Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 16 >-Laureati 2009. - Normativ za elektroradove u građevinarstvu
 
LAUREATI 2009.
Odštampaj
 
Dragan Stašić, diplomirani inženjer elektrotehnike

Normativ za elektroradove u građevinarstvu
- Slobodan Jovanović -
 
Normativ ima za cilj da objekat bude tehnički ispravan, ekonomski isplativ i da se skrati vreme izgradnjeOvogodišnji dobitnik "godišnje nagrade Komore" je Dragan Stašić, čiji je rad žiri ocenio kao "izuzetno dostignuće u normiranju radova u oblasti elektroinstalacija u građevinarstvu, sažetim u knjizi Normativ za elektroradove u građevinarstvu, objavljenoj u Beogradu, gde su definisani objektivni kriterijumi izvođenja radova u stručnoj oblasti od izuzetnog značaja za efikasno funkcionisanje inženjera elektrotehničke struke". O "normativima" autor bi mogao da priča danima i, što je najinteresantnije, ne bi bilo dosadno. Elokventan, sa puno znanja, svetski čovek, ali skroman, dostojanstven i radan. Ne odustaje od posla, aktivan je, razložno, sa puno duha, govori o tome šta je vredno u njegovoj knjizi. Za nju je trebalo da dobije nagradu IKS još pre dve godine, ali je tada bio član Upravnog odbora IKS, pa se smatralo da bi to bilo neprimereno i da bi samo umanjilo značaj ovog prestižnog priznanja.

1Rad, ali ne svaki, nego samo predan i prilježan - uvek se isplati, a svaki posao treba raditi do savršenstva, jer je to najkraći put do vrhunskog kvaliteta


Šta biste posebno naglasili iz vaše bogate profesionalne biografije?

Završio sam Elektrotehnički fakultet u Beogradu i imam oko 34 godine radnog staža. Na radnim mestima u zemlji bio sam od šefa gradilišta do direktora. Pri tome sam imao sreće da učim od starijih kolega i da radim i na nekim velikim objektima kao što su: Republički SUP u Beogradu, Aerodrom Beograd u Surčinu, SIV III na Novom Beogradu, Šećerana u Kovinu, Azotara u Pančevu, Fabrika aviona Utva u Pančevu itd. U inostranstvu sam bio tehnički rukovodilac na više velikih objekata kao što su: Stambeno naselje u Oranu u Alžiru, Supermarketi u Moskvi u Rusiji, Vojna baza P-1103 u Numaniji u Iraku... Izvođenje radova u građevinarstvu jeste jedna vrlo složena celina. Tu se traži da tehnička lica, pored potrebne kvalifikacije i tehničkog obrazovanja, budu elementarno obrazovana i u ostalim oblastima koje prate izgradnju objekta. To znači čitanje tenderske i ugovorne dokumentacije, opštenje sa radnicima, sa isporučiocima opreme, sa investitorima i tako dalje. A sve sa ciljem da objekat bude tehnički ispravan, ekonomski isplativ i da se skrati vreme izgradnje. Zato se javila potreba da se napravi jedan Normativ, koji će pomoći svim učesnicima u izgradnji objekata. To je zadatak Normativa za elektroradove u građevinarstvu.

Dobitnik ste Komorine nagrade za izuzetno dostignuće u struci - o kakvom je priznanju reč, odnosno za šta vam je dodeljeno ovo prestižno priznanje?

Komora ima više ciljeva i delatnosti. Između ostalog to je i cilj da se podigne materijalni nivo članstva, što se postiže usvojenim cenovnicima, normativima, kao i pratećom zakonskom regulativom. To je možda i najteži zadatak, jer zavisi od mnogih činilaca, prvenstveno od uslova tržišta, a neretko i od nelojalne konkurencije. Komora je Preporukom broj 442/1-19 od 3.2.2006. godine usvojila pomenuti Normativ, a Odlukom broj 469/1-13.1 od 31.3.2008. usvojila Cenovnik za projektovanje u visokogradnji, čiji je sastavni deo za elektroprojektovanje postao i ovaj Normativ.

C = p × PPV (Bod)

C - Cena za izradu tehničke dokumentacije (Bod)
p - Procenat od procenjene predračun. vrednosti objekta, ili vrste radova, koji se očitava iz tablice za pojedinu vrstu objekta, ili radova
PPV - Procenjena predračun. vrednost objekta, ili vrste radova (Bod)

Po završetku projekta, cena za izradu projektne dokumentacije se preračunava prema predračunskoj vrednosti objekta, ili vrste radova (PV), odnosno

C1 = p × PV (Bod)

C1 - Cena korigovana za izradu projektne dokumentacije (Bod)
p - Procenat od predračunske vrednosti objekta, ili vrste radova, koji se očitava iz iste tablice za pojedinu vrstu objekta, ili radova, koja je data i za PPV
PV - Predračunska vrednost objekta, ili vrste radova, nakon izrade projekta i određuje se prema predmeru i predračunu iz projekta.

Kako se predmer i predračun, odnosno PV radi po Normativu i realno je viši od PPV, to se povećava i cena za projektovanje.


Primer za preračunavanje cene za izradu tehničke dokumentacije prema PV:
Dostavljeni podaci: PPV = 1.000.000 din. -> C = 100.000 din.
Po završetku projekta: PV = 1.300.000 din. -> C1 = 1,3 x 100.000 din. = 130.000 din.
Za doplatu: 130.000 - 100.000 = 30.000 din.


Kako se podiže materijalni nivo članstva primenom Normativa, i kod izvođenja i kod projektovanja ?

Na ovo pitanje mogu da odgovorim tako što ću prokomentarisati navedenu Preporuku za Normativ i navedenu Odluku za Cenovnik za projektovanje. Preporukom za korišćenje Normativa postignuto je da se Normativ koristi i kod izrade predmera i predračuna uz projektnu dokumentaciju i kod obračuna elektroradova kod izrade radova. Zbog drugačijeg principa obračuna, Normativom je postignuto K1 = 85 % uvećano prosečno potrebno vreme za izradu jedinične pozicije i Δr = 8 % uvećani rastur materijala i manipulativni troškovi za materijal. Sve ovo omogućava da se korišćenjem Normativa poveća ekonomska korist za korisnike u iznosu od oko 600 do 1.200 evra godišnje po zaposlenom. Cenovnikom za projektovanje, član 6, daje se cena za izradu tehničke dokumentacije koja se obračunava na bazi procenjene predračunske vrednosti objekta, ili vrste radova, prema obrascu: Uz sve gore navedeno, treba napomenuti da je članom 9. Statuta Komore predviđeno da svaki član Komore mora da poštuje i primenjuje sve odluke i normative Komore i da je članom 10 Statuta Komore predviđeno da Komora može da obavlja i poslove veštačenja i ekspertize. Na taj način je omogućeno da se u izvesnoj meri obezbedi i "prinuda" kod korišćenja akata Komore, što takođe pomaže da se podigne materijalni nivo članstva.

Da li možete ukratko da opišete Normativ o kome govorimo?

NormativUkratko - nije moguće, jer je to knjiga koja ima više od 450 stranica, a samo "sadržaj i prateći podaci" imaju 25 poglavlja ili, kako novinari vole da "izmere", - preko 3.500 karaktera, odnosno jedna stranica u "Glasniku". Zato za sve zainteresovane "prilažem" dva komunikacijska kanala preko kojih će saznati sve o Normativu i primeni Normativa kod izvođenja i projektovanja elektroradova, a to su - Inženjerska komora Srbije - 011/324-8585 i autor Dragan Stašić - 063/7123087.

Da li imate neki savet, ne samo za mlađe kolege nego i za sve članove vašeg esnafa - Inženjerske komore Srbije?

Rad, ali ne svaki, nego samo predan i prilježan uvek se isplati. Svako interesovanje i dopunsko obrazovanje se isplati. Korektnost se uvek isplati, jer se poverenje samo jednom gubi i to nepovratno. Sve treba pisati kao za sud, da se nikada ne bi išlo na sud. Sve treba uraditi do savršenstva, jer je to najkraći put.


Procitajte iz oblasti "Laureati" i:
  • Nagoveštaj uspona inženjerskog kapaciteta
  • Za dve Marije jedno vredno priznanje
  • Najviše mi znači što je neko primetio rad
  • Lakši i sigurniji navoz brodova
  • Hram gradila vera pravoslavna
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    10. jul 2020.