na internet prezentaciji Inženjerske komore Srbije je objavljeno obaveštenje povodom održavanja skupa i upućen je poziv svim članovima Matične sekcije planera povodom prijave svog prisustva, kao i poziv da do 05. septembra 2016. godine, dostave teme za izlaganje u skladu sa Glavnom temom.

Na trideset šestoj sednici članovi IO matične sekcije planera su potvrdili odluke, donete van sednice Izvršnog odbora, povodom predlaganja Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstva za predavanja u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu, i to:
 • „Strategija integralnog urbanog razvoja kao novi instrument planiranja u uslovima EU integracija- iskustva iz Kragujevca, Užica i Kraljeva“;
 • „Regeneracija otvorenih prostora u funkciji termalnog  komfora“;
 • „Razvoj profesije urbanista u Srbiji-nov studijski program „Integralni urbanizam“;
 • „Prostorno planiranje magistralne gasovodne infrastrukture sa prikazom strateškog i regulacionog planiranja-prostorni konflikti infrastrukturnih sistema“ i
 • „Planiranje izgradnje velikih trgovina: Srbija u odnosu na razvijene evropske države“.

Na istoj sednici članovi su usvojili Program skupa „Susreti prostornih planera Srbije - 2016“, u skladu sa pristiglim temama. Spisak učesnika i Program pomenutog Skupa su objavljeni na internet prezentaciji Inženjerske komore Srbije.

Na trideset sedmoj sednici članovi IO matične sekcije planera su usvojili Izveštaj o radu Izvršnog odbora matične sekcije planera za period od 01.07.2016. godine do 30.09.2016. godine.
Na istoj sednici članovi su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstva za predavanja u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016. godinu, i to:
 • „Savremeni instrumenti urbanog menadžmenta“;
 • „Značaj i prednosti primene savremenog pristupa tretmanu atmosferskih otpadnih voda u procesu urbanističkog planiranja i projektovanja“ i
 • „Analiza krovnih vrtova i zelenih zidova“;

Usvojen je Izveštaj o radu Organizacionog odbora u vezi realizacije „Susreta prostornih planera Srbije-2016“, a zaključci sa Skupa biće objavljeni na internet prezentaciji Inženjerske komore Srbije - odeljak sekcije planera i poslati ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine, Vladimiru Galiću.

Na trideset sedmoj sednici članovi IO matične sekcije planera su predložili Upravnom odboru odobravanje novčanih sredstva na ime sufinansiranja štampe stručnog magazina "INFO".

Na istoj sednici članovi su informisani o toku sprovedenih izbora za članove Skupštine Inženjerske komore Srbije.

25. oktobar 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (20)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

twitter facebook /

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram