Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 15 >-Iz rada matičnih sekcija - Godišnja urbanistička produkcija
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
 
 

Godišnja urbanistička produkcija
- Ivana Lazin -
 
"Sajam urbanizma - FORUM URBANUM" ovoga puta je predstavljen kao godišnji pregled urbanističke produkcije članova sekcije, sa pratećim programima (prezentacije radova, tribine i diskusije). U organizaciji ovogodišnje Sajma urbanizma aktivno učešće su imali i članovi sekcije, što su i iskoristili uspostavljanjem stalne veze sa organizatorima putem interneta i telefona, tako što su dostavljali su svoje sugestije, predloge, pitanja i dileme koje su se odnosile na organizaciju i tematiku Sajma - Foruma.
U periodu od aprila do kraja maja napravljene su i prosleđene članstvu dve informacije, odnosno program Skupa, koji je istovremeno bio i izložen na sajtu Inženjerske komore Srbije. Za temu Sajma je izabran naziv "FORUM URBANUM - Sajam urbanizma", pri čemu je osnovni cilj razmena iskustava između odgovornih urbanista.

Učesnici Sajma urbanizma FORUM URBANUMOvogodišnji FORUM URBANUM održan je u Ivanjici, pitoresknom gradiću pod Golijom, od 20. do 22. maja u prisustvu 112 učesnika što je uključivalo - licencirane urbaniste i planere, članove Izvršnog i Organizacionog odbora, članove Upravnog odbora i ostale učesnike iz javnih preduzeća, zavoda za urbanizam, ustanova, opština, republičkih i drugih institucija i preduzeća. Na otvaranju Skupa su govorili: predsednik Inženjerske komore Srbije - prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista - Milorad Miladinović, pomoćnici ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje - Aleksandra Damnjanović Petrović i Nebojša Janjić, zatim, predsednik opštine Ivanjica - Radomir Ristić, predsednik Udruženja urbanista Srbije - Dušan Minić, predsednik Odbora za urbanizam i stanovanje stalne konferencije gradova i opština - Dušan Živanović, sekretar Odbora za urbanizam i stanovanje Stalne konferencije gradova i opština - Klara Danilović, predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije planera - mr Aleksandar Vučićević i članovi Izvršnog i Organizacionog odbora. Skup se realizovao u tri dana i kroz nekoliko sesija, organizovanih su po tematskim celinama koje prikazuju položaj, ulogu i značaj urbanizma (urbaniste) i aktuelnu produkciju urbanističke struke.

Prvi dan

Stručni deo skupa je prvog dana realizovan u dve sesije: Okruženje i Identitet, što je podrazumevalo i raspravu o ovim temama. Održano je pet predavanja koja je pripremilo sedmoro stručnjaka. Predavanje "Principi uštede energije pri izradi urbanističkih planova", pripremili su i prezentovali Tamara Tošić i Zlatko Grković, dok je Branko Bojović govorio o "Zaštita životnog prostora u planiranju". Usledilo je još jedno izlaganje Tamare Tošić i Zlatka Grkovića na temu "Pasivna kuća", dok je Milica Jakšić izložila temu - "Srpski urbani identitet: Kosančićev venac u Beogradu". Poslednji predavač je bio Jožef Čipa, sa temom "GIS - godinu dana posle".

Drugi dan

Marin Krešić, Milorad Miladinović i Milan Pejić Tematski blokovi koji su obeležili drugi dan Sajma urbanizma, odnosili su se na planove, politiku i društvo, saobraćaj i GIS. Ukupno devet predavanja koje je pripremilo 13 stručnjaka. Prvi je nastupio Dragan Jemuović koji je izložio svoj "Putopis po Svetoj Gori", a onda su prezentirani planovi naselja - "Plan generalne regulacije naselja Kać (značaj obuhvata katastarske opštine u planu prigradskog naselja)", koji je iznela Biljana Pavlović, dok je "Plan detaljne regulacije u zaštićenom kulturno istorijskom jezgru -Centralna zona Sombora", promovisala Dragana Siljanović Kozoderović. Zatim je nastupila Mirveta Valjarević sa temom "Urbanistički projekat etno centar "Jaram" Kopaonik", a Aleksandra Milošević je govorio o "PDR Trg Republike CENTAR kao primer urbane rekonstrukcije centralnog jezgra grada". "Povezivanje mreže državnih i opštinskih puteva u funkciji prostornog i urbanog razvoja Grada - primer Užica" tema je koju je prezentirala ekipa prostornih planera i urbanisata iz Užica u kojoj su bili - Mila Arsović, Ruža Penezić, Ljiljana Glišić Jevđović, Vidan Janković, Milan Pejić. O "Planiranju gradova u uslovima tržišnog privređivanja na primeru GP Lapovo 2020" govorili su Aleksandar Milanović i Milun Milićević. Predavanje Ljubodraga Šimića "Tržišna ekonomija - kraj urbanizma" samo je u naslovu imalo "tamne tonove", ali je i dala neke odgovore na teška pitanja budućnosti. Na kraju ovog bloka predavanja Marin Krešić je analizirao i prezentirao "Kakve izmene i popravke Zakona o planiranju i izgradnji je Sekcija urbanista predložila resornom Ministarstvu". Istog dana, pomoćnik Ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje, Aleksandra Damnjanović Petrović, dipl.pravnik., je učesnicima skupa prezentovala Predlog Zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji. Takođe, u okviru tematskih blokova održana je Otvorena sednica Odbora za urbanizam i stanova-nje Stalne konferencije gradova i opština kojom je predsedavao predsednik Dušan Živanović. U popodnevnim satima za učesnike skupe organizovan je izlet do manastira Klisura, a u večernjim satima priređena je svečana večera.

Treći dan

Poslednjeg dana Sajma urbanizma, u petak 22. maja, pre podne, održana su dva predavanja. Marica Mijajlović govorila na temu - "Uloga političara i urbanih planera u procesu planiranja i izgradnji rekreativnog prostora sa prikazom programsko-prostornog istraživanja lokacije i koncepta prostornog razvoja", a onda su nastupile Faketa Kaić i Andrejana Sopovski i prezentirajli projekat "Grad na vodi", novo naselje na 86 hektara dunavskog priobalja u Beogradu, na mestu sadašnje "Luke Beograd". Organizovane su i prateće izložbe u formi Godišnje produkcije članova sekcije i prezentacije radova sa Konkursa matične sekcije urbanista. Drugi urbanistički skup u Ivanjici "FORUM URBANUM - Sajam urbanizma" pozitivno je ocenjen, kao temelj nove tradicije koja će se nastaviti i negovati narednih godina.

<<< Nazad na sadržaj
 
03. jul 2020.