Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Izvršni odbori >
 Veća
 Regionalni odbori
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Regionalne kancelarije >
 Izdavanje licenci >
 Registar
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Postanite član Komore
 Linkovi
 Kontakt
 
Informacije sa sednica
Skupštine >>
Upravnog odbora >>
Nadzornog odbora >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Najčešća pitanja i odgovori
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni projektanti > Diplomirani inženjeri arhitekture
Odgovorni projektanti ::: DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE

Vrste licenci odgovornog projektanta za diplomiranog inženjera arhitekture:

300 - Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
301 - Odgovorni projektant konstrukcija objekata visokogradnje
302 - Odgovorni projektant konstrukcija arhitektonskih projekata
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada


300 - Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Arhitektonskog fakulteta u Beogradu ili
 • Diploma Odseka za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu ili
 • Državni Univerzitet u Novom Pazaru- diplomske akademske studije- odsek arhitektura ili
 • Diploma Tehničkog fakulteta Univerziteta u Prištini, Arhitektonski odsek, stečena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br 47/03)
 • Diploma Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu - Arhitektonski odsek
 • Diploma Fakulteta za graditeljski menadžment - Union (studijski program: arhitektura i urbanizam na master akademskim studijama) *

 • odnosno
 • Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti arhitekture (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Generalna rešenja i projekti svih vrsta arhitektonskih objekata;
 • Projekti konstrukcija arhitektonskih objekata spratnosti do P+1+Pk, raspona do 6.00 m, a koji se ne nalaze u seizmički aktivnim zonama sa ubrzanjem većim od 0,07g;
 • Projekti unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije (instalacioni razvod do granice parcele, odnosno do priključka na infrastrukturnu mrežu);
 • Projekti stabilnih instalacija za gašenje od požara vodom;
 • Projekti uređenja slobodnih prostora.
* Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 4078/1-3 od 20.12.2012. godine
301 - Odgovorni projektant konstrukcija objekata visokogradnje

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Arhitektonskog fakulteta u Beogradu - Konstruktorski odsek, smer Arhitektonsko inženjerstvo, usmerenje ili izborna grupa predmeta Konstruktivni sistemi, ili Arhitektonsko inženjerstvo, stečena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br 47/03) ili
 • Diploma Tehničkog fakulteta u Nišu - Arhitektonsko konstruktivni odsek, stečena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br 47/03).

Opis delatnosti:
 • Generalna rešenja i projekti svih vrsta arhitektonskih objekata;
 • Projekti konstrukcija svih arhitektonskih objekata;
 • Projekti unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije (instalacioni razvod do granice parcele, odnosno do priključka na infrastrukturnu mrežu);
 • Projekti stabilnih instalacija za gašenje od požara vodom;
 • Projekti uređenja slobodnih prostora.
302 - Odgovorni projektant konstrukcija arhitektonskih projekata

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Arhitektonskog fakulteta u Beogradu - Izborna grupa predmeta Konstruktivni sistemi, ili Arhitektonsko inženjerstvo
 • odnosno
 • Diploma stečena na fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010),iz oblasti arhitekture (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima navedenog fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

Opis delatnosti:
 • Generalna rešenja i projekti svih vrsta arhitektonskih objekata;
 • Projekti konstrukcija manjih arhitektonskih objekata spratnosti do P+3+Pk, raspona konstrukcija do 12.00 m, plitko fundiranih na građevinskom tlu koje ne zahteva prethodne geotehničke intervencije i koji se nalaze u seizmički aktivnim sredinama zaključno sa VII seizmičkom zonom, a koji se ne nalaze u seizmički aktivnim zonama sa ubrzanjem većim od 0,07g;
 • Projekti unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije (instalacioni razvod do granice parcele, odnosno do priključka na infrastrukturnu mrežu;
 • Projekti stabilnih instalacija za gašenje od požara vodom;
 • Projekti uređenja slobodnih prostora.
381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma Mašinskog fakulteta, ili
 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta, ili
 • Diploma Građevinskog fakulteta, ili
 • Diploma Arhitektonskog fakulteta,
 • i
 • Položen Stručni ispit iz oblasti energetske efikasnosti zgrada;

Opis delatnosti:
 • Izrada elaborata;
 • Vršenje energetskih pregleda;
 • Učestvovanje u energetskoj sertifikaciji zgrada;
 
 
01. mart 2021.
eng English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (15)
Potražnja zaposlenja (0)
Promovisanje kompanija
Fotogalerija

facebook /

glasnik

covid19

glasnik

inoaktivnosti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka

miab

iksmobnet


hram