Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 16 >-Laureati 2009. - Nagoveštaj uspona inženjerskog kapaciteta
 
LAUREATI 2009.
Odštampaj
 
Neimar Predrag Petronijević, diplomirani građevinski inženjer, saradnik na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu

Nagoveštaj uspona inženjerskog kapaciteta
- Aleksandar Pančić -
 
Nagrada Komore predstavlja krunu mog dosadašnjeg radaPredrag Petronijević, diplomirani građevinski inženjer, autentični je Nišlija, jer je za 28 godina (rođen 25. januara 1981) Ťuspeoť da se u njemu rodi, da završi sve škole od osnovne do fakulteta, da se zaposli i posle dve godine profesionalne prakse osvoji nagradu Inženjerske komore Srbije. Još za vreme studija na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu (konstruktorski smer) pokazao se kao izuzetno angažovan, ambiciozan, radan i odgovoran student, ne samo na polju redovnih fakultetskih već i vannastavnih aktivnosti kao što je učestvovanje u projektima organizacije "Najbolji studenti Srbije". Za uspešne studije dobio je priznanje "najbolji student generacije" na svom matičnom odseku, a bio je i najbolji diplomirani student u 2007. godini. Osnovne studije završio je sa prosekom 9,82 , a diplomirao sa "bankom", sa radom "Analiza i usvajanje optimalnog rešenja glavne noseće konstrukcije Novoprojektovane lamele studentskog centra na Gradskom polju u Nišu". Iste godine upisuje prvu godinu doktorskih studija i civilno odslužuje vojni rok - umesto puške, držao je studentima vežbe iz predmeta Tehnička mehanika II, Primena računara i Informatika. Ove godine izabran je u zvanje saradnik u nastavi na katedri za Tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.

Šta vam predstavlja nagrada Inženjerske komore Srbije?

Nagrada Komore koju sam primio predstavlja krunu mog dosadašnjeg rada. Pruža podstrek mojoj karijeri, ali i još veću obavezu da nastavim da radim sa istim entuzijazmom koji me je dovde i doveo. Zahvalnost Komori podelio je sa mnom Građevinsko-arhitektonski fakultet iz Niša, jer je pre nekoliko godina, u istoj kategoriji, prvu uručenu nagradu dobio Slaviša Kondić, moj kolega sa fakulteta, diplomirani inženjer arhitekture.

1Svojim ukupnim stručnim delovanjem i ostvarenim rezultatima na početku profesionalne karijere arhitekta Petronijević je u punoj meri opravdao velika očekivanja svojih profesora i svog matičnog fakulteta, svedočeći o značajnom potencijalu kojim raspolaže i nagoveštavajući dalji uspon svog inženjerskog kapaciteta

Podsetite nas kako izgledaju počeci jedne stručne karijere?

Objekat na uglu ulica Hajduk Veljkova i Učitelj Milie u Nišu bio je moja najveća školaPotičem iz porodice u kojoj se niko nije bavio građevinom. Moja strast prema struci javila se još u detinjstvu. Kraj grada u kome živim je u to vreme počeo da se izgrađuje i ulice su bile prepune radnika, materijala i mašina. Igralište iz koga nikad nisam izašao. Kada sam upisivao fakultet, i birao smer, nisam imao puno izbora, jer su u to vreme bili ukinuti neki od smerova na građevini. Izabrao sam konstruktorski smer. Već nakon treće godine studija, privučen statikom, počeo sam da se dodatno interesujem i izučavam tu oblast. Učio sam programe, uzimao gotove projekte izvedenih objekata i pokušavao da ih sam sračunam, zatim upoređivao šta je projektant dobijao a šta sam ja dobijao od armature. U toku dosadašnjeg rada učestvovao sam kao saradnik preko Instituta za građevinarstvo i arhitekturu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, ili kao saradnik drugih renomiranih projektnih organizacija, u projektovanju više objekata. Što se tiče stručnog rada, imao sam tu sreću da me je na fakultetu zapazio asistent, magistar Dragan Zlatkov, kome dugujem najveću zahvalnost za svoje dosadašnje uspehe. Odmah nakon diplomiranja (već drugog dana) ukazao mi je poverenje i omogućio da radim na statičkom i dinamičkom proračunu i detaljima armature stambeno-poslovnog objekta od preko 5.000 kvadrata. Uglavnom sam za objekte za koje sam radio statiku iscrtavao i armaturu. Sada postoje mogućnosti da se u programima iscrtavanje armature automatski generiše. Tada su vrednosti veće, a samim tim i ušteda materijala manja. Iscrtavanjem svake šipke, što naravno iziskuje više vremena i manje produktivnosti, dolazi do racionalizacije troškova izgradnje. Velikim trudom i dobrom saradnjom između arhitekata i statičara mogu se postići znatne ekonomske uštede u materijalu i u kvadraturi.

Na kojim ste sve objektima i projektima do sada radili?

Do sada sam učestvovao u projektovanju više objekata od kojih je većina izvedena ili je njihovo izvođenje u toku. Učestvovao sam u izradi Glavnog projekta "Stambeno-poslovnog bloka Po+P+7, ul. B. Krsmanovića, u Nišu". Objekat je ukupne površine 15.381 kvadratnih metara i u fazi je izgradnje. Investitor ovog objekta je Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Nišu. Za objekte stambeno-poslovne zgrade Po+P+M+7, koja se nalazi na uglu ulica Hajduk Veljkove i Učitelj Miline u Nišu, zgrade Fakulteta za menadžment u Zaječaru i stambene zgrade Po+P+1+Pk u Užičkoj ulici u Beogradu radio sam statički i dinamički proračun i detalje armature. Stekao sam i međunarodno iskustvo, pošto sam za austrijsku kompaniju Štrabag (Strabag) projektovao detalje armature međuspratnih konstrukcija stambenog bloka Po+P+14 u Jekaterinburgu u Ruskoj Federaciji. Moram da pomenem i rad na idejnom projektu "Novoprojektovane lamele studentskog centra Niš na Gradskom polju u Nišu, spratnosti Po+P+11+Pk". Za ovaj objekat, koji bi rešio probleme smeštajnog kapaciteta studenata Niškog univerziteta, postavljen je kamen temeljac, ali radovi još nisu počeli. Sa Institutom za građevinarstvo i arhitekturu Građevinskog fakulteta u Nišu izvršio sam "inspekcijski pregled sa izradom izveštaja nakon pregleda betonskih silosa, bunkera i ciklona u fabrici cementa Holcim Srbija" u Novom Popovcu kod Paraćina. Ovim pregledom i izveštajem analizirani su stanje i stepen oštećenja spoljašnjih površina objekata betonskih silosa, bunkera i ciklona, a u skladu sa preporukama datim u Vodiču za vizuelnu i fizičku inspekciju spoljašnjih i unutrašnjih uslova konstruktivnog integriteta betonskih silosa.

Kako danas gledate i kakav odnos imate prema svom prvom izvedenom objektu?

Taj objekat (Po+P+M+7, na uglu ulica Hajduk Veljkova i Učitelj Miline u Nišu) bio je moja najveća škola. Pružila mi se prilika da na samom početku stručnog rada proračunam objekat čija je izgradnja išla paralelno sa izradom tehničke dokumentacije. To mi je omogućilo uporedno praćenje proračuna i procesa izgradnje, ali i razbijanje jedne iluzije da objekti ne "žive" onakvim životom kakvim ih mi projektujemo, već onakvim kako budu izvedeni, odnosno izgrađeni. Na tom objektu/projektu radio sam mahom skeletne sisteme, s tim što su se povećavali rasponi, spratnost, nivoi opterećenja i konstruktivna složenost objekata. Sa svojih 5.000 kvadratnih metara spada u objekte srednje veličine, ali je imao veliki broj različitih elemenata za proračun, što mi je omogućilo uvežbavanje, sticanje znanja i kompetentnosti, sigurnosti i izuzetnu podlogu za dalji rad.


Procitajte iz oblasti "Laureati" i:
  • Za dve Marije jedno vredno priznanje
  • Najviše mi znači što je neko primetio rad
  • Normativ za elektroradove u građevinarstvu
  • Lakši i sigurniji navoz brodova
  • Hram gradila vera pravoslavna
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    13. jul 2020.