Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 15 >-Permanentno usavršavanje - Tri predavanja u Beogradu
 
PERMANENTNO USAVRŠAVANjE
Odštampaj
 
 

Tri predavanja u Beogradu
- Milana Milović -
 
Imajući u vidu veliko interesovanje članova Komore za ponovno predavanje - "Model kontrole troškova za upravljanje projektima u građevinarstvu i stvaranje baze normativa za građevinske radove", Komisija za permanentno usavršavanje odlučila je da se pomenuto predavanje održi i 10. aprila 2009. godine u Beogradu (prvi put održano 13. februara uz prisustvo 70 ljudi). Predavač je bio diplomirani građevinski inženjer, Predrag Jeremić, a prisutni su imali priliku da saznaju kako staviti troškove projektovanja pod kontrolu. Drugi deo predavanja se odnosio na razmatranje pro-blematike merenja stvarnih učinaka na gradilištu i analizu rezultata dobijenih za 50-tak građevinskih pozicija na osnovu milion ostvarenih radnih sati.

1U prvih pet meseci, u okviru programa Permanentnog usavršavanja, održano je sedam predavanja o aktuelnim temama iz inženjerske teorije i prakse. Posle letnje pauze očekuju se predavanja iz oblasti urbanizma, električnih instalacija, energetske efikasnosti, termotehnike...


Predavanje na temu "Zaštita od požara visokih objekata", održano je 29. aprila 2009. godine u Beogradu. Predavači su bili diplomirani inženjer elektrotehnike, Milovan Glavonjić, diplomirani inženjer arhitekture, Dragana Radosavljević i diplomirani inženjer elektrotehnike, Dragan Vićović. Cilj predavanja bio je edukacija projektanata i izvođača radova za projektovanje i izvođenje visokih objekata. Prisustvovalo je više od 200 inženjera različitih struka, od arhitekata i građevinaca, do mašinaca i elektroinženjera (projektanti visokih zgrada). Predavači su se fokusirali na projektovanje visokih zgrada kroz arhitekturu, tehnologije građenja, elektro, mašinske i druge instalacije. Posebno je istaknuta zaštita od požara svih vrsta instalacija, naročito elektro, mašinskih i IT instalacija. Po završetku izlaganja predavača otvorena je rasprava u kojoj su prisutni članovi imali mogućnost da postave pitanja. (U ovom broju "Glasnika" objavljujemo kompletno predavanje, odnosno, izlaganje Milovana Glavonjića)

PredavanjeDr Goran Mladenović, diplomirani građevinski inženjer, održao je 22. maja predavanje na temu "Primena harmonizovanih evropskih normi za projektovanje asfaltnih mešavina i kontrolu kvaliteta izvedenih radova". Cilj predavanja bio je da se slušaoci upoznaju sa savremenom metodologijom i postupcima za projektovanje i kontrolu kvaliteta asfaltnih mešavina prema harmonizovanim evropskim normama koje se već primenjuju u zemljama u okruženju i koje će se veoma brzo primenjivati i u Srbiji. Predavač je posebnu pažnju posvetio: kontroli kvaliteta komponentalnih materijala (metode za ispitivanje, kriterijumi), postupcima za projektovanje asfaltnih mešavina, odnosno, kontroli kvaliteta asfaltnih mešavina. Predavanju je prisustvovalo 27 polaznika.

Pre letnje pauze dva predavanja i jedan kurs

Programom permanentnog usavršavanja za 2009. godinu, tokom juna predviđena su dva predavanja i jedan kurs. Mesto događanja je Beograd. Predavanja su: "Primena novih propisa u oblasti električnih instalacija" i "Prečišćavanje podzemnih voda Severnog Banata sa obezbeđenjem standarda kvaliteta vode za piće - primer rešenje prečišćavanja podzemnih voda izvorišta ALL-TECH-FERMIN u Senti". Tema kursa je "Novija iskustva strateških projekata evropskih gradova". Nakon letnje pauze (juli-avgust), već od septembra nastaviće se predavanja iz Programa permanentnog usavršavanja, o čemu će članovi biti obavešten putem sajta www.ingkomora.rs

Procitajte iz oblasti "Permanentno usavršavanje" i:
  • Događaj koji se teško predviđa
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    08. jul 2020.