:: Naslovna strana > Glasnik broj 14 >-Krupan plan - Najava dugoročne i stalne saradnje
 
KRUPAN PLAN
Odštampaj
 
Dr Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja Srbije u poseti Inženjerskoj komori Srbije

Najava dugoročne i stalne saradnje
- Miša Angeleski -
 
Posle šest godina IKS je posetio resorni ministar dr Oliver Dulić Na inicijativu prof. dr Dragoslava Šumarca, predsednika Inženjerske komore Srbije 11. marta 2009. godine, došao je u posetu najznačajnijoj nacionalnoj inženjerskoj organizaciji dr Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije. Teme sastanka bile su: realizacija zajedničkih aktivnosti i podrška Komore resornom Ministarstvu, problemi Inženjerske komore Srbije sa poslovnim prostorom, Plan i program rada Inženjerske komore Srbije u 2009. godini kao i razmatranje uvođenja licence za procenu uticaja građevinskih objekata na zaštitu životne sredine. Sastanku su, pored Ministra i predsednika Komore, prisustvovali i potpredsednik Upravnog odbora Komore, Milovan Glavonjić i šef kabineta Ministra, Srđan Jovičić.

Na početku sastanka Predsednik Komore se zahvalio se Ministru na dobijenoj saglasnosti na Statut Inženjerske komore Srbije, koji je usvojen na Drugoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije, održanoj 20. februara 2009. godine u Beogradu. Nakon davanja saglasnosti i objavljivanja u Službenom glasniku RS, Statut Komore stupio je na snagu 14. marta 2009. godine.

Radna verzija Nacrta zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji

Predsednik dr Dragoslav Šumarac i ministar dr Oliver Dulić izrazili su zadovoljstvo zbog uspešno održanog zajedničkog skupa na temu "Prezentacija Nacrta zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji", koji je Komora zajedno sa Ministarstvom organizovala krajem februara u Svečanoj sali Građevinskog fakultata u Beogradu. Skupu je prisustvovalo preko 200 učesnika iz cele Srbije, među kojima su bili članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, članovi regionalnih odbora, Skupštine Inženjerske komore Srbije, kao i predstavnici relevantnih institucija, preduzeća i ostali uvaženi gosti. Ministar Dulić je naglasio da će prilikom donošenja zakona Ministarstvo uvažiti sve sugestije u cilju stvaranja što kvalitetnijeg zakonskog dokumenta koji će služiti na dobrobit svih onih koji ga budu primenjivali, a ponajviše same struke, odnosno članova Inženjerske komore Srbije.

Prof. dr Dragoslav Šumarac istakao je neophodnost promene Zakona zbog Ustava Srbije, u kome se definiše Prostorni plan Republike Srbije i uvodi građevinsko zemljište u privatnoj svojini. Takođe je istakao da je Inženjerska komora Srbije spremna da pruži punu podršku u radu na Zakonu, i da je u tom smislu pripremila set primedbi i sugestija koje će predati Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja. U međuvremenu Upravni odbor Komore na sednici održanoj 27. marta 2009. godine, doneo je odluku o upućivanju primedbi i sugestija na Nacrt zakona koje je načinila Radna grupa za razmatranje primedbi.

Prezentacija plana i programa Komore

Predsednik Komore je održao i kraću prezentaciju plana i programa rada Inženjerske komore Srbije u 2009. godini, i tom prilikom predstavio projekat pod nazivom "Lepa Srbija", izrazivši očekivanja da će se na ovom projektu zajednički raditi sa resornim Ministarstvom. Projekat bi obuhvatio izradu tipskih projekata za tri vrste porodičnih kuća i to: "vojvođanske", "šumadijske" i "brdskoplaninske", sa namerom da se ti projekti dele besplatno zainteresovanim građanima. Predsednik Šumarac je posebno naglasio da će ti projekti biti u skladu sa najsavremenijim principima projektovanja energetski efikasnih kuća.

Kao jedan od prioriteta u 2009. godini predsednik Komore je označio saradnju sa Ministarstvom, naročito u delu donošenja podzakonskih akata. Napomenuo je i da se u ovoj godini očekuje realizacija projekta "Osiguranje od profesionalne odgovornosti za članove Komore" kao i preispitivanje opisa i uslova licenci koje izdaje Komora. Dogovoreno je i da se tako revidirani opisi licenci moraju uskladiti sa postojećim Pravilnikom o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i li-cence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo, odnosno Autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ("Sl. glasnik RS", br. 116/2004).

Svetska trgovinska organizacija

Predsednik Šumarac je upoznao ministra Dulića sa aktivnostima u vezi tekućih pregovora sa Svetskom trgovin-skom organizacijom (STO) u oblasti liberalizacije tržišta usluga. Istakao je da Komora zastupa princip međusob-nog priznavanja licenci po sistemu reciprociteta. STO predstavlja pravno obavezujuću instituciju u domenu svetske trgovine, koja počiva na pravilima odnosno sporazumima koji na sveobuhvatan način regulišu trgovinu robom, uslugama i trgovinskim aspektima intelektualne svojine. Osnovni cilj STO je liberalizacija i olakšanje međunarodne trgovine radi postizanja održivog ekonomskog rasta i sveukupnog prosperiteta zemalja članica. Srbija je još u no-vembru 2004. godine donela odluku da podnese zahtev za članstvo u STO. Danas u regionu jugoistočne Evrope je-dino još Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina nisu postale članice ove organizacije.

Ministar Dulić: Razmotrićemo mogućnost uvođenja licenci za procenu uticaja objekata na životnu sredinuPoslovni prostor Komore

Predsednik Komore upoznao je Ministra sa problemom poslovnog prostora, pošto je Komore trenutno smeštena u zakupljenom, iznajmljenom, prostoru kojim gazduje Savez inženjera i tehničara Srbije (SITS). Korisnik zgrade u ulici Kneza Miloša broj 7 u Beogradu u celosti je SITS (i ako se i tu pojavljuju problemi), sa kojim Komora ima za-ključen ugovor o zakupu. S obzirom da je Inženjerska komora Srbije osnovana Zakonom o planiranju i izgradnji i okuplja više od 20.000 članova koji su u isto vreme i članovi SITS-a, predsednik Šumarac je ocenio da Komora mora da ima svoj prostor bilo kao korisnik ili vlasnik.

Ministar Dulić je rekao da će ministarstvo iznaći načina da pomogne u prevazilaženju ovog problema. Dogovoreno je da se Komora zvanično obrati Ministarstvu i da detaljnije opiše problem poslovnog prostora, što je nedavno i učinila. Profesor Šumarac je ministru Duliću prezentirao i problem sa nesavesnim investitorima, koji po nekoliko puta pro-daju jedan te isti stambeni ili poslovni prostor, čime se stvara pravna nesigurnost građana, odnosno, dovode se u sumnju institucije sistema. Predsednik Komore je istakao potrebu da se kroz odgovarajuća rešenja u novom Zako-nu o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji reguliše i ovo pitanje. Predložio je uvođenje licenci za pojedinačne investitore, jer sada nad njima ne postoji nikakva kontrola, što je rezultiralo pojavom velikog broja slučajeva prevara i obmanjivanja. U sadašnjem Nacrtu zakona... predviđena je evidencija investitora na lokalnom nivou, ali, po mišljenju predsednika Komore, to nije dovoljno, već je potrebno detaljnije razraditi tu oblast i uvesti veću kontrolu. Ministar Dulić je rekao da se na tom pitanju intenzivno radi i da Ministarstvo razmišlja da se odnos prema investitorima posebno uredi podzakonskim aktom koji bi ovu temu podrobnije definisao.

Licence za procenu uticaja građevinskih objekata na zaštitu životne sredine

Ministar Dulić i predsednik Šumarac ispod grba IKS dogovorili su pomoć za trajno rešavanje 'stanarskog prava' KomoreMinistar Dulić i predsednik Šumarac razmatrali su i mogućnost uvođenja licenci za procenu uticaja objekata na životnu sredinu, čime bi se uvela odgovornost u oblasti zaštite životne sredine u postupku građenja. Ocenjeno je da postoji prostor za realizaciju ove inicijative, a da je jedan od načina izmena pravilnika važećeg Zakona o planiranju i izgradnji. Ministar je naglasio da je u toku donošenje važnih zakona i podzakonska akta iz oblasti zaštite životne sredine, i da se i u tim aktima može definisati uvođenje ovog tipa licenci. Zajednički je zaključak da se u narednom periodu intenzivira saradnja Komore i Ministarstva u realizaciji ove inicijative.

Usklađivanja nacionalnih i evropskih standarda

Potpredsednik Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, Milovan Glavonjić, ukazao je na probleme koji se javljaju u postupku usklađivanja nacionalnih i evropskih standarda koje realizuje Zavod za standardizaciju Srbije. U procesu usklađivanja standarda preuzeto je preko 4.500 evropskih standarda, pa je isti toliki broj srodnih srpskih standarda, koji su do sada bili u upotrebi, stavljen van snage. Ocenjeno je da ovo predstavlja ogroman pritisak na domaću privredu, koja ne može toliko brzo da odgovori na promene i da se adaptira na nove standarde. Zbog toga srpska privreda značajno trpi i oseća uticaj stranih konkurenata koji dolaze iz država u kojima se ti standardi uveli-ko primenjuju. Zaključeno je da je najbolje iskoristiti iskustva nekih zemalja Evropske unije. Name, neke od njih su koristile instituciju prelaznog perioda, u kome su paralelno nasnazi bili postojeći nacionalni standardi. Profesor Dragoslav Šumarac, predsednik Komore zahvalio se dr Oliveru Duliću, srpskom ministru za životnu sredinu i prostorno planiranje, na dolasku u Komoru, jer je to prva poseta jednog resornog ministra. Takođe se zahvalio na i podršci, i izrazio nadu da će se i u narednom periodu saradnja Komore i Ministarstva nastaviti na obostrano zadovoljstvo.

<<< Nazad na sadržaj