Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 14 >-Između dva broja - Temelji nove arhitektonske svesti
 
IZMEĐU DVA BROJA
Odštampaj
 
Godišnja izložba arhitekata regiona ARH 002 - Subotica, 2-9. mart 2009.

Temelji nove arhitektonske svesti
- Mihaela Mitrović -
 
Prvi put je incident, drugi put - tradicija sa otvaranja Arh 002 u Subotici Druga po redu izložba Arhitektura regiona ARH 002 trajala je u Subotici od 2. do 9. marta. Radovi arhitekata ovog puta bili su izlo-ženi u holu Otvorenog univerziteta, prostoru mnogo adekvatnijem od onog u kome je bila prethodna izložba, pa se možda i zbog to-ga, na otvaranju skupilo mnogo više posetilaca. Tokom trajanja ARH 002 Subotičani, i ne samo oni, imali su priliku da vide crteže, projekte, makete i da se upišu u "Knjigu utisaka". Sudeći po "zapisanim utiscima" (ako izuzmemo međusobne izjave ljubavi učeni-ka Srednje građevinske škole), izložba se posetiocima zaista dopala. Ne samo da je feed-back bio krajnje pozitivan već je bilo i mno-go konstruktivnih i vrlo primenljivih predloga.

Očekivalo se da izložba privuče i veliki broj posetilaca koji nisu na neki način vezani za arhitekturu i građevinarstvo - da li zbog bo-gatog graditeljskog nasleđa, unikatnih secesijskih zgrada ili nečeg trećeg, tek, građani Subotice uvek su bili veoma zainteresovani i blago zabrinuti kada je u pitanju nova arhitektura u njihovom gradu. Socijalni i kulturološki aspekti slučaja kada ta zdrava i blaga zabrinutost pređe u vrlo nezdrav i nepriličan otpor prema svemu novom i neki gotovo neiskorenjiv, žilav strah od svega što nije po-znato, najbolje bi možda opisao Radomir Konstantinović ( "Filosofija palanke"). Arhitektama ostaje samo da se ne obaziru na ko-čenje od strane onih koji veruju u to da je njihov grad provincija ili da bi to trebalo da ostane, jer im je tako rečeno. I još da daju gas. Neko mora da vuče napred, inače bismo još živeli u pećinama poštoje to tako praktično - ekološki održivo, a energetski efikasno.

U svakom slučaju, izložba je pokazala, budući da su izlagani i izvedeni projekti i idejni koncepti, da arhitekti iz regiona imaju mnogo ideja koje su (skoro)revolucionarne, a svakako su inovativne i drugačije u svojoj prirodi. Posetioci su mogli da vide kakvi sve eksperi-mentalni koncepti stanovanja, urbanih sredina i konstrukcija nastaju kada projektanti nisu ograničeni mrskim i dosadnim sitnicima poput finansijskih sredstava, urbanog konteksta ili gravitacije. Zakoni su tu da bi se kršili ( i fizički

1Jednom je eksces, a drugi put je već tradicija.Godišnja izložba arhitekata regiona ARH 002 ima potencijal da postane zgodan i svež rezime struke, opipavanje pulsa arhitektonske scene, pa čak i generator ideja dovoljne gravitacije da privuku satelite umetnika i inženjera

Selekcija izložbe se pokazala veoma dobrom, ne samo u očiglednom smislu raznolikosti i svežine, već i u dubljem značenju kretanja i težnji struke kao i u prilično velikom jazu između zamisli arhitekata i želje investitora. Posebno je zanimljiv taj "love-hate" odnos između arhitekata i investitora koji ne mogu jedni bez drugih, ali se često uopšte ne podnose i dovode u pitanje i samo postojanje i praktičnu svrhu onih drugih. Jedan arhitekta je doduše davno priznao da "nema velike arhitekture bez velikih investitora". Još uvek čekamo odgovor od druge strane...

Zbog toga su organizatori odlučili da i sledeće godine zadrže sličan koncept postavke izložbe: u smislu otvorenosti i ka izvedenoj i ka papirnoj, odnosno kompjuterski generisanoj (CAD) arhitekturi. Da je neki umetnik izjavio "mašta je važnija od znanja", poruka ne bi bila toliko snažna, ali, kako je to rekao Albert Ajnštajn, moramo se, bar relativno, složiti sa profesorom.

Počelo je: nova buntovnička svest o arhitekturi se rađa upravo na ovakvim mestima, u ovakvim vremenima i nema razloga da to ne bude ovde i sada. Sve zavisi samo od nas, a zaista ne bi bilo u redu da razočaramo revolucionara u sebi.

I da se vratimo na uvod priče - pitanje je, ipak, da li je dovoljno samo opipavanje pulsa ili treba preći na dizanje pritiska.

Procitajte iz oblasti "Između dva broja" i:
 • Zajedničkim predlozima do najboljih rešenja
 • Beograd, konačno, silzi na Dunav
 • Istraživanje javnog prostora
 • Odlični projekti, malo investitora
 • Pobednici Biljana Cvejić i Milan Dimitrijević
 • Svetiljki "MEDICO" Red Dot 2009.
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.