:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni izvođači radova > Inženjeri specijalističkih strukovnih studija saobraćaja
INŽENJERI SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA SAOBRAĆAJA
Vrste licenci odgovornog izvođača radova za inženjera specijalističkih strukovnih studija saobraćaja:

770 - Odgovorni izvođač radova, sa specijalističkim strukovnim studijama, saobraćaja u drumskom i gradskom saobraćaju


770 - Odgovorni izvođač radova, sa specijalističkim strukovnim studijama, saobraćaja u drumskom i gradskom saobraćaju

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • Strukovni inženjer saobraćaja specijalista, sa ukupno ostvarenih najmanje 240 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Visoka tehnička škola strukovnih studija (po stupanju na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odgovarajućeg usmerenja iz oblasti drumskog saobraćaja (studijski program u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010) i dobijenim akreditacijama.

Opis delatnosti:
Izvođenje radova u oblasti drumskog i gradskog saobraćaja za čije izvođenje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne uprave (grad ili opština).

 • Izvođenje radova na regulisanju i upravljanju saobraćaja na uličnoj i putnoj mreži (svetlosna i semaforska signalizacija i informatika u saobraćaju); 
 • Izvođenje radova u okviru inteligentnog sistema za upravljanje saobraćajem - ITS, na uličnoj i putnoj mreži (upravljčki - kontrolni saobraćajni centri);
 • Izvođenje radova koji su vezani za unapređenje bezbednosti gradskog i drumskog saobraćaja (zaštita pešaka, dece u zonama škola i obdaništa, bezbedno regulisanje saobraćaja na javnim površinama, zimsko i letnje održavanje ulične i putne mreže i dr.);
 • Izvođenje saobraćajnih radova u okviru gradskih i drumskih saobraćajnica i čvorišta, kao i saobraćajne horizontalne i vertikalne signalizacije i opreme;
 • Izvođenje radova na regulisanju stacionarnog saobraćaja (parkiranje i parking garaže);
 • Izvođenje radova na regulisanju drumskog i gradskog transporta putnika (autobuske stanice, GSP garaže i terminali);
 • Izvođenje radova u okviru gradskih i drumskih robnih terminala (javni distributivni centri);
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja u okviru javnih garaža, servisa, auto-baza;
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja kod pratećih objekata gradskih i drumskih saobraćajnica, kao što su benzinske i gasne pumpne stanice, moteli, odmorišta, vidikovci;
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja oko i u turističkim centrima;
 • Izvođenje radova u okviru bezbedne izgradnje i regulisanja biciklističkih staza;
 • Izvođenje svih ostalih radova koji obuhvataju delatnost saobraćajne struke gradskog i drumskog saobraćaja i transporta koji nisu ovde opisani, a za čije izvođenje dozvolu izdaje opština ili grad.