:: Naslovna strana > Glasnik broj 16 >-Beogradska nedelja arhitekture - RE-definisanje posleratne stambene izgradnje
 
BEOGRADSKA NEDELJA ARHITEKTURE
Odštampaj
 
BINA '09 - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, 26. juni - 4. juli 2009.

RE-definisanje posleratne stambene izgradnje
- Ružica Sarić i Jelena Ivanović Vojvodić-
 
Četvrta Beogradska internacionalna nedelje arhitekture (BINA '09) održana je od 26. juna do 4. jula ove godine. Kao i prethodne tri manifestacije, i ovogodišnju Nedelju arhitekture programski je koncipirao i organizaciono realizovao autorski tim projekta BINA. Suorganizatori manifestacije su Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda. Manifestacija je i ove godine, prema neposrednim reakcijama i utiscima stručne i ostale javnosti, realizovala izvanredan program. Omogućila je dolazak i učešće vrhunskih stručnjaka iz oblasti arhitekture i urbanizma i time privukla mnogobrojnu publiku. Koncept manifestacije je ove godine proširen u odnosu na prethodnu godinu i koncepcijski uobličen kroz temu RE... Programska novina bila je konferencija pod nazivom RE-definisanje posleratne stambene izgradnje, kao i domaća izložba Nagrade za arhitekturu, koja ima hronološki karakter, čime je pokazana tendencija da se svake godine ovaj gradski događaj unapredi novim sadržajima. BINA' 09 otvorena je u izložbenoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Na otvaranju su bili gosti iz inostranstva, uz prisustvo domaće stručne i ostale javnosti, a govorili su Marina Đurđević, Mirjana Božidarević, dr Dragoslav Šumarac i Jovan Mitrović. Manifestacija je otvorena u ambijentu aktuelne arhitekture kod nas i u svetu. To veče u Likovnoj galeriji su otvorene dve izložbe; izložba Nagrade za arhitekturu u periodu između dve manifestacije, koju je inicirao Darko Marušić, i izložba Arhitektonsko-urbanističkih konkursa u organizaciji Društva arhitekata Beograda. Na manifestaciji je organizovano ukupno 15 izložbi, 21 predavanje, tri tribine, pet šetnji, četiri radionice za decu i po jedan konkurs i konferencija.

Tema Nedelje arhitekture bilo je RE-definisanje

Tematski naslov sa prefiksom RE... navodi na akutno pitanje odnosa prema postojećem arhitektonsko-urbanističkom okruženju i mogućnosti njegove stalne RE-produkcije, RE-konstrukcije, RE-vitalizacije, RE-generacije, RE-afirmacije, RE-integracije... u žive tokove vremena. Burna istorija Beograda kazuje da je naš grad često prolazio kroz sve pomenute RE faze, samo u različitim istorijskim trenucima. U Italijanskom institutu za kulturu održana je stručna konferencija pod nazivom "Redefinisanje posleratne stambene arhitekture", čiji je koncept uradila Tanja Konli (Conley), sa eminentnim stručnjacima - univerzitetskim predavačima iz Italije (Paola di Bjađi, Alesandra Čeroti, Đovani Kaudo), Francuske (Žozef Abram), Nemačke (Gabi Dolf-Bonekemper), Engleske (Ilejn Harvud), Holandije (Marieke Kuipers) i Švajcarske (Pit Ekert). Konferencija je usmerena na arhitekturu od 50-ih do 70-ih godina prošlog veka i novim Novim Beogradom kao celinom. Kriterijume vrednovanja i mogućnosti rekonstrukcije ovih, najčešće širokih zahvata razmatrali su vrhunski stručnjaci - istoričari arhitekture, konzervatori, urbanisti i arhitekte, na primerima iz svojih sredina. Konferencija je pružila jedinstvenu priliku za razmenu mišljenja o ovoj, kod nas slabo razmatranoj temi. Na Konferenciju su bili pozvani domaći stručnjaci iz cele Srbije. Uz prisustvovanje predavanjima, učesnici skupa imali su priliku da svojim izlaganjima doprinesu

1Na ovogodišnjoj manifestaciji organizovano je ukupno 50 događanja - 15 izložbi, 21 predavanje, tri tribine, pet šetnji, četiri radionice za decu i po jedan konkurs i konferencija

zaključnoj diskusiji, kao i da se priključe stručno vođenoj šetnji kroz blokove Novog Beograda. Učesnici skupa su, takođe, aktivno učestvovali i na okruglom stolu sa temom "Šta sa Novim Beogradom", organizovanom u Urbanističkom zavodu Beograda (UZB), a medijator je bila Žaklina Gligorijević, direktor UZB. Konferencija je u sadržajnom pogledu bila veoma intenzivna, odziv publike je bio izvanredan, i po brojnosti i po aktivnom učešću. Gosti-predavači su pokazali veliku zainteresovanost za postavljenu temu, naglasivši da arhitektonske i urbanističke vrednosti koje imamo na Novom Beogradu predstavljaju svetski domet. Veoma aktivna diskusija ukazala je na mogućnosti novog razvoja i pogušnjavanje postojećih kapaciteta blokova. U holu UBZ tim povodom je otvorena izložba studentskih radova - "RE Beograd: Stari i Novi". Predavanje Toma Mejna, Morfosis u sali opštine Stari grad (u saradnji sa ambasadom SAD)Tema "Restauracije, rekonstrukcije i obnove grada Graca" prikazana je izložbom biroa Pifl u prostoru Austrijskog kulturnog foruma, sa pratećom izložbom i objašnjenjima Markusa Pifla (Piffl) o svim potrebnim procesima za restauraciju starih objekata. Predavanje Markusa Cehnera bilo je usmereno na nove intervencije u Gracu na temu uklapanja starog i novog, kao i predavanje Biljane Aranđelović o novim transformacijama grada. Na ovom programu ostvarena je saradnja sa Verom Pavlović, direktorkom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovogodišnju Nedelju arhitekture podržao je i EUNIC (Evropska unija nacionalnih instituta kulture), sa kojim je ostvarena uspešna saradnja realizacijom nekoliko izložbi u stranim kulturnim centrima u Beogradu. Tako je u Italijanskom institutu za kulturu prikazano - Posleratno socijalno stanovanje u Italiji, Naselja INCIS u Rimu: Villagio Olimpico i Decima, u Francuskom kulturnom centru - Grad Avr, rekonstruisan po ideji Ogista Pere, u Austrijskom kulturnom forumu - Procesi restauracije istorijskog nasleđa i u biblioteci Gete instituta - Dvadeset godina Bauhausa - knjiga o Bauhausu. Izložba Extra Muros, koju nam je ustupio Francuski kulturni centar, "provlačila" se kroz osam galerijskih i javnih prostora u gradu. U Galeriji Artget gostovao je Zoran Radojičić iz Beograda sa predavanjem Rekonstrukcija, na kojem je prikazao pet projekata na kojima je veoma uspešno obradio temu rekonstrukcionih zahvata, odnosno uklapanja u savremene tokove arhitekture.

Nezavisna predavanja, zatvorene tribine

Predavanje Zorana Radojičića - RE - konstrukcija, u galeriji ArtgetU prostoru Svečane sale Opštine Stari grad, pred mnogobrojnom publikom održana su tri predavanja. Mirjana Marković iz Hamburga govorila je o "TYPUS ili TOPOS: MRLV Architekten Hamburg - Projekti i misaone osnove", Stanko Gaković iz Amerike o "Reinterpretaciji slobodnog plana", dok je Tom Mejn, značajno ime svetske arhitekture, dobitnik Pritzkerove nagrade 2005. godine, govorio o filozofiji sopstvene timske arhitekture i načinu na koji razmišlja kada su najnovije tendencije u pitanju. Arhitektura je u Mejnovim projektima i potez od 70 kilometara, gde je objekat nevidljiv, jer dominira gradski pejzaž. Na zatvorenom okruglom stolu na temu "Konkursi - kako ih pokrenuti" učestvovali su Ivan Rašković, Ana Kovenc-Vujić, Mirjana Balubđić, Grozdana Šišović, Ružica Sarić i Jelena Ivanović-Vojvodić, kao i Mirjana Marković iz Hamburga, Zigfrid Los i Andreas Bremhorst iz Beča. Na osnovu iskustava iz Beograda, Beča, Hamburga i ostalih evropskih gradova zaključeno je da je potrebno da arhitekti promotivno govore o konkursima, ali da bi trebalo uključiti i sve ostale inženjerske struke, kao i da se donese zakon o konkursima. Veoma je važno da gradsko planiranje podrži inicijativu za konkurse. Takođe bi trebalo programski definisati pitanja poput - "kako da se nešto uradi", a ako se postavlja pitanje "Šta treba da se uradi", onda je reč o dvostepenom konkursu.

Promocija rada mladih superzvezda

Tema održivog razvoja i urbane RE-ciklaže već dugo zaokuplja pažnju arhitekata (struke) u tehnološki razvijenim zemljama sveta, svesnih da zahuktale snage modernosti moraju biti upregnute u dublje naslojene vrednosti. U gradskim galerijama - Artrget u Kulturnom centru Beograd, O3on i Domu omladine Beograda, uz pomoć Srđana Jovanovića Vajsa prikazane su izložbe praćene predavanjima mlađih stručnjaka zaposlenih u biroima u Švajcarskoj (Ekert Ekert Arhitekti, Teritorijal Ejdžensi, Kenc Molo arhitekti) i Austriji - Mladi bečki arhitekti - Yo.V.A.2: Zigfrid Los i Andreas Bremhorst (Architekten CHRISTOPH KARL + ANDREAS BREMHORST). To su nove generacije arhitekata koje počinju da promišljaju vrednosti prostora kome neposredno pripadaju na delikatniji način nego što se viđa na glamuroznim ostvarenjima "starchitects" koji, poneseni sjajem sopstvenog brenda i zahtevima investitora, često zaboravljaju na kvalitete zatečenog konteksta. Dinamična predavanja i diskusije približili su mnogobrojnoj mladoj publici njihova razmišljanja i traženja načina proboja mladih arhitekata i njihovih biroa u ostvarivanju svojih ideja i projekata.

Savremena arhitektura u regionu

U Kulturnom centru "Grad" prikazana je izložba "Savremene arhitekture u regionu - Bugarska i Rumunija". Predavači su bili Petar Torinov iz Sofije i Konstantin Goadea iz Bukurešta. Koncept ovog programa uradio je Ivan Kucina. Uz prisustvo velikog broja mladih slušalaca, predavači su na specifične načine prikazali realnost arhitektonske scene zemalja u tranziciji, potencijalne mogućnosti i aktuelna rešenja. Izložba veoma bogata brojem prikazanih objekata, izborom najkvalitetnijih ostvarenja, privukla je pažnju publike - koja je povlačila paralelu sa našom aktuelnom arhi-tektonskom scenom. U istom prostoru prikazana je i izložba Društva urbanista Beograda pod nazi-vom "Povratak rekama - pokretač života u gradu". Koncept je uradila Ružica Bogdanović, koja je prikazala i aktuelne projekte na priobalju reka Beograda. Snežana Ristić je na tribini "Srbija na Venecijanskim bijenalima" razgovarala sa Branislavom Di-mitrijević, Zoranom Erićem i Branislavom Mitrovićem. Diskutovalo se o tome na koji način odgo-voriti na temu, kako se biraju predstavnici i ko i kako će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Bi-jenalu u Veneciji. Rasprava je bla veoma dinamična i zanimljiva, što je još jednom pokazalo neop-hodnost organizovanja tribina na aktuelne teme.

Nedelja arhitekture i mladi

Dečija radionica RE-ci, RE-di u Likovnoj radionici (u saradnji sa Dečijim kulturnim centrom)Tradicionalni BINA konkurs za mlade arhitekte do 35 godina ove godine je pomogla Opština Vračar. Sa velikim angažovanjem i entuzijazmom uključila se i organizovala izložbu pristiglih i na-građenih radova u zgradi opštine (hol u prizemlju). Mladi arhitekti su imali priliku da kroz konkurs promisle o uređenju skvera u Makenzijevoj ulici, dakako na području vračarske opštine. Prvona-građeni rad, autora Marka Todorovića i Maje Šimić, veoma je atraktivan i potencijalno ostvariv. Postavka instalacija u Makenzijevoj ulici - na potezu od Slavije do Čuburskog parka, izrađenih na osnovu studentskih radova, zapravo je bila specifična izložba na otvorenom. Izložbu je organizo-vao "podmladak pejzažnih arhitekata", a tema je bila - "Pejzažna arhitektura i grad". Izložba je održana uprkos lošem vremenu. Klub mladih arhitekata je napravio interaktivnu izložbu u Knez Mihailovoj ulici sa temom "Austrijsko nasleđe u Beogradu" iz Projekta LEGATIO, kojom su uspeli da zainteresuju široku publiku za graditeljsko nasleđe glavnog grada - na potezu od Terazija do Kalemegdana. Izložba je prikazana i u drugačijem ambijentu - u Urbanističkom zavodu Beograda. Najmlađi stanovnici Beograda, uzrasta od 5 do 10 godina, kao i svake godine, imali su svoj termin u 17 sati da uz pomoć Dečjeg kulturnog centra i studenata volontera uđu u svet arhitekture i ostvare svoje istraživanje RE prostora kroz četiri dečje radionice.

Šetnja kroz arhitekturu Beograda

Kao i svih prethodnih godina, i ovogodišnja Nedelja arhitekture bila je otvorena ne samo prema struci već i ka (naj)široj javnosti - putem organizovanih šetnji kroz arhitekturu Beograda. Publika se upoznala sa neprekidnim procesom promene arhitektonskog ambijenta centralne beogradske zo-ne. Šetnju RE... na potezu od Terazija do Kalemegdana vodila je mr Ljiljana Miletić-Abramović, istoričar arhitekture, RE... na potezu od Generalštaba do Starog sajmišta vodila je dr Marta Vukotić-Lazar, istoričar umetnosti, a šetnju Vračarom vodila je dr Mirjana Roter-Blagojević, arhitekta. Bila je i jedna "ponoćna" šetnja kroz modernu arhitekturu starog Beograda, koju je vodio mr Ivan Kucina, arhitekta. I pored neverovatno lošeg vremena (neprestano je padala kiša), šetnje su organizovane i publika se odazvala u znatnom broju.


<<< Nazad na sadržaj