Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 14 >-Regionalne kancelarije - TNG i koštice od šljive kao ekološki energenti
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
 

TNG i koštice od šljive kao ekološki energenti
- Milovan Drajić -
 
U organizaciji Regionalnog odbora podsekcija diplomiranih inženjera mašinstva Matične sekcije izvođača radova za region Valjevo, 13. marta 2009. godine, održano je predavanje na temu: "Primena tečnog naftnog gasa u industriji i kotlarnice na biomasu sa posebnim osvrtom na prehrambenu industriju", kroz pet tematskih celina : Karakteristike tečnog naftnog gasa (TNG), Prednosti i nedostaci u odnosu na druga tečna goriva i prirodni gas, Propisi o TNG sa komentarima, Kotlarnice na košticu od šljive i Primeri iz prakse.

Tečni naftni gas

Tečni naftni gas je smeša zasićenih ugljovodonika, uglavnom propana i butana koji se u gasovitom stanju pod atmosferskim pritiskom i temperaturom od 15 Celzijusovih stepeni prelazi u tečno stanje pod malim pritiskom od 3 Bara. Standardna smeša sadrži oko oko 65 proce-nata butana i 35 procenata propana. Skladišti se i transportuje u tečnom stanju a koristi u gasovitom. Poznavanje njegovih fizičkih i hemij-skih svojstava predstavlja uslov za njegovu primenu. Iako poseduje brojne prednosti u odnosu na druga goriva TNG se veoma malo koristi kao energent u industriji. Smatra se da je uzrok tome nedovoljno poznavanje mogućnosti primene ovog energenta i zastareli tehnički propi-si za njegovu upotrebu.
Prednosti TNG u odnosu na dizel-ulje: znatno niža cena (u 2008. godini kWh iz dizel - ulja bio je skuplji oko 55 procenata od kWh iz TNG), efikasnije sagorevanje,sastav produkata sagorevanja odgovara najstrožim ekološkim zahtevima, veći stepen iskorišaenja (kod ko-tlova zbog malog sadržaja sumpora ide se na niže temperature dimnih gasova), kod sušara znatno manja potrošnja energiije (zato što se koristi "direktno sušenje" a kako nije potrebana informatčka tehnologija (IT) - cena sušare je niža).
Nedostaci: za TNG instalaciju je potrebno više prostora za smeštanje opreme.
Prednosti TNG-a u odnosu na mazut: znatno manje zagađenje okoline, upotrebljiv i za male kapacitete za koje mazut nije pogodan, efikasnije sagorevanje, pouzdaniji rad, duži vek uređaja (zbog čistijih produkata sagorevanja) i nema predgrevanja (brži start uređaja na gas).
Nedostaci: nešto viša cena (kod velikih sistema može da utiče na izbor energenta - grejanje na mazut za krajnje potrošače jeftinije je od grejanja na gas oko 15 odsto, prema podacima udruženja "Toplane Srbije").
Ovde bi trebalo napomenuti da se Srbija sporazumom iz Kjota obavezala da smanjuje emisiju štetnih gasova pa u tom kontekstu mazut ne-ma neku perspektivu. Poslednja nestašica prirodnog gasa i prelazak Beogradskih toplana na mazut izazvao je znatno pogoršanje stanja hroničnih bolesnika, primećeno je u Institutu za plućne bolesti u Beogradu, pa je savetovano i zdravim ljudima da što manje borave napolju.

Prednosti TNG u odnosu na prirodni gas: pouzdanost snabdevanja i uslovno niža investicija.
Nedostaci: nešto viša cena kubika prirodnog gasa i za velike potrošače problem smeštaja velikih rezervoara.
Cene TNG-a i prirodnog gasa su se približile. Priključenje industrijskih (velikih) potrošača na prirodni gas, uslovljeno je obezbeđenjem alternativnih energenata. Za to je najpovoljniji TNG zbog toga što nema ulaganja u dodatnu opremu.
Pravilnik o izgradnji postrojenja za TNG i o uskladištenju i njegovom pretakanju objavljen je u Službenom listu SFRJ br. 24/1971. godine. Poređenjem propisa sa Nemačkim iz 1996. godine, zaključujemo da su mnogo liberalniji, što znači da omogućuju primenu TNG i tamo gde naši propisi zabranjuju.

Koštice od šljive

Korišaenje koštice od šljive za dobijanje toplotne energije nalazi primenu u prehrambenoj industriji kao obnovljivo i besplatno gorivo. Na kraju ovog priloga su dati podaci o korišaenju TNG u sušarama za šljivu gde se ranije koristilo dizel-ulje. Razlika u ceni je u jednom pri-meru 2,35 puta u korist TNG (korišćenje koštice od šljive u toplovodnom kotlu snage 400 kW).

U raspravi koja je otvorena posle održanog predavanja, iskazana je visoka zainteresovanost za mogućnost primene TNG u industriji i si-stemu grejanja, čime je ispunjen cilj skupa da se članovi komore upoznaju sa mogućnošću primene TNG.
Predavač: Milovan Drajić, dipl.inž.maš. predsednik Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera Matične sekcije izvođača radova za region Valjevo

Procitajte iz oblasti "Permanentno usavršavanje" i:
  • Najviše događaja u Beogradu, Subotici i Valjevu
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    03. februar 2023.