Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Regionalne kancelarije -Interakcija domaćih i inostranih stručnjaka
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
Podsekcije diplomiranih inženjera mašinstva za region Beograda

Interakcija domaćih i inostranih stručnjaka
- Olga Milosavljević -
 
Regionalni odbori (RO) matičnih sekcija projektanata i izvođača radova, podsekcije diplomiranih inženjera mašinstva za region Beograda, na 5. sednici održanoj 10. novembra 2008. godine formirali su i uputili izvršnim odborima domicilnih matičnih sekcija zajednički stav u vezi sponzorisanja predavanja iz plana i programa RO kao i stav o posebnim stručnim seminarima i prezentacijama koje kompletno organizuju i sponzorišu vodeće kompanije iz zemlje i inostranstva. Sponzorisanje predavanja RO od strane poznatih uspešnih firmi, koje se na kraju predavanja predstave putem prezentacije proizvodnih programa (usmena izlaganja ili podela kataloškog materijala i CD-a), što ne traje duže od 15 minuta, prisutni članovi okarakterisali su kao korisno i poželjno, pošto inženjeri u projektovanju i izvođenju radova koriste materijale i opremu tih firmi. Minimalna naknada koju sponzori u tom slučaju uplate služi kao podrška predavanju. Sa druge strane, praksa je pokazala da su najposećenija predavanja sa novim stručnim temama iz oblasti tehnike i izgradnje, koja nisu u organizaciji RO, a drže ih stručnjaci eminentnih svetskih kompanija koje su zainteresovane da se na profesionalnan način obrate srpskim licenciranim inženjerima. Tada kompanije ili firme sve finansiraju i Komora ne troši svoja sredstva.

RO diplomiranih mašinskih inženjera podržava obe vrste aktivnosti uz napomenu da mora da postoji stručna tematska provera u okviru RO kako bi se ocenila opravdanost predavanja od slučaja do slučaja. Istovremeno, po-stoje i klasična marketinška predstavljanja na sajtu Komore ili putem imejla, koja nisu naišla na većinsku podršku članstva, jer ih smatraju komercijalizovanjem rada Komore. Sredstva sponzora koja prate stručne skupove, manifestacije i izložbe, koje organizuje Komora, moraju biti strogo kontrolisana i definisana posebnim aktima. Najsvežiji primer su dva uspešno održana predavanja koja nisu u organizaciji RO, a koja su naišla na izuzetno veliko inte-resovanje i odziv članova Komore.

1 Na samo dva okupljanja 260 licenciranih inženjera: skupu "Projektovanje Sistema IP mrežnog video nadzora" prisustvovalo 150, dok je na razgovor sa temom "Nove tehnologije u hidroizolaciji materijali na bazi bentonita" došlo 110 članova IKS

U prostorijama Inženjerske komore Srbije u Beogradu održan je 9. novembra stručni skup pod nazivom "Projektovanje Sistema IP mrežnog video nadzora" u organizaciji kompanije IP WAY. Tema je bila predstavljanje nove teh-nologije i mogućnosti koje pruža sistem IP mrežnog video nadzora, kome je prisustvovalo oko 150 projektanata, članova Inženjerske Komore Srbije. Prisutni projektanti imali su priliku da se upoznaju sa osnovama implementa-cije i funkcionalnosti sistema IP mrežnog video nadzora, kao i mogućnost da se informišu o Architecture and Engineering (A&E) Partner Program namenjenom upravo ovom sektoru.

Drugom stručnom skupu, održanom 11. novembra, pod nazivom "Nove tehnologije u hidroizolaciji materijali na bazi bentonita" prisustvovalo je 110 članova IKS. Skup su zajednički organizovale dve kompanije iz Nemačke Schomburg i BPA i Aquafin naša, srpska, firma. Tema je bila predstavljanje novih tehnologija u hidroizolaciji objekata po sistemu materijala na bazi prirodnog bubrećeg bentonita. Ovi materijali u poslednjih nekoliko godina sve su prisutniji na gradilištima širom sveta, uključujući i objekte koji se grade kod nas.

Procitajte iz oblasti "Iz rada matičnih sekcija" i:
  • Stoti rođendan "Vile sa Nišave"
  • Podsekcije bez odmora
  • Mini hidroelektrana "Bovan" - tri godine kasnije
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    04. jul 2020.