Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani inženjeri mašinstva
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI INŽENJERI MAŠINSTVA
Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog inženjera mašinstva:

330 - Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
332 - Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike
333 - Odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije
336 - Odgovorni projektant sistema upravljanja mašinskih postrojenja - automatika, merenja i upravljanja
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada


330 - Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Beogradu - Smer za termotehniku, termoenergetiku, procesnu tehniku ili
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Nišu - Smer za termotehniku i termodinamiku, procesnu tehniku ili
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Kraljevu - Grupa za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine ili
 • Diploma Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - modul Energetika i zaštita životne sredine ili
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Kragujevcu - Smer za energetiku i procesnu tehniku ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Smer za energetiku i procesnu tehniku
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010. ), iz oblasti mašinskog inženjerstva (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti (lista mašinskih projekata):
 • Projekti instalacija grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije;
 • Projekti kotlarnica, toplotno - predajnih stanica i sistema daljinskog grejanja;
 • Projekti rashladnih postrojenja;
 • Projekti toplana, energana, kogeneracionih postrojenja i termoelektrana;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme za preradu, skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme za iskorišćenje obnovljivih i alternativnih vidova energije - sunčeve i geotermalne energije, energije vetra, biomase i dr.;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme za iskorišćenje gorivog, industrijskog i komunalnog otpada;
 • Projekti instalacija i sistema za obradu i snabdevanje pitkom vodom, industrijskom vodom i instalacija i sistema za obradu komunalnih i tehnoloških otpadnih voda;
 • Projekti instalacija i sistema za pripremu, skladištenje i razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulički transport;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme u kojima se odvijaju mehaničke, hidromehaničke, toplotne, difuzione, hemijske i biohemijske operacije;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme gasne tehnike za proizvodnju, skladištenje, transport i primenu prirodnog i drugih gorivih gasova, tehničkih i medicinskih gasova;
 • Projekti unutrašnjih gasnih instalacija;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme za zaštitu životne sredine;
 • Projekti stabilnih instalacija za gašenje požara;
 • Projekti automatskog upravljanja za prethodno navedene objekte, instalacije i sisteme.
332 - Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Beogradu - Smer za hidroenergetiku ili
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Nišu - Smer za hidroenergetiku
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010. ), iz oblasti mašinskog inženjerstva (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti (lista mašinskih projekata):
 • Projekti mašinske opreme i instalacija hidroelektrana
 • Projekti sistema i instalacija za obradu i snabdevanje pitkom vodom, industrijskom vodom i sistema i instalacija za obradu komunalnih i tehnoloških otpadnih voda;
 • Projekti sistema i instalacija za pripremu, skladištenje i razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulički transport;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme za preradu, skladištenje i distribuciju tečnih goriva;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme za iskorišćenje komunalnog otpada;
 • Projekti pumpnih stanica sa pratećom opremom za navodnjavanje i odvodnjavanje;
 • Projekti instalacija i ugradnje opreme za zaštitu životne sredine;
 • Projekti stabilnih instalacija za gašenje požara;
 • Projekti automatskog upravljanja za prethodno navedene objekte, instalacije i sisteme.
333 - Odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Beogradu - Smer za proizvodno mašinstvo, mašinske konstrukcije i mehanizaciju, poljoprivredno mašinstvo, vazduhoplovstvo, brodogradnju, vojno mašinstvo, motore SUS, motorna vozila, železničko mašinstvo, industrijsko inženjerstvo ili
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Nišu - Smer za proizvodno mašinstvo, mašinske konstrukcije i mehanizaciju, motore i motorna vozila, mehatroniku ili
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Kraljevu - Grupa za građevinsku i transportnu mehanizaciju, železničko mašinstvo, projektovanje obradnih procesa, konstruisanje i mehaniku ili
 • Diploma Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Projektovanje u mašinogradnji ili
 • Diploma Mašinskog fakulteta u Kragujevcu - Smer za proizvodno mašinstvo, mašinske konstrukcije i mehanizaciju, motorna vozila i motore, drumski saobraćaj ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Smer za proizvodno mašinstvo, mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.), iz oblasti mašinskog inženjerstva (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti (lista mašinskih projekata):
 • Projekti transporta lica i tereta sredstvima za transport (liftovi, dizalice, transporteri za rasuti teret, trakasti transporteri i sl.);
 • Projekti fabrika, sistema i linija za proizvodnju elemenata i opreme u metaloprerađivačkoj industriji, industriji saobraćajnih sredstava, industriji mašina, metala i nemetala, hemijskoj i prehrambenoj industriji, poljoprivrednoj proizvodnji i procesnoj industriji;
 • Projekti mašinskih konstrukcija i mehanizacije (noseće konstrukcije transportnih sredstava: mostne dizalice, portalni kranovi i ostale dizalice, trakasti transporteri, stacionarne podizne platforme; bageri, odlagači i sl.);
 • Projekti skladišta čvrstih materijala sa odgovarajućom opremom za transport i odlaganje;
 • Projekti unutrašnjeg transporta i skladištenja materijala za potrebe železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja;
 • Projekti mašinskih sklopova u okviru železničkog mašinstva (skretnice, oprema i sl.);
 • Projekti automatskog upravljanja za prethodno navedene objekte, instalacije i sisteme.
336 - Odgovorni projektant sistema upravljanja mašinskih postrojenja - automatika, merenja i upravljanja

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Usmerenje (modul): Automatsko upravljanje ili
 • Diploma Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Usmerenje (modul): Mehatronika i upravljanje ili
 • Diploma Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Usmerenje (modul): Primenjena mehanika i automatsko upravljanje ili
 • Diploma Fakulteta za mašinstvo i građevinu u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Usmerenje (modul): Energetsko mašinstvo i automatsko upravljanje ili
 • Diploma Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Automatsko upravljanje, robotika i fluidna tehnika
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010. ), iz oblasti mašinskog inženjerstva (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na usmerenjima (modulima) napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012).

Opis delatnosti (lista mašinskih projekata):
 • Projekti sistema upravljanja hidrauličkim, pneumatskim i mehaničkim pogonima;
 • Projekti sistema nadzora, merenja i upravljanja mašinskih postrojenja i opreme na stambenim, poslovnim, industrijskim i javnim objektima;
 • Projekti sistema upravljanja, regulisanja i merenja industrijskih i drugih procesa;
 • Projekti hidrauličkih i pneumatskih komponenti, sistema i instalacija u raznim industrijskim pogonima (hidroelektrane, termoelektrane, valjaonice, industrija papira, rudnici, površinski kopovi, objekti za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda, itd.).
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Mašinskog fakulteta, ili
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta, ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta, ili
 • Diploma Arhitektonskog fakulteta,
 • i
 • Položen Stručni ispit iz oblasti energetske efikasnosti zgrada;

Opis delatnosti:
 • Izrada elaborata;
 • Vršenje energetskih pregleda;
 • Učestvovanje u energetskoj sertifikaciji zgrada;
 
 
16. jul 2020.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (15)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija
Forum

twitter facebook /

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

iksmobnet

Pretraga sajta


hram