Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Sve licence
Vrste licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije


Inženjerska komora Srbije, u skladu sa odredbom člana 26. Odluke o vrstama licenci, izdaje izvod iz Odluke koji služi imaocu licence kao dokaz za ostvarivanje prava iz licence.
Vrste licenci odgovornog planera

100 Odgovorni planer

Uslov za izdavanje licence je odgovarajuća stručna sprema


Vrste licenci odgovornog urbaniste

Za diplomiranog inženjera arhitekture:
200 Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih projekata

Za diplomiranog prostornog planera, diplomiranog građevinskog inženjera smera za planiranje i izgradnju naselja, diplomiranog građevinskog inženjera urbanističko komunalnog smera, diplomiranog inženjera pejzažne arhitekture i slično:

201 Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova

Za diplomiranog inženjera saobraćaja i diplomiranog građevinskog inženjera saobraćajnog smera:
202 Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova za saobraćajnice

Za diplomiranog inženjera elektrotehnike, mašinstva, građevine i slično:
203 Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova infrastrukture


Vrste licenci odgovornog projektanta

Za diplomiranog inženjera arhitekture:
300 Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane inženjere arhitekture

Lista projekata:
Svi arhitektonski projekti i generalna rešenja svih vrsta objekata, projekti uređenja slobodnih i zelenih prostora, projekti unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije (instalacioni razvod do granice parcele, odnosno do priključka na infrastrukturnu mrežu), projekti konstrukcija objekata visokogradnje do P+1+Pk, raspona do 6m i površine do 500m2.

301 Odgovorni projektant konstrukcija visokogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane inženjere arhitekture,
 • završen smer, odnosno odsek, usmerenje ili izborna grupa predmeta konstruktivni sistemi, statika konstrukcija ili arhitektonsko inženjerstvo;
 • položen stručni ispit iz oblasti konstrukcija objekata visokogradnje;
 • pet godina radnog iskustva na izradi odgovarajućih projekata;
 • adekvatno ocenjene podnete reference od strane posebne komisije Komore.

Lista projekata:
Svi arhitektonski projekti i generalna rešenja svih vrsta objekata, projekti uređenja slobodnih i zelenih prostora, projekti unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije (instalacioni razvod do granice parcele, odnosno do priključka na infrastrukturnu mrežu). Projekti konstrukcija objekata visokogradnje, izuzev objekata kod kojih su potrebna složena i duboka fundiranja i objekata kod kojih su potrebne složene dinamičke analize (tornjevi, antenski stubovi i objekti spratnosti preko 12 etaža).

302 Odgovorni projektant konstrukcija arhitektonskih objekata

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane inženjere arhitekture
 • završen smer, odnosno odsek, usmerenje ili izborna grupa predmeta konstruktivni sistemi, statika konstrukcija ili arhitektonsko inženjerstvo;
 • položen stručni ispit iz oblasti konstrukcija objekata visokogradnje;
 • tri godine radnog iskustva na izradi odgovarajućih projekata.

Lista projekata:
Svi arhitektonski projekti i generalna rešenja svih vrsta objekata, projekti uređenja slobodnih i zelenih prostora, projekti i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije (instalacioni razvod do granice parcele, odnosno do priključka na infrastrukturnu mrežu), projekti konstrukcija objekata visokogradnje do P+3+Pk, raspona do 8m i površine do 2000m2.

Za diplomiranog građevinskog inženjera:
310 Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere konstruktivnog odseka.

Lista projekata:
   Projektovanje (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina.
 • mostova svih konstrukcijskih sistema, materijala, raspona i složenosti.
 • manje složenih tunelskih i podzemnih konstrukcija, potpornih zidova, temeljnih jama, sancija klizišta i temelja svih vrsta objekata. Ovim nisu obuhvaćeni objekti koji se izvode u složenim geoteničkim uslovima za koje je potrebna licenca Odgovornog projektanata građevinske geotehnike.
 • pristupnih gradilišnih puteva i prilaza.
 • nasutih brana do 15m visine i visokih betonskih brana svih konstrukcijskih sistema i ostalih konstrukcija hidrotehničkih objekata (vodotornjeva, bazena, postrojenja za pripremu vodu, crpnih stanica...).
   Izrada arhitektonskih projekata jednostavnih individualnih objekata do 300m2, spratnosti do P+1+PK, na lokacijama koje ne uživaju nikakav stepen ambijentalne zaštite.

311 Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere sledećeg odseka:
 • opšteg,
 • za visokogradnju,
 • industrijska gradnja,
 • planiranje i građenje naselja.
 • urbanističko komunalni smer.
Lista projekata:
   Projektovanje (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina.
 • temelja svih vrsta objekata visokogradnje i manje složenih projekata zaštite temeljnih jama.
 • pristupnih gradilišnih puteva i prilaza, manjih potpornih zidova i propusta.
 • mostova raspona do 15m.
 • sekundarne mreže i priključaka vodovoda i kanalizacije.
 • običnih kanala i cevi, manjih postrojenja za pripremu vode za piće, otpadnih voda, crpnih stanica, rezervoara i objekata za opremu, komade i armaturu.
   Izrada arhitektonskih projekata jednostavnih individualnih objekata do 300m2, spratnosti do P+1+PK, na lokacijama koje ne uživaju nikakav stepen ambijentalne zaštite.

312 Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere saobraćajno-konstruktivnog smera.

Lista projekata:
   Projektovanje (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • puteva i gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica.
 • kolovoznih konstrukcija i gornji stroj železnice.
 • zemljanih radova (nasipa, useka, zaseka...), galerija i saobraćajnih tunela, potpornih zidova i propusta, zaštite temeljnih jama.
 • uređenja terena i slobodnih površina.
 • mostova srednje složenosti.
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+8 ili 30m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 20m.
313 Odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere hidrotehničko-konstruktivnog smera.

Lista projekata:
   Projektovanje (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.
 • zemljanih radova, zaštita rovova i jama.
 • spoljnih mreža, instalacija vodovoda i kanalizacije svih pratećih hidrotehničkih objekata (magistralnih vodova, kolektora, crpnih stanica, bazena...)
 • melioracionih sistema, uređenja vodnih tokova i odbrambenih nasipa, sistema za prečišćavanje vode.
 • hidrotehničkih tunela i hidrotehničkih podzemnih objekata, objekata šahtova, brana do 15m visine.
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+8 ili 30m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 20m.
 • propusta i mostova raspona do 12m.
 • pristupnih gradilišnih puteva, uređenja terena i slobodnih površina.
314 Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere hidrotehničkog odseka ili hidrograđevinskog smera.

Lista projekata:
   Projektovanje (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • spoljnih mreža, instalacija vodovoda i kanalizacije svih pratećih hidrotehničkih objekata (magistralnih vodova, kolektora, crpnih stanica, bazena, kolektora...).
 • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje, svih složenosti.
 • zemljanih radova, zaštite rovova i jama.
 • hidrotehničkih i vodoprivrednih sistema.
 • melioracionih sistema, uređenja vodnih tokova i odbrambenih nasipa, sistema za prečišćavanje vode.
 • hidrotehničkih tunela i hidrotehničkih podzemnih objekata, objekata šahtova, crpnih stanica, drenažnih sistema.
 • brana do 15m visine.
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+4 ili 18m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 12m.
 • propusta i mostova raspona do 12.0m.
 • pristupnih gradilišnih puteva, uređenja terena i slobodnih površina.
315 Odgovorni projektant saobraćajnica

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere odseka putevi i železnice ili odseka za saobraćajnice.

Lista projekata:
   Projektovanje (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • objekata niskogradnje (puteva, aerodroma, gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica).
 • kolovoznih konstrukcija i gornji stroj železnica.
 • zemljanih radova (nasipa, useka, zaseka...), galerija i tunela, potpornih zidova i propusta, zaštite temeljnih jama i drenaža.
 • uređenja terena i slobodnih površina.
 • mostova srednje složenosti.
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+4 ili 18m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 12m.
316 Odgovorni projektant objekata građevinske geotehnike

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere, višegodišnje iskustvo u projektovanju geotehničkih objekata. Na osnovu kompletne referenc liste kandidata, komisija Komore donosi odluku o ispunjenosti uslova kandidata za projektovanje jedne ili više od navedenih oblasti projekata građevinske geotehnike.

Lista projekata:
 • Izrada geotehničkih podloga: izrada programa i projekata geotehničkih istraživanja, interpretacije rezultata (laboratoriskih i terenskih ispitivanja), potrebne računske analize sleganja i nosivosti, u složenim geotehničkim uslovima sa predlozima varijantnih rešenja fundiranja.
 • Projektovanje specijalnih problema fundiranja (fundiranja u složenim geotehničkim uslovima, analize interakcije konstrukcije i tla, fundiranja na poboljšanom tlu, kombinovana plitka i duboka fundiranja, dinamički opterećeni temelji...).
 • Projekti sanacije klizišta i drugih oblika nestabilnosti terena (analize uslova nastanka klizanja, idejna rešenja sanacije klizišta, računske analize stabilnosti, dimenzionisanje elemenata konstrukcije za sanaciju klizišta...).
 • Projekti nasutih brana (projekti nasutih brana većih visina u složenim geološkim i geotehničkim uslovima...).
 • Projekti tunela i drugih podzemnih konstrukcija (projekti tunela, galerija, šahtova, visokih potpornih zidova sa analizom interakcije konstrukcije i stenskog masiva u fazama izvođenja radova i eksploatacije).
 • Projekti zaštite temeljnih jama (projekti zaštite temeljnih jama i susednih objekata u složenim uslovima dubokih iskopa ispod kota fundiranja postojećih objekata, analiza uticaja u fazama izvođenja radova i konačnoj fazi, analiza dozvoljenih deformacija na postojećim objektima...).
317 Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija i arhitektonskih projekata
       Uslov za izdavanje ove licence je završen građevinski fakultet, odsek visokogradnja (završen fakultet u Nišu).
Imaoc ove licence ima pravo da izrađuje projekte konstrukcija objekata visokogradnje, kao i arhitektonske projekte objekata do P+3+PK površine do 2000m2, koji ne uživaju bilo koji nivo ambijentalne zaštite, izuzev projekata rekonstrukcije zaštićenih objekata.


Za diplomiranog inženjera mašinstva:
330 Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike

332 Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnadbevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike

333 Odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije

334 Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica, železničke opreme i pribora

Za diplomiranog inženjera elektrotehnike:
350 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

351 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije

352 Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija

353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

Za diplomiranog inženjera saobraćaja:
369 Odgovorni projektant telekomunikacionog saobraćaja

370 Odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije

Za diplomiranog inženjera tehnologije:
371 Odgovorni projektant tehnoloških procesa

Za diplomiranog inženjera geodezije:
372 Odgovorni projektant geodetskih projekata

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane geodetske inženjere

Lista projekata koje može projektovati odgovorni projektant geodetskih radova:
1. Idejni projekti geodetskih radova iz oblasti:
 • osnovnih geodetskih radova
 • državnog premera i katastra
 • uređenja zemljišne teritorije komasacijom
 • geodetskih informacionih sistema
 • geodetskih metrologija i standarda
 • kartografije
 • građevinarstva i arhitekture
 • mašinstva i brodogradnje
 • poljoprivrede i šumarstva
 • rudarstva i hidrotehnike
2. Glavni projekti geodetskih radova iz oblasti:
 • osnovnih geodetskih radova
 • državnog premera i katastra
 • uređenja zemljišne teritorije komasacijom
 • geodetskih informacionih sistema
 • geodetskih metrologija i standarda
 • kartografije
 • građevinarstva i arhitekture
 • mašinstva i brodogradnje
 • poljoprivrede i šumarstva
 • rudarstva i hidrotehnike
3. Projekti izvedenog stanja geodetskih radova:
 • osnovnih geodetskih radova
 • državnog premera i katastra
 • uređenja zemljišne teritorije komasacijom
 • geodetskih informacionih sistema
 • geodetskih metrologija i standarda
 • kartografije
 • građevinarstva i arhitekture
 • mašinstva i brodogradnje
 • poljoprivrede i šumarstva
 • rudarstva i hidrotehnike
Date liste su uslovne. Ukoliko je inženjer stekao iskustvo (reference) iz srodne, susedne ili neke druge oblasti, pri slanju zahteva za licencu dati kompletan spisak referenci.

Za diplomiranog inženjera šumarstva:
373 Odgovorni projektant uređenja ozelenjenih prostora

374 Odgovorni projektant melioracija šumskih i poljoprivrednih zemljišta u brdsko-planinskim područjima

375 Odgovorni projektant objekata za uređenje bujica i zaštitu od erozije

Za diplomiranog inženjera poljoprivrede:
376 Odgovorni projektant poljoprivrednih projekata hidromelioracionih sistema

377 Odgovorni projektant prehrambeno-tehnoloških procesa

Za odgovornog inženjera energetske efikasnosti:
381 Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Uslovi:
 • Diploma Mašinskog fakulteta, ili
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta, ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta, ili
 • Diploma Arhitektonskog fakulteta, i
Položen Stručni ispit iz oblasti energetske efikasnosti zgrada

Lista projekata:
 • Izrada elaborata;
 • Vršenje energetskih pregleda;
 • Učestvovanje u energetskoj sertifikaciji zgrada;
Za diplomiranog inženjera metalurgije:
385 Odgovorni projektant metalurških procesa

Vrste licenci odgovornog izvođača radova

Za diplomiranog inženjera arhitekture:
400 Odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane inženjere arhitekture.

Lista projekata:
Izgradnja konstrukcijskih objekata visokogradnje: stambenih, javnih, društvenih, privrednih, industrijskih i svih ostalih spratnosti do P+4 ili 18m visine, odnosno objekata manje složenih konstrukcijskih sistema raspona do 12m.
Izvođenje svih vrsta građevinsko-zanatskih radova za sve objekte visokogradnje.
Izrada unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i priključaka na primarnu mrežu. Izrada sekundarne mreže vodovoda i kanalizacije u okviru kompleksa izgradnje objekta.
Uređenje terena i slobodnih površina. Izgradnja prilaza i pristupnih puteva u okviru kompleksa izgradnje objekta.

401 Odgovorni izvođač radova arhitektonsko-građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje

Uslovi:
 • zakonom predviđeni za diplomirane inženjere arhitekture
 • više od pet godina radnog iskustva na izradi objekata visokogradnje spratnosti većoj od P+4 ili 18m visine, odnosno konstrukcijskih sistema raspona većeg od 12m.
 • adekvatno ocenjene podnete reference od strane posebne komisije
Opis radova:
Izvođenje radova (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija)
 • svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala (izuzev prenapregnutog betona, odnosno čelika), spratnosti i visina, raspona do 18m
 • jednostavnih temelja svih vrsta objekata visokogradnje sa dubinom temeljne jame do 3m
 • pristupnih puteva i prilaza, uređenje terena i slobodnih površina manjih potpornih zidova i propusta
 • unutrašnjih instalacija, sekundarne mreže i priključaka vodovoda i kanalizacije
 • izvođenje građevinsko-zanatskih radova.


Za diplomiranog građevinskog inženjera:
410 Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere konstruktivnog odseka.

Opis radova:
   Izvođenje radova (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina.
 • mostova svih konstrukcijskih sistema, materijala, raspona i složenosti.
 • tunelskih i podzemnih konstrukcija, potpornih zidova, temeljnih jama, sancija klizišta i temelja svih vrsta objekata. Ovim nisu obuhvaćeni specijalni objekti za koje je potrebna licenca Odgovornog izvođača građevinske geotehnike.
 • pristupnih puteva i prilaza, uređenje terena i slobodnih površina
 • nasutih brana do 30m visine i visokih betonskih brana svih konstrukcijskih sistema i ostalih konstrukcija hidrotehničkih objekata (vodotornjeva, bazena, postrojenja za pripremu i prečišćavanje vode, crpnih stanica...)
 • unutrašnjih instalacija, sekundarne mreže i priključaka vodovoda i kanalizacije
   Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

411 Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere sledećeg odseka:
 • opšteg,
 • za visokogradnju,
 • industrijska gradnja,
 • planiranje i građenje naselja,
 • urbanističko komunalni smer.
Opis radova:
   Izvođenje radova (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina.
 • temelja svih vrsta objekata visokogradnje i zaštita temeljnih jama.
 • pristupnih puteva i prilaza, uređenje terena i slobodnih površina.
 • manjih potpornih zidova i propusta.
 • mostova raspona do 15m.
 • običnih kanala, manjih postrojenja za pripremu vode za piće, otpadnih voda, crpnih stanica, rezervoara i objekata za opremu.
 • unutrašnjih instalacija, sekundarne mreže i priključaka vodovoda i kanalizacije
   Izvođenje građevinsko-zanatskih radova.

412 Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane inženjere saobraćajno-konstruktivnog smera.

Opis radova:
   Izvođenje radova (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • puteva i gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica.
 • kolovoznih konstrukcija i gornji stroj železnice.
 • zemljanih radova (nasipa, useka, zaseka...), galerija i tunela, potpornih zidova i propusta, zaštita temeljnih jama, uređenja terena i slobodnih površina.
 • mostova srednje složenosti.
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+8 ili 30m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 20m.
 • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i izrada priključaka na spoljašnju mrežu.
   Izvođenje građevinsko-zanatskih radova.

413 Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere hidrotehničko-konstruktivnog smera.

Opis poslova:
   Izvođenje radova (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • spoljnih mreža, instalacija vodovoda i kanalizacije svih pratećih hidrotehničkih objekata (magistralnih vodova, kolektora, crpnih stanica, bazena...)
 • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.
 • zemljanih radova, zaštita rovova i jama.
 • melioracionih sistema, uređenja vodnih tokova i odbrambenih nasipa, sistema za prečišćavanje vode.
 • hidrotehničkih tunela i hidrotehničkih podzemnih objekata, objekata šahtova.
 • brana do 15m visine
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+8 ili 30m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 20m.
 • propusta i mostova raspona do 12m.
 • pristupnih puteva, uređenja terena i slobodnih površina.
 • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i izrada priključaka na spoljašnju mrežu.
   Izvođenje građevinsko-zanatskih radova.

414 Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere hidrotehničkog odseka ili hidrograđevinskog smera.

Opis poslova:
   Izvođenje radova (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • spoljnih mreža, instalacija vodovoda i kanalizacije svih pratećih hidrotehničkih objekata (magistralnih vodova, kolektora, crpnih stanica, bazena, kolektora...).
 • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje, svih složenosti.
 • zemljanih radova, zaštita rovova i jama.
 • hidrotehničkih i vodoprivrednih sistema.
 • melioracionih sistema, uređenja vodnih tokova i odbrambenih nasipa, sistema za prečišćavanje vode.
 • hidrotehničkih tunela i hidrotehničkih podzemnih objekata, objekata šahtova, crpnih stanica, drenažnih sistema.
 • brana do 15m visine.
 • propusta i mostova raspona do 12m.
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+4 ili 18m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 12m.
 • pristupnih puteva, uređenja terena i slobodnih površina.
   Izvođenje građevinsko-zanatskih radova.

415 Odgovorni izvođač radova saobraćajnica

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere odseka putevi i železnice ili odseka za saobraćajnice.

Opis poslova:
   Izvođenje radova (novih objekata, rekonstrukcija i sanacija):
 • objekata niskogradnje (puteva, aerodroma, gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica).
 • kolovoznih konstrukcija i gornji stroj železnica.
 • zemljanih radova (nasipa, useka, zaseka...), galerija i tunela, potpornih zidova i propusta, zaštite temeljnih jama i drenaža.
 • uređenja terena i slobodnih površina.
 • mostova srednje složenosti.
 • konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+4 ili 18m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema raspona do 12m.
 • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i izrada priključaka na spoljašnju mrežu.
   Izvođenje građevinsko-zanatskih radova.

416 Odgovorni izvođač objekata građevinske geotehnike

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane građevinske inženjere, višegodišnje iskustvo u izvođenju geotehničkih radova. Na osnovu kompletne referenc liste kandidata, komisija Komore donosi odluku o ispunjenosti uslova kandidata za izvođenje radova iz oblasti građevinske geotehnike.

Lista objekata:
   Izvođenje radova, novih objekata, rekonstrukcija i sanacija:
 • terenskih ispitivanja za potrebe izrade geotehničkih eleborata.
 • na poboljšanju tla za potrebe fundiranja
 • duboka fundiranja u složenim uslovima (na šipovima, dijafragmama, bunarima i kesonima).
 • izvođenje različitih tipova geotehničkih ankera.
 • specijalni radovi na sanaciji klizišta (konstrukcije za sanaciju klizišta...)
 • izvođenje tunelskih i podzemnih konstrukcija u složenim geotehničkim uslovima.
 • zaštita dubokih temeljnih jama u složenim uslovima.
 • zaštita susednih objekata u složenim uslovima dubokih iskopa ispod kota fundiranja postojećih objekata.
 • izrada različitih sistema za obaranje nivoa podzemne vode.
Za diplomiranog inženjera mašinstva:
430 Odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike

432 Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnadbevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike

434 Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija

435 Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica, železničke opreme i pribora

Za diplomiranog inženjera elektrotehnike:
450 Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane inženjere elektrotehnike
 • završen energetski smer, industrijski smer, smer energetski pretvarači, smer automatika;
 • položen stručni ispit iz oblasti elektroenergetike;
 • reference iz oblasti elektroenergetike.
Opis radova:
Izvođenje radova ili stručni nadzor na sledećim objektima:
 • Transformatorske stanice, kablovski vodovi i vazdušni dalekovodi naponskog nivoa do 35 kV.
 • Mini hidroelektrane i termoelektrane instalisane snage manje od 10 MVA.
 • Javno osvetljenje na gradskim, regionalnim i magistralnim putevima, trgovima i ostalim objektima.
 • Instalacije jake struje, jednostavnije instalacije slabe struje (unutrašnje TT instalacije i instalacije struktuiranog kabliranja, antenski sistemi, sistemi dojave požara, interfonski sistemi i sl.) i gromobranske instalacije na stambenim i poslovnim objektima.
 • Instalacije jake struje, jednostavnije unutrašnje instalacije slabe struje i gromobranske instalacije na javnim objektima (stadioni, pozorišta, bioskopi, sportske hale, autobuske i železničke stanice, aerodromi, muzeji, škole, fakulteti i sl.).
 • Instalacije jake struje, jednostavnije instalacije slabe struje i gromobranske instalacije na industrijskim objektima (napomena: za objekte za proizvodnju, preradu, skladištenje i transport nafte i gasa, objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije i sve druge objekte u "Ex" izvedbi, pored osnovnih uslova, potrebno je da inženjer ima položen ispit iz oblasti "Ex" izvedbe i protivpožarne zaštite).
 • Instalacije jake i slabe struje i gromobranske instalacije na objektima vodosnabdevanja, kanalizacionim sistemima, uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, objektima za reciklažu sekundarnih sirovina, sistemima za navodnjavanje i odvodnjavanje.
 • Instalacije upravljanja i elektromotornog pogona na svim gore navedenim objektima.
451 Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije

Uslovi: predviđeni za diplomirane inženjere elektrotehnike
 • završen energetski smer;
 • položen stručni ispit iz oblasti elektroenergetike;
 • reference na objektima naponskog nivoa 110 kV i više.
Opis radova:
Izvođenje radova ili stručni nadzor na sledećim objektima:
 • Transformatorske stanice, kablovski vodovi i vazdušni dalekovodi naponskog nivoa preko 1 kV.
 • Hidroelektrane i termoelektrane instalisane snage veće i više od 10 MVA.
 • Nuklearni objekti i drugi objekti koji služe za proizvodnju energije i nuklearnog goriva za naučno-istraživačke svrhe i uskladištenje otpadnih materija (napomena: pored osnovnih uslova potrebno je i posebno uverenje o obučenosti izdato od strane nadležnog ministarstva).
 • Instalacije upravljanja i elektromotornog pogona na svim objektima.
453 Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema

Uslovi: predviđeni za diplomirane inženjere elektrotehnike
 • završen smer telekomunikacije ili saobraćajni smer, smer elektronike, smer tehnička fizika, smer računarska tehnika, smer automatike;
 • položen stručni ispit iz oblasti telekomunikacija, elektronike, računarske tehnike i automatike;
 • reference iz oblasti telekomunikacija, elektronike, računarske tehnike i automatike.
Opis radova:
 • Mesne, regionalne i magistralne vazdušne kablovske, KDS i optičke mreže.
 • Satelitske stanice, gradske i međunarodne telefonske centrale.
 • KDS sistemi, sistemi mobilne telefonije, kao radio-antenski sistemi od značaja za Republiku.
 • Sistem za nadzor i upravljanje kompletnim sistemima u elektroprivredi, vazdušnom, drumskom, rečnom i železničkom saobraćaju.
 • Instalacije slabe struje, nadzora i upravljanja u stambenim, poslovnim, javnim i industrijskim objektima, kao i na objektima sistema za vodosnabdevanje, uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacionim sistemima, sistemima za navodnjavanje i odvodnjavanje i uređajima za preradu otpadnih voda i reciklažu sekundarnih sirovina.
 • Instalacije upravljanja i elektromotornog pogona na svim gore navedenim objektima.
Za diplomiranog inženjera saobraćaja:
470 Odgovorni izvođač radova saobraćajne signalizacije

Za diplomiranog inženjera geodezije:
471 Odgovorni izvođač geodetskih radova

Uslovi: zakonom predviđeni za diplomirane geodetske inženjere

Lista radova koje može izvoditi odgovorni izvođač geodetskih radova:
 • osnovni geodetski radovi
 • državni premer i katastar
 • uređenja zemljišne teritorije komasacijom
 • geodetski informacioni sistemi
 • geodetskih metrologija i standardi
 • kartografija
 • građevinarstvo i arhitektura
 • mašinstvo i brodogradnja
 • poljoprivreda i šumarstvo
 • rudarstvo i hidrotehnika
Za diplomiranog inženjera šumarstva:
472 Odgovorni izvođač bioloških, biotehničkih i građevinskih radova na melioraciji šumskih i poljoprivrednih zemljišta u brdsko-planinskim i ravničarskim područjima

Ovi radovi podrazumevaju sledeće:
 • izvođenje pripremnih radova na seči i krčenju žbunja, šiblja i drveća i uklanjanju humusnog sloja radi pripreme objekta na melioraciji šumskih i poljoprivrednih zemljišta na ravnim i nagnutim terenima
 • izvođenje zemljanih i tehničkih radova na ravnim i nagnutim terenima radi pripreme zemljišta za zatravljivanje i pošumljavanje (konturnih terasa, gradona, konturnih rovova, zidića, gabiona, postavljanje mreže za zadržavanje zemljišnog supstrata, semena i malča, ilofiltera, zeleni terameš, zeleni mat i makmat, dreniranje)
 • izvođenje bioloških i biotehničkih radova na ravnim i nagnutim terenima radi pripreme zemljišta za zatravljivanje i pošumljavanje (pleteri, veštačke livade, ilofilteri, zatravljivanja, melioracija pašnjaka, podizanje voćnjaka, pošumljavanja)
 • izvođenje sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje na površinama do 50 hektara
 • izvođenje bioloških i biotehničkih radova (živi pojasevi od drvenaste i žbunaste vegetacije, ilofiltri i specijalne travne smeše) na podizanju protiverozionih, poljezaštitnih, snegozaštitnih i vetrozaštitnih pojaseva pored: autoputeva, magistralnih i lokalnih puteva; železničkih pruga; rečnih tokova; nasipa; kanalskih sistema; jalovišta; pepelišta; smetlišta i deponija smeća; na rubnim delovima urbanih celina; unutar urbanih celina na zemljištima na nagibima.

473 Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima za uređenje bujica i zaštitu od erozije

Ovi radovi podrazumevaju sledeće:
 • izvođenje pripremnih radova na seči i krčenju žbunja, šiblja i drveća i uklanjanju humusnog sloja radi pripreme objekta za uređenje bujica i zaštitu zemljišta od erozije;
 • izvođenje zemljanih radova na objektima za uređenje bujica i zaštitu od erozije (iskop, nasipanje, nivelisanje, planiranje, dreniranje);
 • izvođenje zemljanih, zidarskih i armirano-betonskih radova na regulaciji bujičnih tokova (oblogom od kamena, kamena u cementnom malteru, reno madraca, gabiona, betona, regulacije u zemlji, fiksacioni pojasevi, pobusenjavanje),
 • izvođenje zemljanih, zidarskih i armirano-betonskih radova na objektima za uređenje bujica i zaštitu od erozije (pregrade, pločnici, podslaplja, kineta, rigola, kliznih stepenica, pragova, čeličnih rešetki, zemljani objekti-(nasipa, brana do 15m), gabiona, reno madraca, terameš i zelenih terameš gabiona)
 • izvođenje bioloških i biotehničkih radova u koritima bujičnih tokova i na zemljištima ugroženim erozijom (postavljanje pletera, fašina i ostalog biološkog materijala - pruća, granja, žbunja; formiranje fiksacionih zasada na zaplavima poprečnih objekata i erodiranim zemljištima)
 • izvođenje zemljanih, zidarskih, armirano-betonskih, biotehičkih i bioloških radova na objektima za uređenje urvinskih procesa u priobalju bujičnih tokova.

474 Odgovorni izvođač radova na uređenju i ozelenjavanju slobodnih površina
(za odsek hortikultura i pejsažna arhitektura)

Ovi radovi podrazumevaju sledeće:
 • izvođenje pripremnih ili sanitarnih radova na seči ili krčenju drveća, žbunja, uklanjanju korova i vađenju panjeva;
 • izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja terena,
 • izgradnju ili ugradnju građevinskih parternih elemenata (izradu podloga, zastora staza i pločnika, ivičnjaka i sl.),
 • izgradnju malih parkovskih objekata (stepenica, rampi, zidova, ograda, česmi, fontana, pergola i sl.),
 • ugradnju parkovskog i urbanog mobilijara-opreme,
 • agrotehničku pripremu zemljišta (supstrata) za sadnju i setvu zelenila, sadnju biljaka,
 • zasnivanje travnjaka na parkovskim površinama, parkinzima i sportskim terenima (fudbal, golf i dr.).

Za diplomiranog inženjera geologije:
491 Odgovorni izvođač radova na izradi geotehničkih podloga
Imaoci ove licence imaju pravo obavljanja sledećih poslova:
 • izvođenje inženjersko-geoloških, geofizičkih, hidrogeoloških i geotehničkih istražnih radova i terenskih ispitivanja u tlu i steni
 • laboratorijska ispitivanja inženjerskih svojstava tla i stena
 • interpretacija rezultata gore navedenih istraživanja i ispitivanja uz opis geneze tla i stena i prikazom geotehničkih parametara
Za diplomiranog inženjera hidrogeologije:
492 Odgovorni izvođač radova na izradi hidrogeoloških podloga

Za inženjera arhitekture i inženjera građevine:
800 Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima visokogradnje

Uslovi: Viša stručna sprema (VI stepen), odgovarajućeg smera

Opis radova:
 • Izvođenje radova na gradnji objekata visokogradnje za koje odobrenje za izgradnju daje opština odnosno grad, odnosno grad Beograd, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do P0+P+4+PK, sa manje složenom armirano-betonskom, čeličnom ili drvenom konstrukcijom i sa maksimalnim rasponom do 12 metara;
 • Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje za koje odobrenje za izgradnju daje opština odnosno grad, odnosno grad Beograd, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do P0+P+4+PK, i to:
  • ugradnja stolarije;
  • radovi na obradi unutrašnjih zidova;
  • radovi na obradi podova;
  • krovopokrivački radovi ;
  • fasaderski radovi, izuzev radova na oblaganju fasada kamenom na podkonstrukciji;
  • molersko-farbarski radovi;
  • radovi na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije.
 • uređenju terena oko objekata visokogradnje za koje odobrenje za izgradnju daje opština odnosno grad, odnosno grad Beograd, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do P0+P+4+PK.
Za inženjera građevine:
812 Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima niskogradnje

Uslovi: Viša stručna sprema (VI stepen), odgovarajućeg smera

Opis radova:
 • Izvođenje radova na lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama za koje odobrenje za izgradnju daje opština odnosno grad, odnosno grad Beograd,
 • Izvođenje radova na uređenju terena oko objekata visokogradnje za koje odobrenje za izgradnju daje opština odnosno grad, odnosno grad Beograd.
Za inženjera mašinstva:
830 Odgovorni izvođač mašinskih instalacija

Uslovi: Viša stručna sprema (VI stepen), odgovarajućeg smera

Opis radova:
 • Izgradnja (izvođenje) instalacija u objektima za koje odobrenje daje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd, maksimalne bruto površine do 2000 m2; maksimalna vrednost instalisane toplotne snage do 300 kW (grejna toplotna snaga ili ukupni rashladni učinak) i to:
  • instalacije grejanja i provetravanja;
  • rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -10°C;
  • kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice;
  • instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva;
  • instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih gasova;
  • instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije - sunčeve energije, energije vetra, geotermalnih voda, biomase, gorivog i industrijskog otpada;
  • instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulički transport;
  • instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta;
  • instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije;
  • instalacije sistema za automatsko upravljanje.
Za inženjera elektrotehnike:
850 Odgovorni izvođač elektroenergetskih radova niskog napona u zgradama (objektima)

Uslovi: Viša stručna sprema (VI stepen), energetskog usmerenja

Opis radova:
 • Izvođenje električnih instalacija niskog napona (u daljem tekstu NN) za objekte za koje odobrenje za gradnju izdaje opština odnosno grad, odnosno grad Beograd sledećih karakteristika:
  • spratnosti do Po+P+4+Pk, čija ukupna površina ne prelazi 2000m2 bruto površine;
  • elektro-instalaterski, elektro-telekomunikacionih radovi kao i radovi na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena;
  • izvođenje NN napojnih kablova napred navedenih objekata;
  • izvođenje spoljnjeg osvetljenja spoljnjeg uređenja za napred navedene objekte i dr.
853 Odgovorni izvođač telekomunikacionih radova u zgradama (objektima)

Uslovi: Viša stručna sprema (VI stepen), telekomunikacionog usmerenja

Opis radova:
 • Izvođenje električnih instalacija telekomunikacija za objekte za koje odobrenje za gradnju izdaje opština odnosno grad, odnosno grad Beograd sledećih karakteristika:
  • spratnosti do Po+P+4+Pk, čija ukupna površina ne prelazi 2000m2 bruto površine;
  • elektro-instalaterskih, elektro-telekomunikacionih radova kao i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena;
  • izvođenje privodnih TT kablova napred navedenih objekata unutar kompleksa ( građevinske parcele ).
 
<<< Povratak na vrste licenci
 
21. novembar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (1)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta