:: Naslovna strana > Glasnik broj 14 >-Inovacije - Kuća-kupola od ferocementa
 
INOVACIJE
Odštampaj
 
 

Kuća-kupola od ferocementa
- Slobodan Vračarević -
 

1Milenko Milinković, diplomirani inženjer elektrotehnike, duže od tri decenije se bavi ferocementom. Posle višedecenijskog traganja, istraživanja i inoviranja elemenata i proizvoda od ferocementa (multifunkcionalne hale i stepeništa), komponovanja autohtone tehnologije građenja (MC sistem gradnje), ovog proleća inovator Milinković stigao je i do individualnog stambenog objekta, odnosno, kućekupole od ferocementa. Posle idejnog projekta usledili su i svi ostali. Privode se kraju poslovi na izradi alata u kojima će se liti ferocementni elementi od kojih će se montirati kuća-kupola. Kuća-kupola je prečnika 10 i visine šest metara. Unutrašnjost objekta je podeljena na dva dela i to po vertikali: prizemlje ukupne površine 70 i sprat - 40 kvadratnih metra. Veza donjeg i gornjeg nivoa je centralno spiralno stepenište. Naravno, po želji investitora prostor se može pregraditi na bilo koji način, a po potrebi prostor može biti i potpuno jedinstven bez ikakvih pregrada. Planiran rok izgradnje objekata (montaža i monolitizacija spojeva) nakon pokrenute proizvodnje ferocementnih elemenata, treblo bi da iznosi svega tri dana.

Lokacija i namena objekta Objekat je montažni i može biti postavljen na bilo koju ravnu površinu veličine 10x10 metara i odgovarajuće nosivosti terena za ovu namenu. Objekat je prevashodno namenjen stanovanju ali je pogodan i za drugu namenu.

Konstrukcija

Kuća je poluloptastog oblika - poligonalna kupola, kružne (12-tougaone) osnove, izgrađena od prefabrikovanih tankih ferocementnih elemenata kutijastog trapeznog oblika, maksimalnih dimenzija 2,8 x 2,5 metara (spoljna mera), koji istovremeno čine i zidove i krov objekta.
Elementi su u poprečnom preseku debljine 19 centimetara (2,5 - ferocementni sloj, 15 - termoizolacioni sloj - simprolit, 1,5 - zaštitni sloj), a orebreni su po sve četiri ivice rebrima visine 17 i debljine 2,5 centimetra od ferocementa.
Elementi u svojoj konstrukciji sadrže horizontalne serklaže (rebra), dok se na samom gradilištu monolitizuju po "vertikali", to jest. formiraju se lukovi u razmaku između dva segmenta. Ovi lukovi su trougaonog preseka širine 22 i visine 32 centrimetara i ujedno čine i noseću konstrukciju objekta.
U bočnom preseku, oblik objekta je poligonalni luk, spoljnog preenika 10 metara, i čine ga šest međusobno spojenih elementa.
Kompletan objekat čini 12 vertikalnih lamela. Svaku lamelu čine po tri elementa koji se spajaju lepljenjem. Spajanje lamela (monolitizacija) obavlja se armiranjem betonskim čelikom i zalivanjem betonom.
Postoje tri tipa elemenata u dve varijante: puni i element sa otvorom za prozor, koji omogućava prirodno osvetljenje i provetravanje kuće.
Pored ove ljuske objekat poseduje i centralni stub (dimnjak) koji ujedno služi i kao nosač spiralnog stepeništa i konstrukcije međuspratne tavanice a pri izgradnji objekta koristi se kao glavni oslonac za elemente koji još nisu monolitizovani.
Tavanica se izrađuje takođe od prefabrikovanih tankih ferocementnih elemenata.
Pregradni zidovi se izrađuju od lakih materijala i mogu se postaviti po želji investitora.
Termoizolacija je rešena u toku proizvodnje elemenata. Debljinu termoizolacionog sloja simprolita, moguće je izraditi u skladu sa zahtevima klimatskih uslova lokacije na kojoj se objekat montira.

Temeljenje

Kuća-kupola od ferocemneta se utemeljuje kružnom temeljnom trakom ispod ferocementnih elemenata i temeljnom stopom ispod centralnog stuba. Moguće su i druge vrste fundiranja, a dubina zavisi od geomehaničkih karakteristika tla i lokalnih propisa.

Tehnologija građenja

Ferocement se kao materijal primenjuje u svetu već više decenija. "FERROCEMENT MODEL CODE: Building code recommendations for ferrocement (IFS 10-01)" predstavlja zvanični svetski propis za korišćenje ferocementa. Na osnovu tih preporuka, uz primenu atestiranih domaćih i uvezenih materijala i aditiva, materijal i elementi imaju potvrde laboratorijskih ispitivanja i atest Instituta za ispitivanje materijala Građevinskog fakulteta u Beogradu i Nišu, čime je potvrđeno da materijal zadovoljava standarde i preporuke. Najsigurnije i najefikasnije je kućukupolu graditi u MC sistemu gradnje nova filozofija građenja, što je autohtono intelektualno (stručno i profesionalno) dostignuće Milinković Company. (vidi okvir)

Instalacije

1 Električni priključak se izvodi na lokalnu električnu mrežu.
U objektu je predviđena klasična instalacija vodovoda sa priključkom na lokalnu infrastrukturu. Kanalizacija je rešena izgradnjom mini postrojenja za preradu otpadnih voda ili priključkom na lokalnu kanalizaciju. Obezbeđeno je prirodno osvetljenje i provetravanje. Grejanje objekta se vrši po izboru investitora. Arhitektura
1 Spoljna završna obrada ferocementnih elemenata je termoizolacija monolitizovanih spojeva i njena zaštita, trostruki hidroizolacioni premaz cele konstrukcije i zaštitno bojenje konstrukcije. Unutrašnja obrada zidova/tavanice su klasični molerski radovi prirodnim bojama/farbama. Pod je izrađen kao klasični "plivajući" sa završnom obradom u zavisnosti od namene prostorija, dok su sanitarni čvorovi popločani keramičkim pločicama.

* Slobodan Vračarević, diplomirani inženjer arhitekture, zaposlen kao arhitekta projektant/dizajner u Milinković Company

Pročitajte iz oblasti "Inovacije" i:
  • Budućnost gradova
  • <<< Nazad na sadržaj