:: Naslovna strana > Vrste licenci > Odgovorni izvođači radova > Inženjeri mašinstva
Odgovorni izvođači radova ::: INŽENJERI MAŠINSTVA
Vrste licenci odgovornog izvođača radova za inženjera mašinstva:

830 - Odgovorni izvođač mašinskih instalacija


830 - Odgovorni izvođač mašinskih instalacija

Uslovi za izdavanje licence:
 • Diploma više škole (VI stepen) iz oblasti mašinstva - odgovarajućeg smera (opšti mašinski smer, proizvodni, konstrukcioni, mehanizacija, termotehnika, procesna tehnika i slično)
 • odnosno
 • Diploma osnovnih akademskih ili osnovnih strukovnih studija iz oblasti mašinskog inženjerstva - odgovarajućeg smera stečena po Zakonu o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008 , 44/2010).

Opis delatnosti:
Izvođenje instalacija i ugradnja opreme u objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2 i maksimalne instalisane toplotne snage do 300 kW (grejna toplotna snaga ili ukupni rashladni učinak) i to:
 • instalacije grejanja, klimatizacije i ventilacije;
 • rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža d 0°C;
 • kotlarnice i toplotno - predajne stanice;
 • instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva;
 • instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog u drugih gorivih gasova;
 • unutrašnje gasne instalacije;
 • instalacije iz oblasti procesne tehnike i zaštite životne sredine;
 • instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije - sunčeve energije, energije vetra, geotermalne energije, hidroenergije, biomase, gorivog industrijskog i komunalnog otpada;
 • instalacije za pripremu, skladištenje i razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulički transport;
 • montaža linija i opreme za transport i skladištenje rasutog tereta;
 • montaža opreme u okviru linija metaloprerađivačke industrije;
 • montaža mašinskih konstrukcija i građevinske bravarije;
 • mašinske instalacije i ugradnja opreme za automatsko upravljanje kod prethodno navedenih objekata, instalacija i sistema.