:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni izvođači radova > Inženjeri saobraćaja
Odgovorni izvođači radova ::: INŽENJERI SAOBRAĆAJA
Vrste licenci odgovornog izvođača radova za inženjera saobraćaja:

870 - Odgovorni izvođač radova - strukovni inženjer saobraćaja u drumskom i gradskom saobraćaju


870 - Odgovorni izvođač radova - strukovni inženjer saobraćaja u drumskom i gradskom saobraćaju

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • inženjer saobraćaja - drumski i gradski saobraćaj (pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010),
  • strukovni inženjer, sa ukupno ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).
  • inženjer građevinarstva sa ukupno ostvarenih 180 (240) ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Diploma više tehničke škole (VI stepen) strukovnih studija odgovarajućeg smera pre Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).
  • Diploma osnovnih akademskih ili osnovnih strukovnih studija odgovarajućeg smera po Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010)

Opis delatnosti:
Izvođenje radova u oblasti drumskog i gradskog saobraćaja za čije izvođenje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne uprave (grad ili opština).

 • Izvođenje radova na regulisanju i upravljanju saobraćaja na uličnoj i putnoj mreži (svetlosna i semaforska signalizacija i informatika u saobraćaju); 
 • Izvođenje radova koji su vezani za unapređenje bezbednosti gradskog i drumskog saobraćaja (zaštita pešaka, dece u zonama škola i obdaništa, bezbedno regulisanje saobraćaja na javnim površinama, zimsko i letnje održavanje ulične i putne mreže i dr.);
 • Izvođenje saobraćajnih radova u okviru gradskih i drumskih saobraćajnica, kao i saobraćajne horizontalne i vertikalne signalizacije i opreme;
 • Izvođenje radova na regulisanju stacionarnog saobraćaja (parkiranje);
 • Izvođenje radova na regulisanju drumskog i gradskog transporta putnika (autobuske stanice, GSP garaže);
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja u okviru garaža i servisa;
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja kod pratećih objekata kao što su benzinske i gasne pumpne stanice, moteli, odmorišta, vidikovci;
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja oko i u turističkim centrima;
 • Izvođenje radova u okviru bezbedne izgradnje i regulisanja biciklističkih staza;