Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani inženjeri geologije
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE
Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog inženjera geologije:

391 - Odgovorni projektant na izradi geotehničkih i inženjerskogeoloških podloga
392 - Odgovorni projektant hidrogeoloških podloga i objekata
393 - Odgovorni projektant za izradu geofizičkih podloga i projektovanje geofizičkih ispitivanja


391 - Odgovorni projektant na izradi geotehničkih i inženjerskogeoloških podloga

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, geološki odsek - studijski program - geotehnika (diplomske akademske studije - master; osnovne studije - po programu do 2006. god) ili
 • Diploma Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, geološki odsek - smer za inženjersku geologiju i hidrogeologiju (po programu do 1970. god)
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008,44/2010 ), iz oblasti geologije (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:

 • Izrada projekata i programa inženjerskogeoloških i geotehničkih istraživanja terena;
 • Izrada inženjerskogeološke i geotehničke dokumentacije za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja;
 • Izrada geotehničkih podloga za potrebe projektovanja i građenja objekata visokogradnje, podzemnih objekata, hidrotehničkih objekata, objekata saobraćajne i tehničke infrastrukture;
 • Interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja tla i stena, kao i detaljne geotehničke analize uslova za izgradnju objekata;
 • Izrada geotehničkih podloga za potrebe sanacije savremenih geodinamičkih procesa i pojava: klizišta, tecišta, odrona (prikaz procesa, geneza i mehanizam, analiza hazarda i rizika, analize stabilnosti, predlog sanacionih rešenja) bez građevinskih konstrukcija;
 • Izrada inženjerskogeoloških i geotehničkih podloga za potrebe eksploatacije ležišta geoloških građevinskih materijala;
 • Izrada geotehničke dokumentacije za potrebe zaštite životne sredine uključujući i geotehničke podloge za potrebe izgradnje, sanacije i rekultivacije deponija komunalnog otpada;
 • Izrada projekata geotehničkog monitoringa.
392 - Odgovorni projektant hidrogeoloških podloga i objekata

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Smer za hidrogeologiju ili
 • Diploma rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, smer za inženjersku geologiju sa hidrogeologijom, po programu do 1970. godine
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti geologije (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005,100/2007,97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Projektovanje istražnih radova za potrebe formiranja osnovnih i detaljnih hidrogeoloških karata/podloga: kartiranje terena, terenska merenja i uzorkovanja, istražno bušenje, terenski opiti, monitoring podzemnih voda;
 • Projekti izrade, regeneracije, testiranja i probne eksploatacije bunara i ostalih tipova zahvata na regulaciji podzemnih voda;
 • Projekti i studije/podloge za formiranje, proširenje i regulaciju izvorišta podzemnih voda u oblasti vodosnabdevanja, navodnjavanja, flaširanja, korišćenja mineralnih voda i termalnih voda kao energenata;
 • Projekti i studije odbrane od podzemnih voda;
 • Projekti i studije zaštite i remedijacije podzemnih voda i geosredine;
 • Izrada hidrogeoloških podloga za prostorne i urbanističke planove i detaljnih hidrogeoloških podloga za izgradnju objekata.
393 - Odgovorni projektant za izradu geofizičkih podloga i projektovanje geofizičkih ispitivanja

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odsek geološki, smer za geofiziku
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti geologije (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Projektovanje terenskih, laboratorijskih geofizičkih istraživanja ili monitoringa, kao i interpretacija rezultata geofizičkih merenja, koja se izvode površinski, potpovršinski, ili natpovršinski, a primenom elektromagnetometrijske, gravimetrijske, radiometrijske, termometrijske, seizmometrijske, dinamometrijske ili morfometrijske metode, za potrebe projektovanja i građenja objekata;
 • Izvođenje seizmičke mikrorejonizacije, analiza seizmičkog hazarda, proračun vrednosti pomeranja, brzina i ubrzanja u istražnom prostoru pod uticajem seizmogene zone;
 • Vršenje nadzora nad izvođenjem geofizičkih radova, izvođenje revizije projekata geofizičkih istraživanja i izvođenje obuke iz domena geofizike, za potrebe građevinskih, urbanističkih, arheoloških, ekoloških ili elektroenergetskih, projekata, kao i za potrebe ocene rezervi, eksploataciju i zaštitu prirodnih energetskih i mineralnih resursa. Izrada geofizičkih informacionih sistema i baza podataka.
 
12. decembar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta