Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani inženjeri saobraćaja
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI INŽENJERI SAOBRAĆAJA
Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog inženjera saobraćaja:

365 - Odgovorni projektant logistike
366 - Odgovorni projektant vodnog saobraćaja i transporta
367 - Odgovorni projektant vazdušnog saobraćaja i transporta
368 - Odgovorni projektant železničkog saobraćaja i transporta
369 - Odgovorni projektant telekomunikacionog saobraćaja i mreža
370 - Odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije.


365 - Odgovorni projektant logistike

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • diplomirani inženjer saobraćaja (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010),
  • master inženjer saobraćaja, sa ukupno ostvarenih najmanje 300 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Univerzitetu u Beogradu - Saobraćajni fakultet, odsek: Logistika, raniji nazivi Odsek za tehnologiju robnih manipulacija i specijalne vidove transporta (1972-1977), Odsek za integralni i industrijski transport (1978-1999), (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odnosno modul Logistika (studijski program drugog nivoa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010);

Opis delatnosti:

 • Projekti i studije planiranja, organizacije, upravljanja, oblikovanja i vrednovanja logističkih sistema i procesa;
 • Projekti i studije opravdanosti logističkih procesa i sistema;
 • Projekti rukovanja teretom (zahtevi robnih tokova za procesima i tehnologijama rukovanja materijalima);
 • Projekti i studije intermodalnog transporta i terminala (sem mašinskih elemenata uređaja i konstrukcija);
 • Projekti logistike industrijskog transporta i skladišta (tokovi, procesi i zahtevi za tehnologijama); 
 • Projekti upravljanja lancima snabdevanja;
 • Projekti i studije logističkih centara, robnih terminala i robno-transportnih centara;
 • Projekti i studije distrubitivnih sistema i logističkih mreža;
 • Projekti i studije city logistike; 
 • Projekti kvaliteta logističke usluge; 
 • Projekti i studije logistike povratnih, otpadnih i opasnih materija;
 • Projekti i studije uticaja logistike na zaštitu životne sredine;
 • Ostali projekti i studije iz oblasti logistike (logistika u medicini, trgovini, ugostiteljstvu, vojsci, policiji i komunalno uslužnim sistemima).
366 - Odgovorni projektant vodnog saobraćaja i transporta

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • diplomirani inženjer saobraćaja (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010),
  • master inženjer saobraćaja, sa ukupno ostvarenih najmanje 300 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Univerzitetu u Beogradu - Saobraćajni fakultet, odsek: Vodni saobraćaj i transport (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odnosno modul Vodni saobraćaj i transport (studijski program drugog nivoa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010);
  • Fakultet Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departman za saobraćaj, smer vodni saobraćaj (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:

 • Saobraćajni projekti i saobraćajne studije regulisanja i upravljanja saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima i plovnim kanalima;
 • Saobraćajni projekti i saobraćajne studije informacionih sistema u okviru infrastrukture za vodni saobraćaj;
 • Saobraćajni projekti i saobraćajne studije inteligentnih sistema za kontrolu, navigaciju i automatizaciju vodnog saobraćaja;
 • Saobraćajno-tehnološki projekti vodnog saobraćaja sa projektima saobraćajne signalizacije;
 • Saobraćajni projekti za unapređenje bezbednosti vodnog saobraćaja;
 • Saobraćajne analize i prognoze u svim fazama projektovanja (unutrašnjih plovnih puteva, plovnih kanala, luka i pristaništa);
 • Saobraćajne studije pri planiranju infrastrukture vodnog saobraćaja;
 • Prethodne i Studije opravdanosti infrastrukture za vodni saobraćaj i transport;
 • Saobraćajno-tehnološki projekti objekata za vodni saobraćaj i transport; infrastrukture unutrašnjih plovnih puteva i plovnih kanala, luka, pristaništa, pristana, marina, sidrišta, zimovnika, multimodalnih terminala;
 • Projekti tehničke eksploatacije plovnih sredstava;
 • Saobraćajni projekti eksploatacije, organizacije, upravljanja i regulisanja vodnog saobraćaja i transporta;
 • Saobraćajne studije u okviru Projekata zaštite životne sredine;
 • Ostali saobraćajni projekti, elaborati, analize i studije u procesu izrade Generalnih projekata, Idejnih rešenja i Idejnih projekata, Prethodnih i Studija opravdanosti u oblasti vodnog saobraćaja.
367 - Odgovorni projektant vazdušnog saobraćaja i transporta

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • diplomirani inženjer saobraćaja (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), ili
  • master inženjer saobraćaja, sa ukupno ostvarenih najmanje 300 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Univerzitetu u Beogradu - Saobraćajni fakultet, odsek: vazdušni saobraćaj i transport (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odnosno modul: Vazdušni saobraćaja i transport (studijski program drugog nivoa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:

 • Prethodne saobraćajne studije i studije opravdanosti infrastrukture u vazdušnom saobraćaju i transportu (vazduhoplovnih pristaništa i kontrole letenja);
 • Saobraćajne studije kapaciteta i nivoa usluge infrastrukture u vazdušnom saobraćaju i transportu (vazduhoplovnih pristaništa i kontrole letenja);
 • Saobraćajno-tehnološki projekti objekata za vazdušni saobraćaj i transport: infrastruktura manevarskih površina i platformi na aerodromima, posebnim i aerodromima opšte kategorije, heliportima, pristanišne zgrade, multi-modalni terminali, skladišta itd.;
 • Saobraćajno-tehnološki projekti vazdušnog saobraćaja i transporta sa projektima saobraćajne signalizacije na vazduhoplovnim pristaništima;
 • Saobraćajne analize i tehničke kontrole u fazi projektovanja i izvođenja infrastrukture u vazdušnom saobraćaju i transportu;
 • Saobraćajni projekti i saobraćajne studije regulisanja i upravljanja saobraćajem u vazdušnom prostoru i na vazduhoplovnim pristaništima;
 • Saobraćajne studije informacionih sistema za kontrolu, upravljanje i automatizaciju procesa u vazdušnom saobraćaju i transportu;
 • Saobraćajne studije i projekti iz oblasti bezbednosti vazdušnog saobraćaja i transporta (izrada postupaka za prilaz i odlet, izrada aeronautical studija, analize hazarda i rizika, procene bezbednosti, itd.);
 • Saobraćajne studije planiranja u vazdušnom saobraćaju i transportu (vazduhoplovna pristaništa, kontrola letenja, vazduhoplovne kompanije);
 • Saobraćajni projekti tehničke eksploatacije vazduhoplova, itd.;
 • Saobraćajne studije u okviru Projekata zaštite životne sredine od vazdušnog saobraćaja i transporta;
 • Ostali saobraćajni projekti, elaborati, analize i studije u sklopu izrade Generalnih projekata, Idejnih rešenja, Idejnih projekata, Prethodnih i Studija opravdanosti u oblasti vazdušnog saobraćaja i transporta.
368 - Odgovorni projektant železničkog saobraćaja i transporta

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • diplomirani inženjer saobraćaja (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010),
  • master inženjer saobraćaja, sa ukupno ostvarenih najmanje 300 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Univerzitetu u Beogradu - Saobraćajni fakultet, odsek: Železnički saobraćaj i transport (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odnosno modul Železnički saobraćaj i transport (studijski program drugog nivoa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010);
  • Fakultet Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departman za saobraćaj, smer železnički saobraćaj (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:

 • Saobraćajno-tehnološki projekti definisanja i uređenja kapaciteta neophodnih za funkcionisanje železničkog saobraćaja, koji se projektom planiraju za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i obnovu, kako linijskih sistema javne železničke infrastrukture, industrijskih železnica i drugih šinskih sistema;
 • Saobraćajni projekti uređenja prostora sa aspekta železničke tehnologije i kapaciteta pri izradi Prostornih planova, urbanističkih planova i projekata javne železničke infrastrukture, industrijske železnice, industrijskih koloseka, železničkih terminala i drugih šinskih sistema;
 • Studije reda vožnje saobraćaja vozova na prugama železničke mreže;
 • Saobraćajne studije unapređenja tehničke pouzdanosti i tehnološke raspoloživosti elemenata železničke infrastrukture i transportnih voznih sredstava za izvršenje reda vožnje saobraćaja vozova na prugama železničke mreže;
 • Saobraćajni projekti otklanjanja uskih grla na prugama, čvorovima i terminalima železničke mreže;
 • Saobraćajno-tehnološki projekti obnove, rekonstrukcije, modernizacije i nabavke železničkih transportnih voznih sredstava;
 • Saobraćajno-tehnološki projekti unapređenja, rekonstrukcije, obnove i modernizacije železničkih signalno-sigurnosnih, elektrovučnih, telekomunikacionih i informacionih sistema za upravljanje i automatizaciju železničkog saobraćaja i transporta;
 • Saobraćajne studije unapređenja bezbednosti saobraćaja, infrastrukture, voznih sredstava, putnika i robe na prugama, putno-pružnim prelazima i terminalima železničke mreže, kao i uvođenje sistema menadžmenta bezbednosti (SMS) u skladu sa evropskim standardima;
 • Saobraćajno-tehnološki projekti unapređenja energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i kvaliteta železničkog saobraćaja, železničke infrastrukture, transporta putnika i robe na prugama i terminalima železničke mreže;
 • Ostali saobraćajni projekti i studije iz oblasti železničkog saobraćaja.
369 - Odgovorni projektant telekomunikacionog saobraćaja i mreža

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • diplomirani inženjer saobraćaja (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010),
  • master inženjer saobraćaja, sa ukupno ostvarenih najmanje 300 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Univerzitetu u Beogradu - Saobraćajni fakultet, odsek za PTT saobraćaj (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odnosno moduli: Poštanski saobraćaj i mreže i Telekomunikacioni saobraćaj i mreže (studijski program drugog nivoa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010);
  • Fakultet Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departman za saobraćaj, smer PTT saobraćaj (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odnosno studijski program Poštanski saobraćaj i telekomunikacije (studijski program drugog nivoa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:

 • Sve vrste zakonom predviđenih projekata i druge tehničke dokumentacije za potrebe transportnih sistema (drumski i gradski, železnički, vodni, vazdušni, poštanski, multimodalni,..), inteligentnih transportnih sistema i drugih sistema u kojima se odvija telekomunikacioni saobraćaj. Navedeni projekti odnose se na sve vrste objekata u kojima postoji potreba za odvijanjem telekomunikacionog saobraćaja uključujući i objekte za koje dozvolu za izgradnju izdaje nadležno Ministarstvo;
 • Saobraćajno-tehnološki projekti i tehnička dokumentacija iz oblasti poštanskog saobraćaja i mreža za objekte u kojima se odvija poštanski saobraćaj i transport (pošte, poštanski centri i glavni poštanski centri i sl.).
 • Saobraćajni projekti i saobraćajne studije u okviru Projekta zaštite životne sredine koji se odnose na poštanski i telekomunikacioni saobraćaj i transport.
 • Ostali saobraćajni projekti i saobraćajne studije iz oblasti telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja.
370 - Odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • diplomirani inženjer saobraćaja (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010),
  • master inženjer saobraćaja, sa ukupno ostvarenih najmanje 300 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Univerzitetu u Beogradu - Saobraćajni fakultet, odsek: Drumski i gradski saobraćaj i transport (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odnosno moduli: Saobraćajno inženjerstvo, Bezbednost drumskog saobraćaja ili Inženjerstvo drumskog i gradskog transporta (studijski program drugog nivoa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010);
  • Fakultet Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departman za saobraćaj, smer drumski saobraćaj (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odnosno studijski program Saobraćaj i transport (studijski program drugog nivoa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:

 • Projekti regulisanja i upravljanja saobraćaja na putnoj i uličnoj mreži;
 • Projekti i studije inteligentnog sistema za upravljanje saobraćajem - ITS, na putnoj i uličnoj mreži;
 • Projekti, studije i analize za unapređenje bezbednosti saobraćaja u svim fazama projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i eksploatacije putne i ulične mreže;
 • Saobraćajne studije - planiranje saobraćaja;
 • Projekti i studije kapaciteta putne i ulične mreže;
 • Prethodne i studije opravdanosti putne i ulične mreže, putnih objekata, raskrsnica, saobraćajnih priključaka, graničnih prelaza i sl.;
 • Saobraćajni projekti drumskih i gradskih saobraćajnica i čvorova - raskrsnica;
 • Projekti saobraćajne signalizacije (stalne i privremene) i opreme na drumskim i gradskim saobraćajnicama i raskrsnicama;
 • Saobraćajne analize i prognoze u svim fazama projektovanja (putevi, ulična mreža, putni objekti, raskrsnice, saobraćajni priključci, granični prelazi i sl.);
 • Saobraćajno - tehnološki projekti garaža, uličnih i vanuličnih parkirališta, autobuskih stanica i ostalih funkcionalnih i pratećih objekata; 
 • Studije parkiranja (stacionarni saobraćaj);
 • Studije drumskog i gradskog transporta putnika;
 • Studije drumskog i gradskog transporta robe;
 • Projekti tehničke eksploatacije drumskih transportnih sredstava;
 • Projekti terminala u drumskom saobraćaju i transportu;
 • Studije organizacije i eksploatacije drumskog transporta;
 • Saobraćajne studije u okviru Projekta zaštite životne sredine;
 • Ostali saobraćajni projekti, elaborati, analize i studije u procesu izrade Generalnih projekta, Idejnih rešenja i Idejnih projekata, Prethodnih i Studija opravdanosti u oblasti drumskog saobraćaja.
 
13. decembar 2019.
 
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta