Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Matične sekcije >
 Stručni ispiti
Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani inženjeri elektrotehnike
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROTEHNIKE
Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog inženjera elektrotehnike:

350 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
351 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije
352 - Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija
353 - Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada


350 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Energetski odsek - Smer za elektroenergetske sisteme ili Smer za energetske pretvarače i pogone ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu - Elektrotehnika i računarstvo: Odsek Energetika, elektronika i telekomunikacije ili odsek Računarstvo i automatika: smer Energetska elektronika i mašine ili smer Elektroenergetika ili
 • Diploma Tehničkog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu - Elektrotehnika: Elektroenergetika - energetski sistemi, Industrijska energetika ili automatika ili
 • Diploma Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, smer Industrijska energetika ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini,sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo - smer Energetika (do donošenja Zakona o planiranju i izgradnji 2003. g.)
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti elektrotehnike (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
Izrada projekata:

 • Električnih instalacija (električni razvod i električna oprema) niskog napona (naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog do1500 V) u objektima svih vrsta visokogradnje i niskogradnje;
 • Električnih instalacija osvetljenja u zatvorenim i otvorenim prostorima (javno osvetljenje na gradskim, regionalnim i magistralnim putevima, trgovima i ostalim objektima);
 • Instalacija za zaštitu od atmosferskog pražnjenja;
 • Električnih instalacija na industrijskim objektima;
 • Električnih instalacija na objektima vodosnabdevanja, kanalizacionim sistemima, uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, objektima za reciklažu sekundarnih sirovina, sistemima za navodnjavanje i odvodnjavanje;
 • Jednostavnijih telekomunikacionih instalacija (TT), instalacija sistema dojave požara u stambenim i poslovnim objektima svih vrsta, na industrijskim i javnim objektima i dr.;
 • Električnih instalacija nadzora i upravljanja elektromotornog pogona na svim gore navedenim objektima;
 • Regulisanja elektromotornih pogona, sa energetskim pretvaračima i povratnim spregama po raznim veličinama, višemotornih pogona u raznim industrijama zaključno sa 35 KV (valjaonice, industrija papira, rudnici, površinski kopovi, itd.);
 • Sistema i postrojenja sa centralnim i distribuiranim sistemima upravljanja (PLC);
 • Sistema za regulaciju industrijskih i drugih procesa;
 • Mernih sistema raznih namena;
 • Niskonaponske (NN) nadzemne i kablovske mreže (uključujući i kontaktne), NN postrojenja i NN delovi transformatorskih stanica;
 • Srednjenaponske (SN) - zaključno sa 35 KV, nadzemne i kablovske mreže, uključujući i kontaktne, SN postrojenja i SN delovi transformatorskih stanica;
 • Mini hidroelektrana i termoelektrana i drugih elektrana, instalisane snage manje od 10 MVA;
 • Industrijske SN mreže i razvod za elektromotorne pogone i dr.;
 • Sistema sopstvenog napajanja i sekundarnih kola u SN postrojenjima i transformatorskim stanicama. NN i SN delovi termo i hidroelektrana, i dr;
 • Električnih instalacija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearne energije, nuklearnog goriva i radioizotopa, za uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija, kao i u naučno - istraživačke svrhe u oblasti nuklearne tehnike;
 • Električnih instalacija za objekte za proizvodnju i preradu nafte i gasa, međunarodne i magistralne gasovode i naftovode za transport, gasovode nazivnog radnog nadpritiska preko 16,0 bara, skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona i magistralne i regionalne toplodalekovode i dr.;
 • Električnih instalacija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih minerala;
 • Električnih instalacija za hidroelektrane, termoelektrane i druge izvore električne energije od obnovljivih izvora energije, do snage 10 MVA;
 • Električnih instalacija za objekte kulturnih dobara od nacionalnog i međunarodnog značaja i objekte u njihovoj zaštićenoj okolini i druga zaštićena dobra od nacionalnog i međunarodnog značaja, u skladu sa zakonom;
 • Električnih instalacija za postrojenja i uređaje za uklanjanje otpada spaljivanjem i hemijskim postupcima, kao i za objekte za proizvodnju, skladištenje i uništavanje opasnih materija i skladištenje i uništavanje štetnih materija i otpada koji ima svojstvo opasnih materija;
 • Električnih instalacija za aerodrome za javni vazdušni saobraćaj:
  • Objekti visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putnički terminali, robni terminali, vazduhoplovne baze - hangari, objekti infrastrukture i objekti za radio-navigacionu opremu);
  • Objekti niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno - sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme);
 • Električnih instalacija za mehanizovana teretna i javna putnička pristaništa;
 • Električnih instalacija za puteve i saobraćajne priključke na putevima;
 • Električnih instalacija za putne objekte (mostove i tunele);
 • Električnih instalacija za javne železničke infrastrukture i priključke;
 • Električnih instalacija za objekte na železničkim prugama (mostove i tunele i dr.);
351 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Energetski odsek - Smer za elektroenergetske sisteme ili Smer za energetske pretvarače i pogone ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Elektrotehnika i računarstvo, - odsek Energetika, elektronika i telekomunikacije ili odsek Računarstvo i automatika ili smer Energetska elektronika i mašine ili smer Elektroenergetika ili
 • Diploma Tehničkog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, Elektrotehnika: Elektroenergetika - energetski sistemi ili smer Industrijska energetika ili
 • Diploma Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu - smer Industrijska energetika ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, odsek Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo - smer Energetika (do donošenja Zakona o planiranju i izgradnji 2003. g.)
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti elektrotehnike (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
Izrada projekata:

 • Nadzemnih i kablovskih mreža SN (do 35 KV) i VN (preko 35 KV), uključujući i kontaktne mreže, SN i VN postrojenja i SN i VN transformatorske stanice i dr.;
 • Električnih instalacija u SN i VN postrojenjima i pogonima;
 • Dalekovoda 35 KV i višeg napona;
 • VN delova termo, hidro i gasnih elektrana i energana i dr.;
 • Industrijskih SN mreže i razvoda za elektromotorne pogone i dr.;
 • Hidroelektrana, termoelektrana i drugih elektrana instalisane snage 10 MVA i veće;
 • Nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju nuklearne energije, nuklearnog goriva i radioizotopa, objekte za uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija, kao i objekte u naučno-istraživačke svrhe u oblasti nuklearne tehnike;
 • Sistema sopstvenog napajanja, upravljanja zaštite i sekundarnih kola električnih instalacija u transformatorskim stanicama i elektranama i dr.;
 • Gromobranskih instalacija, instalacija uzemljenja na svim navedenim objektima;
 • Električnih instalacija za javne železničke infrastrukture i priključke;
 • Električnih instalacija za objekte na železničkim prugama (mostove i tunele i dr.).
352 - Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odsek - tehnička fizika;
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), iz oblasti elektrotehnike (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenog fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Nadzor i upravljanje elektromotornim, i drugim (hidrauličnim i pneumatskim) pogonima, merenja i regulacija na stambenim, poslovnim, industrijskim i javnim objektima i dr.;
 • Regulisanje elektromotornih pogona sa energetskim pretvaračima i povratnim spregama po raznim veličinama, višemotornim pogonima (do 35 KV) u raznim industrijskim pogonima (valjaonice, industrija papira, rudnici, površinski kopovi, itd.);
 • Upravljanje sistemima i postrojenjima sa centralnim i distribuiranim sistemima upravljanja (PLC);
 • Upravljanje i regulacija industrijskih i drugih procesa;
 • Merne sisteme raznih namena;
 • Električne instalacije za navedene pogone i merno- regulacione sisteme raznih namena;
 • Instalacije uzemljenja na svim navedenim sistemima.
353 - Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Odsek za automatiku, elektroniku i telekomunikacije ili Odsek za fizičku elektroniku ili Odsek za računarsku tehniku i informatiku: smer za telekomunikacije ili Smer za elektrotehničke materijale i tehnologije ili
 • Odsek za Softversko inženjerstvo ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Elektrotehnika i računarstvo, - odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije ili odsek: Računarstvo i automatika: - smer Telekomunikacije ili smer Mikroračunarska elektronika ili smer Energetska elektronika i mašine ili
 • Diploma Tehničkog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, Elektrotehnika: Računarska tehnika, smer mehatronika (studijski program do 2008. god.) ili
 • Diploma Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, smer: Automatika ili smer: Elektronika ili smer: Mikroelektronika ili smer: Računarska tehnika i informatika ili smer Telekomunikacije ili
 • Diploma Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, smer: Elektronika i telekomunikacije ili smer: Računarstvo i informatika
 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti elektrotehnike (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008 , 44/2010).

Opis delatnosti:
Izrada projekata:

 • Telekomunikacionih mreža i sistema, mesne, regionalne, magistralne, vazdušne, kablovske, (KDS, Optika, ATC, SDH, PDH, RR sistemi, Mobilna telefonija, SAT sistemi), i dr.;
 • Pristupnih mreža (ISDN, ADSL, Primarna i sekundarna kablovska mreža) i dr.;
 • Instalacija za distribuciju RA i TV programa, i sistemi ZAS i KDS.;
 • Telefonskih, računarskih instalacija i mreža, strukturno kabliranje za stambene i poslovne objekte i dr.;
 • Interfonskih i videointerfonskih sistema, video nadzor, internu TV, detekciju gasa i dojavu požara, tehničko obezbeđenje objekta, evidenciju i kontrolu pristupa i dr.;
 • Telemetrije, upravljanja procesima i sistemima u industriji, elektroprivredi, vazdušnom, drumskom, rečnom i železničkom saobraćaju i dr.;
 • Upravljanja elektromotornim, i drugim (hidrauličnim i pneumatskim) pogonima, merenja i regulacija na stambenim, poslovnim, industrijskim i javnim objektima i dr.;
 • Upravljanja elektromotornim pogonima sa energetskim pretvaračima i povratnim spregama po raznim veličinama, višemotornim pogonima (do 35 KV) u raznim industrijskim pogonima (valjaonice, industrija papira, rudnici, površinski kopovi, itd.);
 • Upravljanja sistemima i postrojenjima sa centralnim i distribuiranim sistemima upravljanja (PLC);
 • Upravljanja i regulacija industrijskih i drugih procesa;
 • Mernih sistema raznih namena;
 • Napajanja i NN elektroenergetski razvod (do 1000 V naizmeničnog napona, odnosno 1500 V jednosmernog napona), instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite za napred navedene objekte;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearne energije, nuklearnog goriva i radioizotopa, za uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija, kao i u naučno-istraživačke svrhe u oblasti nuklearne tehnike;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za objekte za proizvodnju i preradu nafte i gasa, međunarodne i magistralne gasovode i naftovode za transport, gasovode nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bar, skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona i magistralne i regionalne toplodalekovode;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih minerala;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za hidroelektrane i termoelektrane snage 10 MVA i veće;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za objekte kulturnih dobara od nacionalnog i međunarodnog značaja i objekte u njihovoj zaštićenoj okolini i druga zaštićena dobra od nacionalnog i međunarodnog značaja, u skladu sa zakonom;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za postrojenja i uređaje za uklanjanje otpada spaljivanjem i hemijskim postupcima, kao i za objekte za proizvodnju, skladištenje i uništavanje opasnih materija i skladištenje i uništavanje štetnih materija i otpada koji ima svojstvo opasnih materija;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za aerodrome za javni vazdušni saobraćaj:
  • Objekti visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putnički terminali, robni terminali, vazduhoplovne baze - hangari, objekti infrastrukture i objekti za radio-navigacionu opremu);
  • Objekti niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme);
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za mehanizovana teretna i javna putnička pristaništa;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za autoputeve, magistralne i regionalne puteve i saobraćajne priključke na autoputeve, magistralne i regionalne puteve i dr.;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za putne objekte (mostove i tunele) i dr.;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za javne železničke infrastrukture i priključke;
 • Telekomunikacionih mreža i sistema za objekte na železničkim prugama (mostovi i tuneli);
 • Telekomunikacionih objekata u sistemima veza koji su međunarodnog i magistralnog značaja i za telekomunikacione objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština, zaključno sa glavnim kapacitetima.
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Mašinskog fakulteta, ili
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta, ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta, ili
 • Diploma Arhitektonskog fakulteta,
 • i
 • Položen Stručni ispit iz oblasti energetske efikasnosti zgrada;

Opis delatnosti:
 • Izrada elaborata;
 • Vršenje energetskih pregleda;
 • Učestvovanje u energetskoj sertifikaciji zgrada;
 
 
12. decembar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta