Početna strana  
 O Komori >
 Baza propisa
 Akti Komore
 Sud časti >
 Sekcije >
 Podsekcije >
 Regionalne kancelarije >
 Licenciranje >
 Članovi >
 Vesti i događaji >
 Stručni ispiti
 Permanentna obuka
 Osiguranje članova
 Glasnik IKS >
 Linkovi
 Kontakt
 
Sednice
Skupština >>
Upravni odbor >>
Nadzorni odbor >>

Videoteka predavanja
Poslednje predavanje

Informacione tehnologije u službi kontrole gradilišta i velikih objekata i sistema
Zvonimir Predić, dipl. građ. inž.
Dušan Džopalić, dipl. inž. el.
Materijali sa predavanja
Permanentna obuka
(bodovana predavanja)
Permanentno usavršavanje
(po starom programu)
Program regionalnih odbora


Brzi linkovi
Katalog srpskih standarda i srodnih dokumenata
Informacije o članarini
Postupak za izdavanje licence
Obrazac prijave za izdavanje licence
Zahtev za promenu ličnih podataka
Mirovanje članstva
Inženjerska komora Srbije - Matična sekcija urbanista je sponzor elektronske publikacije o urbanom dizajnu koju možete pogledati na sajtu www.urbandesign.rs
YouTube kanal Komore
 
 
Lični podaci Reference Ostali podaci

Danilo Karalejić
diplomirani inženjer elektrotehnike
 
 
Radno iskustvo:  
 • 8 meseci

  OOO "Velestroj", grad Aldan, Rusija

  - Glavni energetik - Objekat "Izgradnja dva DV 220 kV "Donji Kuranah - NPS 16" sa 220/10 kV na NPS16 i proširenje 220 kV PS 220/110 kV Donji Kuranjah"
  (septembar 2011 - april 2012)

 • 5 godina 6 meseci

  Telegroup d.o.o. Beograd, Srbija

  - Glavni projektant, Sektor za fiksnu mrežu - Projektni biro (2010 - avgust 2011)
  - V.d. Rukovodilac - Projektni biro (nov. 2008- jan. 2009)
  - Odgovorni projektant - Projektni biro (2007- okt. 2008)
  - Projektant saradnik - Projektni biro (2006-2007)
  - Poslovođa - Sektor za izgradnju (2006)
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 9 meseci

  LumenTel d.o.o.

  - Poslovođa - Sektor za izgradnju (2005)
 • 10 meseci

  Varnost FITEP (Glavni projektant / inženjer), NIS A.D. Pančevo, fizička lica

  (Honorarno projektovanje)
 • 1 godinu

  B.S.S. d.o.o. (Tehnički direktor, kompanija prodata kompaniji INZA d.o.o. Beograd)

 • 11 meseci

  INZA d.o.o. Beograd

  Glavni inženjer
 
O sebi: 
Posedujem

- Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara br. 152-2811/09 - MUP Srbije;
(Certificate of passing the professional examination in the field of fire protection no. 152-2811/09 - Serbian police)

-Licencu 07 br. 152-60/13 Ministarstva Unutrašnjih poslova da sam osposobljen za izradu projekata stabilinih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

-Licencu 07 br. 152-450/13 Ministarstva Unutrašnjih poslova da sam osposobljen za izradu glavnog projekta zaštite od požara

-Licencu 07 br. 152-206/14 Ministarstva Unutrašnjih poslova da sam osposobljen za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara i to:
-Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema;
- Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija;
-Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksploizivima.

- Uverenje o položenom završnom ispitu iz oblasti protiveksplozivne zaštite električnih uređaja i instalacija na nadzemnim mestima - Instiut za nuklearne nauke Vinča
(Certificate from Institut of Nuclear Sciences "Vinca" / Republic of Serbia of passing the final examination in the field of explosion protection electrical equipment and installation on overhead areas);
- "R&Мfreenet Designer" sertifikat
- Sertifikat za rad u DDS-CAD MEP electrical softveru za projektovanje elektricnih instalacija ;
- Sertifikate za obuke u korišćenju Axis, NetAVis, Mobotix i Bosch proizvoda iz oblasti video-nadzora;
- Sertifikat za obuku u koriscenju Bosch proizvoda iz oblasti protiv-požarne zaštite;
-Sertifikat za obuku u koriscenju Bosch proizvoda iz oblasti sistema javnog razglasa i glasovne evakuacije;;
-Sertifikat za obuku Jablotron kućnih alarmnih sistema JA-80 OASIS.
 
Objavljeni radovi, knjige:  
 
Osvojene nagrade:  
 
Trenutni projekti:  
 
Strani jezici:  
 • Ruski
 • Francuski
 • Engleski
 
Znanje vezano za oblast računara:  
 • Auto CAD MAP
 • Corel DRAW
 • Adobe Photoshop
 • Microsoft WORD
 • Microsoft Power Point
 • Microsoft EXCEL
 • Auto CAD
 • TeleCAD-GIS 2006
 • DDS-CAD MEP electrical
 • MS Project planer
 • Primavera project planer
 
Kolegama preporučujem sledeće linkove:  
 
29. jul 2017.
 
English
Pretraga članova IKS
Pretraga referenci
Lične prezentacije
Ponude zaposlenja (6)
Promovisanje kompanija
Galerija
Forum

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka


Pretraga sajta