Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 16 >-Regionalne kancelarije - Trimo i Knauf "protrčali" sve regione
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
 

Trimo i Knauf "protrčali" sve regione
- Vera Bubonja -
 
Događanja u regionalnim kancelarijama neizostavno beležimo po sistemu šta je bilo između dva objavljena broja "Glasnika". Poslednji broj objavljen je 14. juna, za Dan Komore, pa su u tekstu koji sledi zabeležene sve aktivnosti koje su se dogodile do isteka avgusta meseca. Odmah da kažemo da su najaktivniji bili oni koji štede energiju, bolje rečeno - efikasno je koriste. Reč je o dvema specijalizovanim kompanijama - Trimo inženjeringu i Knauf Insulationu - strane, a srpske - imaju svoje firme u našoj Republici (Trimo - Slovenija i Knauf - SR Nemačka). "Protutnjale" su od Subotice do Čačka sa setom predavanja i prezentacija, što je bilo od velike koristi članovima Komore, ali i kompletnoj stručnoj javnosti. Kako je i uobičajno, najviše događanja bilo je u Beogradu - četiri, zatim po dve u Subotici, Novom Sadu i Nišu, a po jedna u Valjevu, Čačku, Kraljevu i Kragujevcu.

Region BEOGRAD

Regionalni odbor Podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera organizovao je 1. jula predavanje na temu "Savremene metode u projektovanju i izvođenju radova na montaži i puštanju u rad, kao i eksploataciji i održavanju elektrohidrauličke opreme i sistema na hidroelektranama, branama i brodskim prevodnicama" u sali SITS-a. A reč je o upoznavanju članstva sa Direktivom Evropskog saveta Mashinery 2006/42/.

Predavači su bili mr Dragan Nauparac i diplomirani mašinski inženjeri Ivica Burgić i Olga Milosavljević, član državne, radne ekspertske grupe za izradu Pravilnika o bezbednosti mašina prema direktivi Evropskog saveta MD 2006/42/EC. Namera predavača bila je da se diplomirani mašinski inženjeri, posebno oni sa licencama 332 i 432, informišu o najnovijim svetskim dostignućima u oblasti elektromašinskih upravljačkih sistema za podizanje tablastih i segmentnih zatvarača na hidroelektranama, branama i brodskim prevodnicama, kao i upoznavanje sa Direktivom Evropskog Saveta Mashinery 2006/42/EC.

Sponzor predavanja bila je firma PPT Inženjering a.d. Beograd.

Predavanje pod nazivom "Savremeni grad i podzemna izgradnja" održala je 2. jula dr Mirjana Lukić, a organizator je bio Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture. Predavačica je veoma zanimljivo i dinamično predstavila podzemnu izgradnju od najstarijih istorijskih objekata do najvećih savremenih poduhvata. Cilj predavanja je bio da se članstvo upozna sa dometima i potrebama podzemne izgradnje u gradovima i mogućoj primeni u praksi koja omogućava da se na površini oslobodi prostor za parkove i pešačke zone, zaštite stanovništvo i materijalna dobra, da se uštedi energija i vreme (skraćivanjem vremena putovanja) - što je sve moguće postići podzemnom izgradnjom.

Na nekadašnji državni praznik - Dan ustanka 7. juli, u dvema kompanijama - Trimo inženjeringu i Knauf Insulationu - održane su prezentacije sa stručnim predavanjem sa temama - "Funkcionalne karakteristike sendvič-panela sa izolacionim ispunom od kamene vune", "Sertifikat o usaglašenosti sa evropskim standardom EN 14509", zatim "Uloga termoizolacionih materijala u zaštiti objekata od požara, termičkoj i zvučnoj zaštiti". Promociju dve kompanije otvorio je predsednik Komore prof. dr Dragoslav Šumarac, koji je ukazao na značaj kontinuiranog upoznavanja članova sa novim tehnologijama i njihovom primenom u savremenoj izgradnji, posebno u svetlu energetske efikasnosti objekata. Predavanja su održali Nenad Đorđević, direktor, i Snežana Čeperković, projektant Trimo inženjeringa, i Anđelina Kuzmanović, menadžer tehničke podrške Knauf Insulationa. Cilj predavanja i kompanijskih prezentacija bio je upoznavanje sa najnovijim tehnologijama, kao i usaglašavanje sa evropskim standardima u oblasti termoizolacionih materijala. Istoga dana - 7. jula, ali na drugoj lokaciji, dr Snežana Petrović, diplomirani mašinski inženjer, direktor razvoja preduzeća Multicon, održala je predavanje sa temom ''Energetska sertifikacija objekata''. Predavanje je organizovao Regionalni odbor Podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera, a veoma kvalitetnoj prezentaciji ove izuzetne teme prisustvovalo je više od 80 članova Komore, ali i predstavnici ostale stručne javnosti zainteresovani da čuju najnovije informacije iz ove oblasti. Stručni rad dr Snežane Petrović donosimo In extenso u ovom broju.

Region NOVI SAD

Apatinska galerija 'Meander' ugostila je subotičku izložbu 'ARH 002'Regionalni odbor Podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike organizovao je u zgradi JVP Vode Vojvodine predavanje - "Planiranje i projektovanje korporacijskih telekomunikacionih mreža", koje je održao dr Radoslav Raković. Predavanju su prisustvovali projektanti i stručnjaci za telekomunikacije iz privrednih sistema u Novom Sadu i Pančevu. Predavač je izložio svoja praktična iskustva stečena tokom dve decenije rada. Na početku predavanja razmotrena su ključna pitanja za definisanje zadataka koje mreža treba da ispuni, vrste servisa i mediji prenosa informacija, kao i teritorija koju treba da pokrije. Izložene su metode projektovanja radiorelejnih veza i optičkih sistema. Date su faze planiranja i projektovanja mreža i razmotreni kvalitet prenosa i raspoloživost i pouzdanost prenosa. Posebno je istaknut značaj kritičnih servisa (operativna telefonija, prenos podataka, daljinski nadzor i upravljanje TK sistemom) i opšti servisi (poslovna telefonija i prenos poslovnih podataka). Predavanje je imalo za cilj da stručnu javnost i članstvo Komore upozna sa osnovnim principima planiranja i projektovanja korporacijskih (funkcionalnih) telekomunikacionih mreža i sistema, uz kratak pregled razvoja ove oblasti, i sa analizom aktivnosti na definisanju potreba, vrsta i medija za prenos informacija i postupcima planiranja i projektovanja. Dat je i pregled standarda koji se odnose na ovu oblast, kao i ekonomska analiza opravdanosti investicije - OPEX i CAPEX. Prikazani su primeri iz prakse prvenstveno korporacijskih telekomunikacionih mreža u elektroprivredi kao veoma kompleksnom sistemu u zemlji i inostranstvu (u Omanu i Kataru). U poslednjoj dekadi juna, 25. VI, Regionalni odbor Podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera organizovao je tribinu na kojoj su prezentirane dve teme - "Projektovanje i izgradnja crpnih stanica vodosnabdevanja, primer glavne crpne stanice Štrand u Novom Sadu" (Stipić) i "Uvođenje prečišćenih otpadnih voda u maticu reke, primer grada Segedina u Mađarskoj" (Silađi). Predavači su bili diplomirani građevinski inženjeri - Gabor Silađi i mr Matija Stipić, a predavanja su održana u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Pre početka tribine prisutne je ispred Regionalnog odbora Podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera pozdravio mr Radoslav Lekić, član Upravnog odbora IKS, i jedan od dvojice predavača - Gabor Silađi. Predavanja su imala za cilj da se inženjeri upoznaju sa postupkom izrade projektne dokumentacije, nadzora i izgradnje u kojoj učestvuju tehnički stručnjaci različitih struka (hidrotehničari, konstruktivci, mašinci, arhitekte, električari, energetičari, automatičari, putari, geometri, tehnolozi, geolozi) . Kao ugledan primer izrade projekta prikazan je tok izgradnje jednog objekta, odnosno dat je osvrt na koordinaciju pri vođenju nadzora između stranog donatora, projektanta i korisnika.

Region ČAČAK

Regionalna kancelarija organizovala je 10. jula (u zgradi lokalne Elektrodistribucije - Zelena sala) pred oko tridesetak članova Komore prezentacije sa stručnim predavanjem firmi Trimo inženjeringa i Knauf Insulationa sa sledećim temama: "Funkcionalne karakteristike sendvič-panela sa izolacionim ispunom od kamene vune", "Sertifikat o usaglašenosti sa evropskim standardom EN 14509" i "Uloga termoizolacionih materijala u zaštiti objekata od požara, termičkoj i zvučnoj zaštiti". Predavači su bili Anđelina Kuzmanović, menadžer tehničke podrške Knauf Insulationa, i Snežana Čeperković, projektant Trimo inženjeringa. Cilj predavanja je bio upoznavanje sa najnovijim tehnologijama, kao i usaglašavanje sa evropskim standardima u oblasti termoizolacionih materijala.

Region VALjEVO

SastanakU zgradi Gradske uprave Valjevo, u maloj sali, 7. jula je održana prezentacija sa stručnim predavanjem firme Trimo inženjering, sa sledećim temama: "Funkcionalne karakteristike sendvič-panela sa izolacionim ispunom od kamene vune", "Sertifikat o usaglašenosti sa evropskim standardom EN14509" i "Uloga termoizolacionih materijala u zaštiti objekata od požara, termičkoj i zvučnoj zaštiti". I ova predavanja je održala Snežana Čeperković, projektant u Trimo inženjeringu. Cilj predavanja je bio da se članovi Komore upoznaju sa najnovijim tehnologijama i sa postupcima usaglašavanja sa evropskim standardima u oblasti termoizolacionih materijala.

Region SUBOTICA

Regionalni odbor Podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture organizovao je gostovanje svoje izložbe "ARH 002" u Apatinu. Izložba je trajala od 19. do 30 juna, a bila je locirana u galeriji Meander. Izložbu je svečano otvorio dr Živorad Smiljanić, gradonačelnik Apatina. Tom prilikom prisutnima su se obratili i Nino Kusturica, urednik kulturnog programa galerije Meander, arhitekta Ljubica Dašič, dia, predsednik O.O., i Snežana Milešević, dia, koja je bila idejni tvorac i posrednik u dolasku izložbe iz Subotice u Apatin. Otvaranju je prisustvovalo 60, a u toku trajanja izložbu je pogledalo oko 300 posetilaca. Izložbu su propratili lokalni mediji. Opština Apatin, zahvaljujući gradonačelniku, obezbedila je besplatno izložbeni prostor i koktel, kao i štampanje kataloga gde su zastupljeni svi izlagači. Cilj manifestacije bio je predstavljanje stvaralaštva arhitekata Subotice i čitavog regiona, koji već nekoliko godina stručnoj i kulturnoj javnosti to pokazuju izložbom "ARH 002", što će ubuduće moći da vide i drugi gradovi u ovom regionu. To je ujedno i propagiranje arhitekture u lokalnoj sredini i podsticanje drugih članova Komore na iste aktivnosti. Izložba "ARH 002" u Apatinu ujedno je bila i poziv i podsticaj lokalnim arhitektama da svoja ostvarenja prikažu na "ARH 003" u Subotici.

Na Otvorenom univerzitetu u Subotici, pred tridesetak članova Komore održana je 30. juna prezentacija sa stručnim predavanjima firmi Trimo inženjering i Knauf Insulation sa temama: "Funkcionalne karakteristike sendvič-panela sa izolacionim ispunom od kamene vune", "Sertifikat o usaglašenosti sa evropskim standardom EN 14509" i "Uloga termoizolacionih materijala u zaštiti objekata od požara, termičkoj i zvučnoj zaštiti". Predavanja su održali Nenad Đorđević, tehnički direktor Trimo inženjeringa, Anđelina Kuzmanović, menadžer tehničke podrške Knauf Insulationa, i Snežana Čeperković, projektant Trimo inženjeringa. Cilj predavanja je bio upoznavanje sa najnovijim tehnologijama, kao i usaglašavanje sa evropskim standardima u oblasti termoizolacionih materijala.

Region KRAGUJEVAC

U privrednoj komori Kragujevca 2. jula je održana prezentacija sa stručnim predavanjem firmi Trimo inženjering i Knauf Insulation. Stručnjaci Trima su govorili o "Funkcionalnim karakteristikama sendvič-panela sa izolacionim ispunom od kamene vune", zatim o "Sertifikatu o usaglašenosti sa evropskim standardom EN 14509" i o "Ulozi termoizolacionih materijala u zaštiti objekata od požara, termičkoj i zvučnoj zaštiti". Predavači su bili Nenad Đorđević, tehnički direktor, i Snežana Čeperković, projektant Trimo inženjeringa, dok je ispred Knaufa u Kragujevcu bila Anđelina Kuzmanović. Troje predavača upoznalo je kragujevačke stručnjake, pre svega članove Komore, sa najnovijim tehnologijama i usaglašenošću domaćih propisa sa evropskim standardima u oblasti termoizolacionih materijala.

Region NIŠ

Savetovanje sa temom "Ušteda energije primenom mera energetske efikasnosti u industriji" organizovao je 19. juna u sali Regionalne privredne komore Niš Regionalni odbor Podsekcije mašinskih inženjera.

Posle pozdravnih reči domaćina skupa dr Ljubiše Perića, ispred Regionalne privredne komore Niš učesnike Savetovanja pozdravila je i Tatjana Đorđević, potpredsednik IKS, dok je Dragan Živković, član Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova (MSIR) i predsednik organizacionog odbora, najavio šta će se sve događati na Savetovanju.

Savetovanju su prisustvovali čelnici Mreže za energetsku efikasnost Srbije (MEEIS) - prof. dr Goran Jankes, direktor, i mr Mirjana Stamenić, zamenik direktora. Mirjana Stamenić je predstavila MEEIS mrežu, dok je direktor Jankes prezentirao temu "Energetski menadžment u industrijskim preduzećima". Jankes je ovaj segment istakao kao vrlo važan za racionalno gazdovanje energijom u industriji kako bi se smanjivala specifična potrošnja energije po jedinici proizvoda, ali i permanentno pratio utrošak i planiranje aktivnosti različitih nivoa i zahvata da bi trošak za energiju bio što manji, ali ne i smanjenjem ili povećanjem obima proizvodnje. Prof dr. Milun Babić je na vrlo analitički način, uz pomoć dijagrama, prikazao energetsku budućnost Srbije. Prof. dr Jovan Petrović, zamenik direktora Pokrajinskog centra za energetsku efikasnost iz Novog Sada (PCEE), naveo je primere i ukazao na našu (NE)efikasnost koja se u poređenju sa razvijenim zemljama iskazuje kao dva ili tri puta veća. "Zbog toga je naša obaveza da pristupimo svim merama i projektima kako bi tu neracionalnost u trošenju energije sveli na što manju meru", podvukao je Petrović. Prof. dr Mladen Stojiljković, direktor Centra za energetsku efikasnost Niša, predstavio je aktivnosti Centra koji radi pri Mašinskom fakultetu Niškog univerziteta. Na konkretnim primerima prezentovao je izradu jednog preliminarnog energetskog bilansa za industrijsko preduzeće.

Sponzor Savetovanja bila je niška kompanija Frigogas, koja je obezbedila "gostovanje sa prezentacijom" dve značajne svetske kompanije iz ove oblasti - Eldži (LG) i Junker i Boš grupa (Junkers-Boch Group), koje su poslovni partneri sponzora.

Region KRALjEVO

Regionalni odbor Podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera organizovao je 25. juna u velikoj sali Regionalne privredne komore Kraljevo predavanje na temu "Energetska efikasnost - savremeni trendovi toplotnih podstanica".

Predavač je bio Saša Jakimov, diplomirani mašinski inženjer, a izlaganje je započeo konstatacijom da "energetska efikasnost, pored ostalog, podrazumeva smanjenje potrošnje energije krajnjeg korisnika u kućama ili stanovima u zgradi, što uslovljava novi koncept u projektovanju instalacija grejanja sa individualnim mernoregulacionim sistemima". Kako su trendovi u zgradarstvu usmereni na upotrebu termostatskih radijatorskih ventila, elektronskih sobnih termostata i/ili BMS-a, to se samo po sebi nameće dinamičko uravnoteženje instalacija kao jedino ispravno rešenje. U jednom delu predavanja Jakimov je razmatrao uticaj različitih faktora (broj grejnih tela u regulacionom krugu, pad pritiska na regulacionom ventilu...) na raspodelu pritiska, odnosno protoka u instalaciji pri dinamičkom uravnoteženju instalacija. Drugi deo predavanja se odnosio na individualne merno-regulacione stanice. Uvođenje sistema naplate po utrošku od strane toplana iziskuje i nov pristup u projektovanju unutrašnjih instalacija grejanja - kako bi se obezbedilo tehničko rešenje koje omogućava pravilnu raspodelu, kako energije tako i troškova. Individualne merno-regulacione stanice objedinjuju merenje, uravnotežavanje i regulaciju i obezbeđuju korisnicima stanova mogućnost da štede bez uticaja na potrošnju.


<<< Nazad na sadržaj
 
15. avgust 2020.