Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Kongresi, Skupovi, Godišnjice -Najveće osveženje KGH skupa - 154 studenata
 
KONGRESI, GODIŠNJICE, SKUPOVI
Odštampaj
 
Internacionalni kongres klimatizacije, grejanja i hlađenja - Beograd, 3 - 5. decembar 2008. godine

Najveće osveženje KGH skupa - 154 studenata
- Biserka Švarc -
 
Veliki međunarodni skup inženjera specijalizovanih za klimatizaciju, grejanje i hlađenje bio je prvenstveno posvećen fenomenu hlađenja sa željom da se obeleži 100. godišnjica tehnike hlađenja i postojanja Međunarodnog instituta za hlađenje, institucije čiji je cilj unapređenje tehnike hlađenja na dobrobit celog čovečanstva. Internacionalni institut za hlađenje (IIR) osnovan je pre tačno jednog veka u Parizu i u njegovom osnivanju učestvovale su tehnički i tehnološki najrazvijenije zemlje Evrope, među kojima je bila i Kraljevina Srbija. U obeležavanju ovog velikog i značajnog jubileja, koje traje u svetu tokom cele 2008 godine, Kongres KGH pretstavlja završnu svečanost proslave.

1 Međunarodni kongres o KGH (klimatizacija, grejanje, hlađenje), 39-ti po redu, održan je u beogradskom centru "Sava", od 3-5. decembra 2008. godine u znaku obeležavanja 100. godišnjice postojanja Internacionalnog instituta za hlađenje (IIR) u čijem je formiranju učestvovala i Kraljevina Srbija

Međunarodni kongres o KGHPored osnovne teme ,hlađenja, na ovogodišnjem Kongresu obrađena su pitanja koja su u vezi sa grejanjem i klimatizacijom, kao i energetskom efikasnošću u sistemima KGH u građevinskim objektima.Razgovaralo se o uslovima, ugodnosti, primeni obnovljivih izvora, daljinskim sistemima, analizi troškova i vremenu trajanja zgrada i sistema. Predstavljeni su uspešni projekti koji se odnose na takozvane zelene zgrade, inteligentne sisteme i zgrade, Evropsku direktivu o termičkim karakteristikama zgrada i njenu primenu u Srbiji, kao i siimulacije u analizama i optimizaciji sistema i zgrada.Razmatrani su i integralno projektovanje objekata, specijalni objekti i rešenja klimatizacije u njima, nulte energetske zgrade itd.

Za 39. Internacionalni kongres KGH stiglo je 62 stručna i naučna rada iz 19 zemalja sveta (Francuska, Finska, Rumunija, Grčka, Italija, Danska, Nemačka, Velika Britanija, Egipat, Poljska, Ukrajina, Ruska Federacija, SAD, Turska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija). Naravno, najviše radova bilo je iz Srbije. Autori iz naše zemlje, svih država bivše Jugoslavije i mnogih zemalja Evrope, Afrike, Azije i Amerike kroz 57 radova izloženih na Kongresu obradili su teme koje tretiraju: termodinamiku i procese prenosa toplote u KGH, aparate i uređaje u hlađenju, načine unapređenja osobina rashladnih fluida s obzirom na održivi razvoj, prenos toplote kod "prirodnih" i konvencionalnih rashladnih fluida, nove pravce u klimatizaciji, primenu fazno promenljivih materijala u klimatizaciji, toplote pumpe i povratno korišćenje toplote, snabdevanje toplotnom energijom gradova i naselja, obnovljive i druge izvore toplote, ograničavanje i propise o efikasnoj potrošnji energije za grejanje i hlađenje stambenih i javnih zgrada različitih namena, održivi razvoj i globalno zagrevanje sa aspekta KGH sistema i uređaja, automatsku regulacija i kontrolu KGH sistema, daljinske sisteme grejanja i hlađenja, energetski efikasne zgrade.

Skup inženjera specijalizovanih za klimatizacijuDrugog dana Kongresa organizovan je poseban program za studente, namenjen redovnim i poslediplomskim studentima termotehnike i energetike domaćih tehničkih fakulteta, sa ciljem da se upoznaju sa aktuelnom problematikom KGH struke. Radu sekcije prisustvovalo je 154 studenata slušalaca, dok im je svoje radove prezentiralo dvadestak kolega. Mladi predavači su izložili rezultate svojih seminarskih, diplomskih, magistarskih ili doktorskih radova.Organizovan je i poseban program namenjen studentima mašinske tehnike, budućim arhitektama, ali i polaznicima menadžerskih fakulteta, kome je prisustvovalo više od 150 akademskih građana, veoma zainteresovanih da "vide i čuju" prezenzacije studenata magistraskih i doktorskih studija. Na kraju su svi zajedno studenti-slušaoci, njihovi predavači, ali i njihovi profesori, docenti i asistenti posetili Izložbu. Potom su učesnici uz druženje na zajedničkom ručku razmenjivali stručna iskustva, komentarisali događanja na Kongersu i Izložbi, ali se najviše družili i upoznavali. Na večernjm banketu, koji se već tradicionalno održava drugog dana Kongresa, dodeljena su priznanja najuspešnijim pojedincima i preduzećima (vidi okvire).

1 Plakete, medalje, specijalne diplome

Plakete, medalje, specijalne diplomePlakete KGH, koje dodeljuje Redakcioni odbor časopisa KGH za 2008 godinu, dobili su: prof. dr Franc Kosi sa Mašinskog fakulteta Beogradskog univerziteta i diplomirani mašinski inženjeri Miodrag Todorović iz Požarevca i Slobodan Stjepanović iz Beograda.
Medalje KGH za 2008. godinu dobili su troje pojedinaca i isto toliko kompanija. Laureati među pojedincima su diplomirani mašinski inženjeri: Branislav Prodanović iz Niša (Niš invest), Mirjana Kovačević iz Novog Sada (Proing) i Dragan Živković iz Beograda (Jubel). Medalje KGH namenjene kompanijama dobili su: "Termoenergetika" iz Lučana, "Koraja" iz Loznice i "Alfa klima" iz Knjaževca.
Specijalne diplome za učesnike ovogodišnje Izložbe dobile su tri kompanije: "Klima top" iz Beograda, "Eurocons group" iz Vršaca i "Bioklimatic marquis" iz Beograda.


Drugi dan kongresaTrećeg dana Kongresa, održan je sastanak Dunavskog ogranka Američkog društva inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju - ASHRAE, koji okuplja zemlje iz Podunavlja.

Paralelno sa Kongresom u prostoru Sava centra održana je i tradicionalna izložba opreme i dostignuća u KGH. Taj sve značajniji i sve bogatiji oblik povezivanja stručnog znanja i njegovog praktičnog ovaploćenja savršeno dopunjuje program rada Kongresa. Svojim impozantnim obimom i sadržajem na najbolji mogući način doprinosi obeležavanju stogodišnjice institucionalizacije tehnike hlađenja. Ta Izložba iz godine u godinu napreduje i usavršava se, postaje ravnopravan činilac sa onim što se događa u stručnom delu kongresa, što je organizatore navelo da i izlagačima dodeljuju specijalna priznanja, odnosno, specijalne diplome. Generalni pokrovitelj 39. Internacionalnog kongresa KGH bio je Filter frigo iz Beograda , dok su sponzori Kongresa bili: Inženjerska komora Srbije, Privredna komora Srbije, Ministarstvo za energetiku i rudarstvo Srbije Internacionalni institit za hlađenje (IRR) iz Pariza, Američka asocijacija ASHRAE, Evropska federacija za KGH struku REHVA.

Pokrovitelj izložbe ove godine bila je italijanska kompanija Roz (Rhoss).

1 Branislavu Todoroviću Zlatna medalja AVOK
Branislavu Todoroviću Zlatna medalja AVOKNa otvaranju Kongresa vođa delegacije Ruske asocijacije za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (AVOK), Jurij Tabunsikov predao je svoje visoko priznanje Zlatnu medalju profesoru dr Branislavu Todoroviću za njegov doprinos ruskoj nauci i struci, kao i za vođenje internacionalnih kongresa KGH.
Branislav Todorović je penzionisani profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, osnivač je Međunarodnog kongresa KGH koji se bez malo četiri decenije održava u Beogradu. Posebno je zanimljivo da je profesor Todorović čak 39 puta predsedavao radom Kongresa, koji je ,zahvaljujući radu velikog broja stručnjaka i eksperata iz zemlje i sveta, ali i brojnih entuzijasta, pod njegovom dirigentskom palicom, postao jedan od najvećih energetskih skupova u Evropi. Zaparavo, nalazi se u grupi skupova koji se svake godine održavaju i na kojima se predstavljaju i promovišu najnoviji aparati i agregati, kompletne tehnologije za grejanje, hlađenje i klimatizaciju.


Procitajte iz oblasti "Kongresi, godišnjice, Skupovi" i:
  • Mihajlu Muravljovu nagrada za životno delo
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    08. jul 2020.