Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Regionalne kancelarije -Mini hidroelektrana "Bovan" - tri godine kasnije
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
Iskustva pri puštanju u rad asinhronog generatora od 250 kVA - stručno predavanje

Mini hidroelektrana "Bovan" - tri godine kasnije
- Miroslav O. Veselinović -
 
Mini hidroelektrana"Bovan" izgrađena je na reci Aleksinačka Moravica i puštena je u rad 5. januara 2006. godine, što znači da uspešno radi skoro tri godine. Investicija je iznosila 270.000 evra, odnosno 1080 evra po kilovatu instalisane snage, što se približava teoretski minimalnoj ceni od 1.000 evra/kW. Ovako niska cena postignuta je tako što je iskorišćena postojeća brana visine 46 metara (H = 46 m), koju je podigla država još 1978. godine kao zaštitu od poplava i zato što je postojao dalekovod distributivne mreže 10 kW na rastojanju od samo dvadesetak metara od mini hidroelektrane.

Tehnička preporuka br. 16 Zajednice elektrodistribucija Srbije kaže da je dozvoljeno priključenje asinhronog generatora snage do 1,2 MWA na distributivnu mrežu 10 kW. Napominje se,medjutim, da u praksi nisu realizovani asinhroni generatori veći od 250 kWA, što znači da mini hidroelektrana (MHE) "Bovan" spada u najveće elektrane takvog tipa. Rad asinhronog motora kao generatora je pomalo neprirodan, ali se praktikuje zbog njegove jednostavnije konstrukcije, niže cene i jednostavnije regulacije u radu. Da bi se asinhroni motor ponašao kao generator mora da budu ispunjene dva uslova: prvi, da mu brzina bude malo veća od sinhrone (da radi sa negativnim klizanjem) i drugi, da ima obezbeđeno napajanje reaktivnom snagom bilo iz mreže ili iz prigrađenih kondenzatorskih baterija u visini od oko 50 odsto od njegove naznačene aktivne snage.

Praktični problemi koje je trebalo rešiti pre i za vreme prvog puštanja u rad bili su: podešavanje mikroprocesorske zaštitne jedinice Micrologic 6.0 P, koja se nalazi u okviru niskonaponskog prekidača Masterpact 6.0 naznačene struje 630 A, francuskog proizvođača Šnider (Schnider); usklađivanje redosleda rotacije faza između mrežnog napona i indukovane elektromagnetne sile generatora; ispitivanje zaštite od ulaska u neka abnormalna radna stanja.

Prvo je podešeno pet vrsta prekostrujnih zaštita. Proizvođač generatora dopušta njegovo trajno preopterećenje od 20 odsto, dok preopterećenje od 30 odsto dozvoljava u trajanju od 300 sati. Zato je prekostrujna zaštita podešena na 1,3 In = 551 A sa vremenskim kašnjenjem od samo 0,5 sati. Pošto su struje kratkog spoja kod asinhronih motora u opsegu od 5 do 9 In, kratkospojna (brza) zaštita podešena je na 4,5 In = 1890 A i ona deluje u okviru vlastitog vremena kašnjenja releja od samo 20 minisekunde (ms). Zaštita od kratkog spoja preko neke impedanse podešena ja na 2 In = 851 A sa vremenskim kašnjenjem od 0,2 sekunde prema preporuci proizvođača releja. Na osnovu ove tri zadate tačke, mikroprocesorska jedinica sama formira krivu vremestruja reagovanja releja i to ili na principu toplotnog impulsa I2t ili crta krivu sličnu inverznoj karakteristici prekostrujnog releja. Zaštita od asimetrije struja stalno poredi razliku između aritmetičke vrednosti triju faznih struja i svake pojedinačne struje i isključuje ako razlika pređe unapred podešenu vrednost. Ova zaštita podešena je na 10 odsto od In = 424 A, jer je pri minimalnom podešenju od pet odsto dolazilo do neželjenog ispada generatora. Vremenska zadrška zaštite od asimetrije struja je podešena na 5s. Peta zaštita je od dozemnog kratkog spoja, jer je zvezdište na 0,4 kW strani transformatora uzemljeno. Ova zaštita je podešena na 0,2 In prekidača, to jest na 126 A uz minimalno kašnjenje od 0,1s.

Sistemske zaštite su podešene na sledeći načina: podnaponska Umin.= 0,8 Un, nadanponska Umax.= 1,2 Un uz kašnjenje od 1,5s; podfrekventna Fmin.= 48,5 Hz, nadfrekventna Fmax.= 51,5 Hz uz kašnjenje od 2s.

Za usklađivanje smerova rotacije faza napona mreže i generatora neophodno je samopobuditi generator pre njegovog priključenja na mrežu. Za tu svrhu iskorišćena je baterija kondenzatora od 90 kVAr od dve baterije koje su bile na raspolaganju (90+30 kVAr). Interesantno je primeti da proces samopobuđivanja traje nekoliko sekundi i da se porast napona može vizuelno pratriti na voltmetru. Smer rotacije proverava se instrumentom Saturn 100 ili nekim drugim instrumentom za verifikaciju običnih instalacija u zgradama.

Od abnormalnih stanja ispitana je zaštita od ulaska u motorni režim koji nije tehnički opasan ali pravi ekonomske štete. Gubici praznog hoda grupe turbina, multiplikatora i generator variraju između 7 i 8 kW. Zato je ova zaštita podešena na minimalnu vrednost od 5 kW, uz vremensko kašnjenje od 20s. Zatvaranjem dovoda vode provereno je da li ta zaštita uspešno reaguje. Drugo abnormalno stanje, takozvani "pobeg mašine", ispitan je ručnim isključenjem niskonaponskog prekidača. Time je prekinuto injektiranje električne energije u mrežu i sva energija se troši na ubrzanje generatora. Iako proizvođač tvrdi da generator može podneti dvostruku sinhronu brzinu (3000 ob./min. obrtaja u minutu) on se isključuje kada pređe podešenu brzinu od 1.575 ob./min. Brzina se meri preko enkodera ugrađenog na vratilu generatora i on stalno daje informaciju računarima SCADA sistema o stvarnoj brzini obrtanja generatora. Radni opseg promene brzina generatora je između 1.500 i 1.520 ob./min. što pokazuje da se radi o strmoj radnoj karakteristici asinhronog generatora.

Procitajte iz oblasti "Iz rada matičnih sekcija" i:
  • Stoti rođendan "Vile sa Nišave"
  • Podsekcije bez odmora
  • Interakcija domaćih i inostranih stručnjaka
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    04. jul 2020.