Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani inženjeri geodezije
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE
Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog inženjera geodezije:

372 - Odgovorni projektant geodetskih projekata


372 - Odgovorni projektant geodetskih projekata

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Građevinskog fakulteta u Beogradu - Odsek za geodeziju i geoinformatiku ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Odsek za geodeziju i geomatiku
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije), a pre stupanja na snagu navedenog Zakona osnovne studije u trajanju od najmanje pet godina (isključivo Diploma Građevinskog fakulteta u Beogradu - Odsek za geodeziju)

Opis delatnosti:
 • Projekti geodetskih mreža objekata;
 • Projekti izrade geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima (planovi, karte, geodetski informacioni sistem i digitalni modeli terena od značaja za inženjerski objekat);
 • Projekti eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje objekata;
 • Projekti geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja;
 • Projekti geodetskog obeležavanja geometrije objekta;
 • Projekti geodetskog osmatranje objekta u toku građenja i eksploatacije objekta;
 • Projekti geodetskog snimanja izvedenog objekta;
 • Projekti geodetske kontrole geometrije objekta u toku eksploatacije;
 • Projekti poslova posebne namene (urbanizam, batimetrijski premer..);
 • Projekti geodetskih radova iz oblasti:
  • osnovnih geodetskih radova
  • državnog premera i katastra (katastarski premer, osnivanje i obnova katastra nepokretnosti, premer vodova i osnivanje katastra vodova)
  • topografskog premera i topografsko-kartografske delatnosti
  • uređenja zemljišta komasacijom (komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom)
  • geodetskog informacionog sistema
  • geodetske metrologije i standarda
  • kartografije.
 
 
13. decembar 2019.
 
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta