Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanjaMaterijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
:: Naslovna strana > Međunarodne aktivnosti Inženjerske komore Srbije
 
Međunarodne aktivnosti Inženjerske komore Srbije
 
ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
Inženjerska komora Srbije je, u okviru programa svojih međunarodnih aktivnosti, aktivan član nekoliko međunarodnih organizacija, i to :

Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC - European Council of Engineers Chambers);Svetskog udruženja inženjerskih organizacija (World Federation of Engineering Organizations - WFEO);Evropskog saveta građevinskih inženjera (ECCE - European Council of Civil Engineers);Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju.EVROPSKI SAVET INŽENjERSKIH KOMORA (ECEC)

Inženjerska komora Srbije je 2005. godine primljena u punopravno članstvo Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC).
ECEC zastupa profesionalne interese licenciranih inženjera, jača aktivno učešće nacionalnih inženjerskih komora u procesu harmonizacije nacionalnih propisa prema zajedničkim evropskim propisima. Ono što posebno treba istaći jeste da je na 9. Generalnoj skupštini ECEC, održanoj dana 17. novembra 2012. godine, za jednog od tri potpredsednika ECEC-a izabran prof. dr Dragoslav Šumarac. Ovim su stvoreni uslovi za još bolju poziciju za buduće delovanje Inženjerske komore Srbije na svim poljima.

SVETSKA FEDERACIJA INŽENjERSKIH ORGANIZACIJA (WFEO)

Inženjerska komora Srbije je 2011. godine postala punopravan član Svetske federacije inženjerskih organizacija WFEO (World Federation of Engineering Organizations).
Osnovana 1968. godine od strane grupe regionalnih inženjerskih organizacija, pod pokroviteljstvom Organizacije ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu (UNESCO organizacija) u Parizu, Svetska federacija inženjerskih organizacija (WFEO) je nevladina međunarodna organizacija koja okuplja nacionalne inženjerske organizacije iz preko 90 zemalja i predstavlja oko 15 miliona inženjera iz celog sveta.

EVROPSKA ASOCIJACIJA GRAĐEVINSKIH INŽENjERA (ECCE)

U periodu od 25. - 27. novembra 2012. godine, na 56. Generalnom skupu Evropske asocijacije građevinskih inženjera (ECCE - European Council of Civil Engineers), Inženjerska komora Srbije je jednoglasno primljena u članstvo.
Evropski savet građevinskih inženjera (ECCE) osnovan je 1985. godine sa ciljem da promoviše najviše tehničke i etičke standarde, kao i da promoviše saradnju sa drugim evropskim organizacijama u oblasti građevinarstva.

SARADNjA SA KOMORAMA U REGIONU

Inženjerska komora Srbije ostvarila je veoma dobru saradnju sa nacionalnim komorama u regionu. Inženjerska komora Srbije je 2006. godine, zajedno sa Inženjerskom komorom Crne Gore, potpisala Sporazum o saradnji koji je 2005. godine potpisan od strane Inženjerske zbornice Slovenije, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Inženjerske komore Mađarske.
Potpisnice Sporazuma obavezale su se da olakšaju saradnju između inženjerskih komora u skladu sa propisima Evropske Unije i da obezbede garancije profesionalnih prava u svakom pogledu u korist inženjera svake od navedenih zemalja.

INŽENjERSKA INICIJATIVA ZA REGIONALNU SARADNjU (IIRS)

Na skupu održanom 2012. godine u Perastu (Crna Gora), predstavnici Inženjerske komore Srbije, Komore ovlašćenih arhitekata i inženjera Makedonije, Inženjerske komore Slovenije, Hrvatske komore građevinskih inženjera i Inženjerske komore Crne Gore, potpisali su Deklaraciju o međusobnom priznavanju kvalifikacija i licenci. Na osnovu toga, u novembru mesecu 2012. godine, predstavnici gore navedenih komora, potpisali su Osnivački akt "Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju".

2014. godine u punopravno članstvo Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju, primljena je i Komora inženjera u investicionom projektovanju Bugarske, a 2015. pristupila je i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike.

Članice IIRS (Inženjerska komora Srbije, Komora ovlašćenih arhitekata i inženjera Makedonije, Inženjerska komore Slovenije, Hrvatska komore građevinskih inženjera, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Inženjerska komore Crne Gore, Komora inženjera u investicionom projektovanju Bugarske), kroz dugoročne zajedničke projekte (unapređenje interesa ovlašćenih inženjera i arhitekata, harmonizacija zakona i implementacija prava, unapređenje postupaka javne nabavke s ciljem donošenja smernica za javnu nabavku inženjerskih usluga, priznavanje obrazovanja i valorizacija ovlašćenja, formiranje regionalne vrednosti inženjerskih usluga, odnos kvaliteta i tržišne vrednosti ponuđene i izvršene inženjerske usluge i drugo) uspostavljaju, neguju i razvijaju međusobnu saradnju, kao i saradnju sa medjunarodnim organizacijama.

Sve komore koje čine IIRS, ujedno su i članice ECEC.

 
23. septembar 2018.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
LozinkaPretraga sajta