:: Naslovna strana > Glasnik broj 14 >-Regionalne kancelarije - Seizmički aspekt nadogradnje objekata
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
 

Najviše dogadaja u Beogradu, Subotici i Valjevu
- Vera Bubonja -
 
U osam regionalnih kancelarija nije bilo mnogo akcija i aktivnosti, ponajviše zahvaljujući "izbornom ciklusu" koji dugo traje i iscrpljuje sve članove, ali će se u realizaciju zacrtanih programa intenzivno krenuti već od ovog meseca.

Region BEOGRAD

Na teritoriji regiona Beograd u regionalnim odborima podsekcija u ovoj godini održano su jedan naučni skup i tri predavanja. Najagilnija je bila podsekcia elektroinženjera sa tri održana predavanja, s tim što je poslednje, ustvari, bilo multidisciplinarno pošto su na njemu izlagali i građevinci i mašinci.

U organizaciji regionalnih odbora podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera, 12. januara, održan je stručni skup na temu: "Izrada konkursnog materijala za implementaciju sredstava EU za sisteme i uređaje za infrastrukturu i zaštitu životne sredine na slivu reka Zapadne Morave, Ibra, Save i Dunava". S obzirom na to da su skupu prisustvovali i gosti iz Slovenije, predstavnici Inženjerske komore i Privredne komore, interesovanje je bilo veliko, oko 120 prisutnih, koji su hteli da čuju profesora Despotovića, ali i slovenačka iskustva u korišćenju fondova Evropske unije,i pre ulaska i kao članice EU. Predavači iz Slovenije bili su dr Uroš Krajnc i Duška Czurda, koji su prezentirali sledeće teme: veliki infrastrukturni projekti za zaštitu okruženja finansirani iz fondova EU u Republici Sloveniji, sistemi za skupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, obrada krutog otpada - komunalnog, sistemi za snabdevanje pitkom vodom. Veliki broj prisutnih ukazuje na značaj teme i potrebu da se stručni skupovi o implementaciji sredstava EU organizuju češće.
Skup je otvorio prof. dr Jovan Despotović, dok su prisutne pozdravili: potpredsednik IKS, Milovan Glavonjić, prestavnici Privredne komore Srbije i Stalne konferencije opština i gradova, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, kao i gosti iz Slovenije - Inženjerske zbornice i Privredne komore.

Regionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike organizovali su 13. februara predavanje na temu "Sistemi za daljinsko očitavanje brojila električne energije i upravljanje potrošnjom" - problemi i mogućnosti. Predavanje je održano u sali SITS-a pred 60-ak prisutnih. Predavanje je otvorio Dragan Stašić, ispred regionalnih odbora, nakon čega je penzionisani profesor BU, Slavoljub Marjanović na vrlo ineresantan način obrazložio temu sa prikazom mogućnosti brojila prilagođenih za rad u sistemima daljinskog očitavanja, gde je koncentrator za prikupljanje podataka smešten u lokalnim trafostanicama, server u dispečerskom centru, i GPRS moduli za komunikaciju između dispečerskog centra i trafostanice. Cilj je ostvaren - članovi Komore podrobno su upoznati sa mogućnostima i problemima daljinskog očitavanja brojila, kao i savremenim metodama za prevazilaženje tih problema.
Samo nekoliko dana kasnije, 19. februara, isti regionalni odbori organizovali su novo predavanje - "Upoznavanje članstva regiona Beograd sa cenovnikom projektantskih usluga za elektro radove na objektima visokogradnje - Uticaj cenovnika na projektovanje i izvođenje,kao i primena normativa za elektroradove u građevinarstvu".. Predavači , Predrag Stanić i Dragan Stašić, zainteresovane su upoznali sa cenovnikom projektantskih usluga za elektro radove na objektima visokogradnje i ukazali da je neujednačenost cena projektovanja i izvođenja elektro instalacija ogroman problem sa kojim se u radu sreću inženjeri . Tokom prezentacije i razgovora o normativima Stanić i Stašić su pokušali da na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva odgovore na postavljena pitanja i na taj način pomognu elektroinženjerima u određivanju realne cene njihovih usluga koja bi bila prihvatljiva i za njih i za investitore.

Regionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike i u martu su nastavili sa predavanjima tako da su već 5-og organizovali predavanje na temu: "Tehnologija dizanja velikih tereta u građevinarstvu, upravljački sistemi i elektrohidraulička oprema - primeri u projektovanju i izvođenju". Prvo je Zoran Banković, kao uvodničar, prisutnima govorio o jednom, pre tačno dve decenije (1989.), spektakularnom graditeljskom poduhvatu - podizanju kupole na Hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Onda je usledilo izlaganje, na "zadatu" temu, a govorili su Vojislav Marisavljević i Mirjana Milojković. Sva predavanja osmišljena su kao multidisciplinarna - tema je "osvetljena" sa aspekta građevinske, elektro i mašinske struke. I još nešto, svi razmatrani primeri su izvedeni objekti primenom sistema za dizanje kod nas i u svetu, a na domaćim objektima predavači su bili i akteri, odnosno govorili su iz sopstvene prakse. Posle pauze nastupili su diplomirani eletroinženjeri: Strahinja Golubović je predstavio svoja iskustva u projektovanju i izvođenju kao tvorac elektrohidrauličnih sistema za podizanje, dok je Ivica Bačanin nastupio kao projektant softvera za te sisteme. U trećem delu ovog izuzetno zanimljivog skupa govorio je dilpomirani unženjer mašinsta mr Nenad Ivanović o hidrauličnim sistemima koji se primenjuju u građevinarstvu .

Regionalna kancelarija NOVI SAD

Od novembra do isteka 2008. godine reginalna kancelarija u Novom sadu imala je veliku i zapaženu aktivost, ali pošto je ovo rubrika o događajima "između dva broja" pišemo samo o jednoj, održanoj u 2009. godini.

Regionalni odbor podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera organizovao je 3. februara u Svečanoj sala Fakulteta Tehničkih nauka predavanje na temu "Klizište u zoni mosta Sloboda u Novom Sadu" koje su održali dr Milinko Vasić i dr Mitar Đogo. Na početku je prisutne pozdravio predsednik Organizacionog odbora podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera, Radoslav Lekić.

Predavanje imalo je za cilj da upozna stručnu javnosti sa složenom problematikom klizanja terena u područjima uz Dunav i potrebnim aktivnostima u pogledu osmatranja i merenja mosta i klizišta, kao i neophodnim merama sanacije.

Regionalna kancelarija VALjEVO

U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera (13. februar, Mala sala Opštinske uprave) održano je predavanje na temu: "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada". Predavač je bio savetnik u Agenciji za energetsku efikasnost Srbije, dr Dimitrije Lilić, a kao gost, uvodnu reč je dao i zamenik direktora Agencije mr Bojan Kovačić koji je prisutne obavestio o nastanku i zadacima Agencije, aktivnostima kojima se do sada bavila, planiranim akcijama i rokovima u kojima će se pojedine aktivnosti realizovati. Posle završenog predavanja usledila je diskusija, a prisutne je posebno interesovala mogućnost realizacije urađenih regionalnih projekata za energetsku efikasnost po opštinama, koje je Agencija ranije odabrala i odobrila, odnosno, koji organi bi trebalo da se formiraju na opštinskom nivou radi efikasnijeg rada. Komentarisano je i stanje u ovoj oblasti u regionu u toku izrade projekata, izgradnje i korišćenja. Postavljeno je i pitanje konkurisanja za donacije, budžetska sredstva i korišćenje novca korisnika za poboljšanje energetske efikasnosti. Na kraju je napravljen i osvrt na realizovane projekte u Valjevu.

Regionalni odbor podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera organizovao je predavanje na temu: "Primena tečnog naftnog gasa u industriji i kotlarnice na biomasu sa posebnim osvrtom na prehrambenu industriju". Skup je održan 13. mara u maloj sali Gradske uprave u Valjevu, a predavač je bio predsednik Podsekcije u Matičnoj sekciji izvođača radova regiona Valjevo, dipl.maš.inž Milovan Drajić. U prvom delu predavač je upoznao prisutne sa najvažnijim termodinamičkim osobinama TNG kako sa stanovišta njegove primene kao energenta tako i sa stanovišta sigurnosti njegovog korišćenja.U drugom delu dato je poređenje TNG kao goriva sa dizel-uljem, mazutom i prirodnim gasom.

U trećem delu predavanja izneto je poređenje naših propisa donetih 1971.godine sa Evropskim, iz koga se vidi da su Evropski propisi mnogo liberalniji što omogućava još širu primenu TNG kao goriva. U četvrtom delu iznet je primer korišćenja obnovljivog izvora energije (koštica od šljive) koja se može koristiti u toplovodnim i parnim kotlovima u industriji prerade voća. U petom delu dati su primeri korišćenja TNG umesto dotadašnjeg dizel-ulja, za sušenje šljive i korišćenje koštice od šljive u toplovodnom kotlu koji služi u procesu rehidracije suve šljive.

Regionalna kancelarija SUBOTICA

Subotička regionalna kancelarija imala je tri zanimljive akcije na isteku prošle godine od kojih pominjemo samo onu međuregionalnu. Niame, od 1. do 7. decembra 2008. godine u Subotici su gostovali Vranjanci, odnosno izložba "Treći Arhienale" - radovi autora Pčinjskog okruga. Organizator je bila podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture matične sekcije projektanata regiona Subotica.

U organizaciji podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera, 6 februara je na Otvorenom univerzitetu, održano predavanje -"Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada". Predavač je bio savetnik u Agenciji za energetsku efikasnost Srbije, dr Dimitrije Lilić, a kao gost, uvodnu reč je dao i zamenik direktora Agencije, mr. Bojan Kovačić. Podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture regiona Subotica organizovala je 17. februara na Otvorenom univerzitetu seminar sa temom "Savremene tehnologije - sistemi suve gradnje, primena spuštenih plafona prema tipovima - prednosti, karakteristike, EU standardi, opis pozicija i obračun". Posle uvodne reči organizatora seminara, Ljudmile Urbančič o temi su govorili stručnjaci Knaufa-Srbija na čelu sa Goranom Stojiljkovićem. Posebno je bilo reči o spuštenim plafonima od gipsa sa prikazom sopstvenih konstruktivnih sistema na konkretno izvedenim objektima.

Podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture organizovala je i predavanje na temu "Arhitektura Vojvodine - ka Regionalnoj arhitekturi". Predavanje je održano na Otvorenom univerzitetu 2. marta.

"Dobra regionalna - ili endemska arhitektura sadrži i organski način razmišljanja, pouke narodnog neimarstva, uzimajući u obzir memoriju i iskustvo mesta", rekao je predavač, arhitekta Valkai Zoltan. "Uz sve to koristi lokalne, prirodne, ali ne zanemaruje ni takozvane "klasične građevinske materijale". U okviru navedenog predavanja prikazana je narodna-seoska arhitektura, koja je rezultat više hiljada godina života u ovoj regiji, ali i Vojvođanska građanska arhitektura koja je nasleđe sa kraja 19. i početka 20. veka.

Podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture organizovala je i tribinu "Salaši" koja je održana 4. marta na Otvorenom univerzitetu, a medijator je bio arhitekta Mijo Mandić.Tema "Salaši" bila je podeljena u šest posebnih segmenata/predavanja: nastanak i razvoj panonske kuće, panonska kuća i organska arhitektura, Frenk Lojd Rajt i organska arhitektura, Makovec i organska arhitektura, folklorna i ambijentalna arhitektura i crkve-brvnare u Srbiji. Nekoliko desetina prisutnih posle predavanja i video prezentacije dobili su kompletan materijal na CD-u.

Najatraktivnija akcija Subotičke kancelarije u ovoj godini bila je organzacija druge po redu izložbe ARH 002 koja je trajala od 2. do 8.. marta, o kojoj opširno pišemo u rubrici Razno

Regionalna kancelarija ČAČAK

Podsekcija diplomiranih građevinskih inženjera organizovala je 13. februara,u Zelenoj Sali Elektrodistribucije Čačak, stručno predavanje na temu "Značaj prevencije i planiranja u odbrani od poplava". Prisutne je pozdravila predsednica regionalnog odbora MSIR, Snežana Smiljanić i dala reč predavaču Milošu Batalu koji je ukazao na tesnu povezanost bujičnih poplava i erozije zemljišta i na neophodnost identifikacije erozionih područja (do nivoa katastarske parcele). Predavač je posebno istakao važnost prostornih i urbanističkih planova kojima se definišu namene površina i uslovi gradnje u ugroženim područjima, ali i obavezu korisnika, odnosno, sopstvenika da zemljište koriste i održavaju na propisane načine. Predavanje je realizovano uz video prikaz više primera posledica poplava i erozije, kao i nekoliko primera dobro rešenih sistema odbrane. Među prisutnima je bilo i predstavnika opštinskih službi koje se bave vodoprivredom i prostornim planiranjem iz opština regiona, pa su mnoga pitanja bila vezana za situacije iz prakse, na šta je predavač davao veoma precizne odgovore, zahvaljujući znanju i dugogodišnjem iskustvu.

Regionalna kancelarija NIŠ

Centar događanja u niškoj regionalnoj kancelariji bilo je - Vranje. Naime, u organizaciji Podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture, u Galeriji Narodnog muzeja u Vranju, od 13. do 23. februara, održana je već tradicionalna izložba "Četvrti Arhienale", na kojoj su predstavljeni radovi autora sa teritorije Pčinjskog okruga sa pratećim sadržajem: Slovenačka, hrvatska i srpska arhitektura od 2000. do 2008.godine (gostujuća izložba), uz promociju publikacije "Starinske kuće Vranja", autorke Mirjane Tomašević. O Arhienalu broj 4. opširno pišemo u rubrici Razno.

Procitajte iz oblasti "Permanentno usavršavanje" i:
  • TNG i koštice od šljive kao ekološki energenti
  • <<< Nazad na sadržaj