Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 15 >-Simpozijumi, konferencije, savetovanje - Najstariji regionalni KGH simpozijum
 
SIMPOZIJUMI, KONFERENCIJE, SAVETOVANjE
Odštampaj
 
20. Međunarodni KGH simpozijum i 9. Konferencija o termografiji, Zagreb 23-24. april

Najstariji regionalni KGH simpozijum
- Jovan Milić -
 
Tokom sajma "Interklima 2009" održane su 23. i 24. aprila i dve značajne internacionalne manifestacije - 20. Međunarodni KGH simpozijum i 9. Konferencija o termografiji. Zagrebački KGH simpozijum, koji se održava svake druge godine, spada u najstarije manifestacije u ovom delu Evrope. Kontinuirano traje od 1969. godine. Ove godine održan je u dvorani "Brioni" na Zagrebačkom velesajmu, a bio je podeljen u dve tematske celine: prva - "naučni deo" sa segmentima "Dan Frana Bošnjakovića" i "9. Konferencija o termografiji",i druga "stručni deo". Simpozijum je i ove godine bio mesto susreta naučnika i stručnjaka iz područja klimatizacije, grejanja i hlađenja koji su ponovno mogli razmeniti brojna istraživačka i radna iskustva. Simpozijum je otvorio dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr Izvor Grubišić. Pored njega govorili su prorektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr Tonka Čurka, predstavnik Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani , prof. dr Peter Novak, predstavnik Zagrebačkog velesajma , Nikola Bunjevac, pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - doc. dr Daniela Rolfa - Šnajder (Rolpha Schneider), predstavnik HEP-a , mr Gorana Slipca i predsednik Naučnog savjeta Simpozija , prof. dr Antun Galović.

Dan Frana Bošnjakovića

Prva celina Simpozijuma pod nazivom "Dan Frana Bošnjakovića" započela je izlaganjem o 90 godina FSB-a na šta se osvrnuo prof. dr Mladen Andraši (Andrassy). Potom su stručnjaci Tehničkog fakulteta Sveučilištva u Rijeci prikazali numeričku i termografsku analizu izmene toplote na grejnoj ploči kao i mogućnosti njene primene. Energija, ekologija i ekonomija i 9. konferencija o termografiji Uz to, problematiku optimalnog dimenziranja vertikalnih podzemnih izmenjivača toplote za toplotne pumpe prezentirao je doc. dr Miroslav Ruševljanin sa FSB-a. Razgovarano je o dilemama pri izboru načina grejanja (konvencionalnog ili pomoću toplotne pumpe). Prikazane su analize troškova banke leda u rashladnim mašinama, rasplinjavanja drvne biomase u svrhu dobijanja gasa za sagorevanje u toplovodnim kotlovima i problemi koji nastaju pri kondenzaciji dimnih gasova u niskotemperaturnim kotlovima .To su takođe predstavili stručnjaci FSB-a, dok su njihovi kolege s riječkog TF-a ukratko prikazali numeričku analizu strujanja vazduha u klimatiziovanim prostorima značajne visine na primeru sportske dvorane "3. maj" u Rijeci. Druga tematska celina prvoga dana Simpozija obuhvatila je izlaganja 9. Konferencije o termografiji. Nakon uvoda prof. dr Srećka Švaića sa FSB-a, održana su dva predavanja uglednih austrijskih stručnjaka i to o kontroli kvaliteta pomoću termografije pri projektovanju i izvođenju pasivnih kuća i primeni vakuumskih izolacionih panela. Margareta Zidar, sa Energetskog instituta "Hrvoje Požar" ukratko je objasnila ulogu termografije pri pregledu zgrada u postupku njihove energetske certifikacije. Konferencija je završila s tri prikaza stručnjaka i naučnika s FSB-a : o obrazovanju termografista, primeni termografije za određivanje geometrije vazdušnog mlaza u instalacijama grejanja, klimatizacije i ventilacije i o primeni termografije u građevinarstvu za određivanje raznih grešaka u konstrukciji i toplotnoj izolaciji.

Stručni deo - desetak predavanja

Drugi dan Simpozija bio je posvećem trećoj tematskoj celini pod nazivom "Stručni deo", a otvorila ga je Nada Marčetko-Škoro, iz MZOPUG-a, predavanjem na temu "Hrvatska i Evropska unija: primene u zakonodavstvu i implementacija Evropske direktive o energetskim certifikatima zgrada". Zatim su usledila predavanja Željke Hrs-Borković iz EIHP-a, o metodologiji energetskog pregleda zgrada, Davora Josipovića iz HEP ESCO-a, o projektima energetske efikasnosti u školama Karlovačke županije prema ESCO-modelu i dr Damira Dovića sa FSB-a, o postupku izrade elaborata izvodljivosti alternativnih izvora za snabdevanje energijom kod novih i postojećih zgrada. Potom je dr Branimir Hrastnik izlagao koje su sve mogućnosti za aktiviranje hrvatskih resursa u području obnovljivih izvora u vreme recesije, dok su u dva predavanja studenti Fakulteta hemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prikazali mogućnosti za primenu sezonskih rezervoara sunčeve energije i geotermalnih toplotnih pumpi. Robert Krklec je predstavio dostignuća koje je HEP Toplinarstvo ostvarilo u području indivudualnog merenja toplotne energije (kao jednog od uslova za smanjenje potrošnje energije za grejanje u stambenim zgradama povezanih na toplovopdni sistem). Poslednje izlaganje imao je Vladimir Bizjak o novim tehničkim rešenjima i proizvodima koje nudi "Weishaupt".

Procitajte iz oblasti "Simpozijumi, konferencije, savetovanje" i:
  • Graditeljstvo i održivi razvoj
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    01. jun 2020.