Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni izvođači radova > Inženjeri specijalističkih strukovnih studija saobraćaja
INŽENJERI SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA SAOBRAĆAJA
Vrste licenci odgovornog izvođača radova za inženjera specijalističkih strukovnih studija saobraćaja:

770 - Odgovorni izvođač radova, sa specijalističkim strukovnim studijama, saobraćaja u drumskom i gradskom saobraćaju


770 - Odgovorni izvođač radova, sa specijalističkim strukovnim studijama, saobraćaja u drumskom i gradskom saobraćaju

Uslovi za izdavanje licence:
 1. Stručni naziv obrazovanja (stečeno visoko obrazovanje):
  • Strukovni inženjer saobraćaja specijalista, sa ukupno ostvarenih najmanje 240 ESPB bodova (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).

 2. Završen fakultet i studijski program:
  • Visoka tehnička škola strukovnih studija (po stupanju na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), odgovarajućeg usmerenja iz oblasti drumskog saobraćaja (studijski program u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa izmenama i dopunama, "Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010) i dobijenim akreditacijama.

Opis delatnosti:
Izvođenje radova u oblasti drumskog i gradskog saobraćaja za čije izvođenje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne uprave (grad ili opština).

 • Izvođenje radova na regulisanju i upravljanju saobraćaja na uličnoj i putnoj mreži (svetlosna i semaforska signalizacija i informatika u saobraćaju); 
 • Izvođenje radova u okviru inteligentnog sistema za upravljanje saobraćajem - ITS, na uličnoj i putnoj mreži (upravljčki - kontrolni saobraćajni centri);
 • Izvođenje radova koji su vezani za unapređenje bezbednosti gradskog i drumskog saobraćaja (zaštita pešaka, dece u zonama škola i obdaništa, bezbedno regulisanje saobraćaja na javnim površinama, zimsko i letnje održavanje ulične i putne mreže i dr.);
 • Izvođenje saobraćajnih radova u okviru gradskih i drumskih saobraćajnica i čvorišta, kao i saobraćajne horizontalne i vertikalne signalizacije i opreme;
 • Izvođenje radova na regulisanju stacionarnog saobraćaja (parkiranje i parking garaže);
 • Izvođenje radova na regulisanju drumskog i gradskog transporta putnika (autobuske stanice, GSP garaže i terminali);
 • Izvođenje radova u okviru gradskih i drumskih robnih terminala (javni distributivni centri);
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja u okviru javnih garaža, servisa, auto-baza;
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja kod pratećih objekata gradskih i drumskih saobraćajnica, kao što su benzinske i gasne pumpne stanice, moteli, odmorišta, vidikovci;
 • Izvođenje radova na regulisanju saobraćaja oko i u turističkim centrima;
 • Izvođenje radova u okviru bezbedne izgradnje i regulisanja biciklističkih staza;
 • Izvođenje svih ostalih radova koji obuhvataju delatnost saobraćajne struke gradskog i drumskog saobraćaja i transporta koji nisu ovde opisani, a za čije izvođenje dozvolu izdaje opština ili grad.
 
24. februar 2019.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (6)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta