Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 15 >-Simpozijumi, konferencije, savetovanje - Najstariji regionalni KGH simpozijum
 
SIMPOZIJUMI, KONFERENCIJE, SAVETOVANjE
Odštampaj
 
 

Graditeljstvo i održivi razvoj
- Radovan Radović-
 
Nacionalna konferencija "Graditeljstvo i održivi razvoj" održana je 4. i 5. juna u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta sa ciljem da se stručna, naučna i (naj)šira javnost upoznaju sa aktuelnim problemima u oblasti graditeljstva i održivog razvoja. Organizatori Nacionalne konferencije su bili Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije i Građevinski fakultet u Beogradu.

1Upoznavanja stručne, naučne i najšire javnost sa aktuelnim problemima u oblasti graditeljstva i održivog razvoja

Nacionalna konferencija je imala šest tematskih oblasti Energetska efikasnost zgrada, Održivo korišćenje sirovina i matrijala, Upotreba industrijskog otpada u građevinarstvu, Ekološki materijali i tehnologije sa posebnim osvrtom na recikliranja i ponovnu upotrebu materijala i elemenata konstrukcija, Metodologija integrisanog projektovanja uzimajući u obzir faze životnog ciklusa građevinskih objekata i Projektovanje građevinskih objekata sa aspekta njihove trajnosti produženja eksploatacionog veka građevinskih objekata. Prezentirano je 13 naučnih radova u čijoj je pripremi i izradi učestvovalo 23 naučnika i stručnjaka. Iako je Konferencija imala odrednicu "nacionalna", prisustvovao je i finski naučnik Heli Kokarija (Heli Koukkari) koji je prezentirai rad "Interdisciplinarne metode u životu vremenska analiza konstrukcija" (Interdisciplinary Methods in Life Time Structural Engineering).

Domaći autori izložili su "ostalih" 12 naučnih radova: prof. dr Dragoslav Šumarac "Energetska efikasnost zgrada u Srbiji", dr Mila Pucar "Energetski efikasna izgradnja put ka održivom razvoju", dr Zagorka Radojević "Stanje i perspektiva održivog korišćenja mineralnih sirovina u proizvodnji građevinskih materijala u Srbiji", prof. dr Slobodan Krnjetin "Građenje objekata jeftinim prirodnim materijalima nova iskustva sa baliranom slamom i stabilizovanom zemljom", dr Saša Miletić "Iskorićenje otpada u građevinarstvu", grupa autora dr Slobodan Cmiljanić, mr Vladeta Vujanić, Branko Rosić, Simo Tošović "Mogućnost korišćenja elektrofilterskog pepela i šljake iz termoelektrana u Obrenovcu i Kostolcu za izgradnju puteva i objekata", dr Gordana Topličić - Ćurčić, prof. dr Zoran Grdić "Mogućnost primene elektrofilterskog pepela u sastavu cement betona", grupa autora N. Jaćimović, M. Ivetić, D. Dražović, N. Kostović "Mere zaštite životne sredine od štetnog uticaja deponija pepela", dr Ksenij
a Janković "Neke od mogućih primena reciklirane opeke u građevinarstvu", Dr Goran Mladenović "Primena novih tehnologija i alternativnih i recikliranih materijala u izgradnji i održavanju kolovoznih konstrukcija", grupa autora prof. dr Snežana Marinković, prof. dr Vlastimir Radonjanin, prof. dr Mirjana Malešev, Ivan Ignjatović "Betoni na bazi recikliranog agregata tehnologija, svojstva i primena", prof. dr Radomir Folić i dr Damir Zenunovic "Projektovanje betonskih konstrukcija sa aspekta trajnosti i produzenja eksploatacionog veka" i grupa autora prof. dr Mihailo Muravljov, prof. dr Dragica Jevtić, prof. dr Boško Stevanović "Projektovanje čeličnih, drvenih i zidanih konstrukcija sa aspekta trajnosti i produženja eksploatacionog veka".
O Nacionalnoj konferenciji "Graditeljstvo i održivi razvoj" opširnije ćemo pisati u sledećem (septembarskom) broju "Glasnika".

Procitajte iz oblasti "Simpozijumi, konferencije, savetovanje" i:
  • Najstariji regionalni KGH simpozijum
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    19. septembar 2021.