Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Regionalne kancelarije -Podsekcije bez odmora
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
Podsekcije bez odmora
- Vera Bubonja -
 
Rubrika iz rada Regionalnih kancelarija koncipirana je tako da se zabeleže sva, ili gotovo sva, događanja, akcije i aktivnosti, između dva broja "Glasnika". Naime, "Glasnik" broj 12. zaključen je 20. poslat u štampu 25. da bi na adresama članova IKS bio 29. septembra. To znači da su u ovom, 13. broju, zabeleženi svi događaji organizovani i održani, od 1. oktobra do 5. decembra tekuće godine. Ovo podsećanje je neophodno, jer smo iz izveštaja nekih od kancelarija ili odbora, morali da odstranimo one akcije i aktivnosti koje su održane pre 1. oktobra. Odnosno, ovaj uvod pišemo zbog Regionalne kancelarije Niš i njenih aktivnosti na Petom sajmu građevinarstva, Niš 16-19. septembar, ali i nekoliko skupova održanih u Beogradskom regionu.

Region Beograd
U organizaciji regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture za region Beograd 18. septembra održano je predavanje: "Savremene tehnologije sistemi suve gradnje primena spuštenih plafona prema tipovima prednosti, karakteristike, EU standardi, opis pozicija i obračun", sa ciljem dodatnog upoznavanja projektanata i nadzornih organa. Posle uvodne reči arhitekte Ljudmile Urbančič, članice organizacionog odbor, usledila su izlaganja arhitekte Gorana Stojiljkovića i dipl.inž.građ. Dejana Popovića. Predavači su govorili o spuštenim plafonima od gipsa sa prikazom konstruktivnih sistema. Prezentirani su EU standardi iz ove oblasti, ali je stavljen akcenat i na obradu tekstualnog dela projekta. Posle kratke diskusije učesnika, predstavili su se sponzori predavanja, a to su firme: KNAUF d.o.o, KNAUF AMF d.o.o i firma BOHOR d.o.o. Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture organizovao je 3. novembra predavanje na temu "Analiza realizovanih projekata konstrukcija u drvetu" koje je održao prof. dr Vojislav Kujundžić, sa prikazom fotografija realizovanih projekata konstrukcija u drvetu. Prisutni su upoznati sa novim tehnologijama u klasičnom materijalu drvetu i mogućnostima koje drvo kao materijal pruža pri projektovanju i izvođenju objekata kako u konstruktivnom tako i u estetskom pogledu. Profesor Kujundžić je posebnu pažnju posvetio sistemima zaštite od požara uz komparaciju sa čeličnim konstrukcijama. Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike organizovao je 10. novembra predavanje čija je tema bila "Perspektive primene obnovljivih izvora energije u Srbiji". Predsednik tog odbora, Milovan Glavonjić u uvodnom izlaganju je istakao značaj primene obnovljivih izvora energije u Srbiji i najavio predavače,dipl.inž.el. Zorana Krstića, i dipl.maš.inž.Zorana Mojića. koji su izložili svoj rad "Mini centrale, sa aspekta raspoloživih kapaciteta alternativne energije i mogućnosti njihove gradnje". Oni su izneli svoja iskustva u izgradnji MHE (dugo se bave ovim problemima) i apelovali na buduće investitore, da ulažu u takve objekte, jer su veoma isplativi.Dipl.inž..el. Rade Đorđević je prisutnima obrazložio osnovne principe upravljanja i zaštite u MHE, dok predavanje dipl.inž.el. mr Miroslava Veselinovića, donosimo u celosti (strana 39). U organizaciji Regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture 12. novembra održano je predavanje na temu "Savremeni grad i podzemna izgradnja". Predavač je bila dipl.inž.arh. dr Mirjana Lukić, koja je uz pomoć 300 slajdova predstavila podzemnu izgradnju, počev od najinteresantnijih istorijskih primera, do najvećih građevinskih poduhvata u XX veku. Cilj predavanja je bio upoznavanje članstva sa dometima i potrebama podzemne izgradnje u gradovima i moguća primena u praksi. "Podzemnom arhitekturom" postiže se da na površini ostane prostor za parkove i pešačke površine, zaštita stanovništva i dobara, kao i ušteda energije, puta i vremena.

Regionalna kancelarija Novi Sad
Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike organizovao je u Žutoj sali, zgrade Elektrovojvodine, 3. oktobra, predavanje "Prezentacija TeleCAD-GIS projekta i jednog primera planiranja kombinovanja kablovske i bežične mreže u WiMAX tehnologiji sa osvrtom na primenu softverskih alata TeleCAD-GIS i NIR", kome je prisustvovalo 80 ljudi. Uvodno izlaganje o značaju softverskih alata u planiranju i projektovanju telekomunikacionih mreža imala je dipl.inž.el. iz Beograda Mirjana Jarić Ćirić. Sponzor ovog okupljanja bila je beogradska "NOVA geoinformatika", dok je dipl.inž.el. Goran Medić, prezentovao najnovije GIS tehnologije u projektovanju telekomunikacionih mreža, kao i dostignuća u implementaciji sofverskog rešenja TeleCAD-GIS u "Telekomu Srbija". Posle toga su izlagali stručjaci, diplomirani inženjeri elektrotehnike, iz " Telekoma Srbija". Mr Slađana Jovanović govorila je o "Značaju radio planiranja u realizaciji bežičnih pristupnih mreža" sa opisom softverskog paketa NIR isporučioca HEXAGON, dok je Aleksandar Vukosavljević prezentovao temu "Primena softverskih alata u stvaranju GIS okruženja pri planiranju pristupne mreže naselja Kaluđerica". Jelena Milinković je izložila"Pregled planiranih servisa i saobraćajni model za korisnike pristupne mreže u naselju Kaluđerica" i "Tehnoekonomsku analizu predloženih tehničkih rešenja pristupne mreže u naselju Kaluđerica". Milica Popović je vrlo stručno prezentovala temu "Opis tehničkog rešenja bežične Žuta sala, zgrade Elektrovojvodine, 3. oktobra, predavanje 'Prezentacija TeleCAD-GIS projekta' pristupne mreže u WIMAX tehnologiji, kablovske pristupne mreže i kombinovanog rešenja za pristupnu mrežu naselja Kaluđerica". Završnu reč je imala mr Slađana Jovanović koja je dala uporednu analizu predloženih tehničkih rešenja i izvela zaključke u koje je inkorporirala diskusije prisutnih. Regionalni odbor Podsekcije dipolomiranih inženjera arhitekture u saradnji sa Društvom arhitekata Novog Sada (DaNS) organizovao je manifestaciju "Tabakovićeva nagrada za arhitekturu 2008", koja je od 29. oktobra do 10. novembra trajala u Galeriji Matice Srpske. Ovogodišnji laureat je Miodrag R. Jovanović, kome je Plaketu i Povelju uručio predsednik UO DaNS-a,Srđan Crkvenjakov. "Tabakovićeva nagrada za arhitekturu" dodeljuje se pojedincima, članovima DaNS-a, za "istaknuta i plodotvorna ostvarenja koja su potvrđena vrednostima vrhunskog dometa, i koja su u određenom razdoblju imala progresivni uticaj na dostignuće, razvoj i društvenu ulogu arhitekture". Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike regiona Novi Sad organizovao je 20. novembra predavanje na temu: "Osvetljenje puteva i saobraćajnica, dekorativno osvetljenje od ideje do realizacije", koje je održala dipl.inž.el Ana Drndarević koja je iznela smernice za projektovanje dekorativne rasvete, počevši od projektnog zadatka do konačne realizacije. Posebno je naglasila važnost sagledavanja objekta iz svih vizura i na koji način je potrebno osvetliti svaki elemenat fasade. Prikazane su fotografije realizovanih projekata i na primerima je pokazana pojava bleštanja. U organizaciji RO podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera, realizovano je 27. novembra, predavanje na temu: "Uvođenje procesa upravljanja projektima u građevinarstvo". Uvođenje procesa upravljanja projektima u građevinarstvo Predavanje je održano na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a predavači su bili prof. dr Milan Trivunić i docent dr Zoran Matijević, koji su istakli da "upravljanje projektima predstavlja primenu znanja, veština, alata i tehnike na projektne aktivnosti, kako bi se zadovoljili projektni zahtevi". Sve se to postiže kroz primenu i integraciju upravljačkih procesa od inicijacije i planiranja, preko izvršavanja i praćenja do kontrolisanja i zatvaranja.

Regionalna kancelarija Valjevo
Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike organizovao je 10. oktobra predavanje na temu: "Kompenzacija reaktivne snage u prisustvu nelinearnih prijemnika". Predavač je bio prof. dr Zoran Radaković, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je počelo teorijskim objašnjenjem reaktivne snage, a zatim je kroz dijagrame, naglašen negativan uticaj viših harmonika, naročito petog i sedmog harmonika. Ovde je prikazan uticaj nelinearnih prijemnika na prisustvo viših harmonika u distributvnim mrežama i u mrežama samih potrošača (primeri iz prakse " Knjaz Miloš" i Elektrotehnički fakultet). Uočena je potreba formiranja tehničkih preporuka koje bi definisale dozvoljene uslove priključenja i rada potrošača u prisustvu viših harmonika. Važeće tehničke preporuke na osnovu kojih se postavljaju kondenzatorske baterije u trafo stanicama su nepotpune, jer ne omogućavaju na efikasan način kompenzaciju reaktivne snage. Takođe su objašnjeni načini i praktični primeri kompenzacije reaktivne snage pojedinih potrošača. Podsekcija diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka Regionalnog odbora Valjevo organizovala je tribinu: "Elementi projekata saobraćajne signalizacije". Inženjer zaštite na radu, Gordana Tešić upoznala je prisutne sa zakonskom normativom i izmenama koje su uvrštene u najnovije zakone i pravilnike i koje se moraju primenjivati kako prilikom same izrade projekata tako i od strane pravnog subjekta koji će obezbeđivati, odnosno, izvoditi radove na postavljanju i obeležavanju saobraćajne signalizacije i opreme. Pored ovih zakona, zbog prisustva lica koja su direktno uključena u izvođenje radova, stavljen je akcenat i na samu organizaciju poslovanja manjih i većih privrednih subjekata sa aspekta procene rizika radnih mesta. Predavanje na temu: 'Kompenzacija reaktivne snage u prisustvu nelinearnih prijemnika' Direktor AD Institut zaštite na radu mr Ljiljana Simić, u svom izlaganju više pažnje posvetila je segmentu zaštite životne sredine kroz opšte i konkretne primere koji su kao uvodno izlaganje navedeni od saobraćajnih inženjera koji se direktno bave ovom oblasti. Ujedno je upoznala skup i sa zakonima i propisima koje regulišu ovu oblast i dala pregled obaveza pravnih subjekata koji su direktno vezani za čuvanje životne sredine u toku svog rada. Najvažniji cilj je edukovanje projektanata i izvođača radova radi izrade kvalitetnijih projekata usaglašenih sa zakonima, pravilnicima i tehničkim uputstvima iz oblasti bezbednosti i zdravlja radnika, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.

Regionalna kancelarija Čačak
U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike održano je stručno predavanje na temu "Sistemi video nadzora". Predavač, dipl.inž.el. Perica Luković, studiozno je obradio temu sa metodologijom izrade projektne dokumentacije i izvođenja ovakvih sistema u praksi. Cilj predavanja je bio upoznavanje projektanata i izvođača radova sa savremenim sistemima video nadzora, iskustvima prilikom projektovanja, izvođenja i eksploatacije kao i sa važećim standardima i preporukama iz ove oblasti. Po završetku predavanja usledila je diskusija u kojoj su prisutni postavljali pitanja o svim problemima sa kojima se susreću u praksi. Predavač je pokušao da prenese neka svoja praktična iskustva koja će u svakom slučaju pomoći u daljem projektovanju i izvođenju sistema instalacije video nadzora. Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture organizova je, 28. novembra, predavanje "Solarna arhitektura". Predavač je bila dipl.inž.arh. dr Mirjana Lukić koja je prezentovala istorijatat, energiju, i opšte principe. U drugom delu su obrađeni aktivni principi i primeri solarne arhitekture velikih građevina, solarnih projekata autora, kao i aplikacije solarnih principa kuća karakterističnih za pojedine regione Srbije. Zainteresovani su mogli i da kupe knjigu "Solarna arhitektura" čiji je autor dr Mirjana Lukić. Očekivanja su da će širenje znanja iz ove oblasti naći primenu u projektovanju i izvođenju, doprineti smanjenju zagađenja i njegovog pogubnog uticaja na klimu, uštedi energije, kao i ukupnom poboljšanju kvaliteta života u našim uslovima.

Regionalna kancelarija Kragujevac
U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike 30. septembra održan je okrugli sto sa temom ,"Sistemi zaštite od elktričnih udara teoretski deo i problemi iz prakse". Predavač dipl.inž.el.Vladan Stojanović upoznao je prisutne sa problemima sistema zaštite od električnog udara na gradilištima, u cilju povećanja bezbednosti radnika u skladu sa zakonom o bezbednosti i zdravlju radnika i važećim standardima i propisima. Zatim se razgovaralo o sistemu zaštite od električnog udara na području elektro distribucije regiona Kragujevac na kome se najčešće preporučuje TT sistem zaštite.Tim povodom razvila se veoma živa diskusija o uslovima i mogućnostima primene TN C /S sistema, naročito u urbanim delovima grada, jer u svim novim objektima je praktično ispunjen uslov za njegovu primenu. Pošto je okruglom stolu prisustvovao veći broj elektro inženjera iz elektro distribucije dogovoreno je da se tom problemu ubuduće da mnogo veći značaj, jer postoje tehnički problemi prilikom izvođenja elektro instalacija i postizanja efikasnosti zaštite od električnog udara u uslovima primene TT sistema. Regionalni odbor podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera organizovao je, 12. novembra, tribinu "Odvođenje atmosferskih voda". Tribina je počela stručnim predavanjem docenta dr Jovana Despotovića "Savremeni postupci i metode kanalisanja i korišćenja voda u gradovima". Izlaganje je postaklo razgovor o više aktuelnih tema koji je doveo do sledećeg zaključka neophodno je da nadležne gradske službe odmah pristupe analizi postojeće infrastrukturne mreže i izradi nove planske dokumentacije koja će definisati kompletne infrastrukturne koridore.Ukazano je takođe da je neophodno je da se obezbedi upravljanje i propisana procedura za priključke na gradsku mrežu za odvođenje atmosferskih voda. Tribina je održana u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima i stručnim službama Uprave grada Kragujevca koji su dali veliki doprinos u analizi sadašnjeg stanja infrastrukturne mreže za odvođenje atmosferskih voda na području grada Kragujevca, ali i u donošenju zajedničkog zaključaka koji sadrži osnovne pravce za rešavanje nastalih problema u ovom sistemu instalacija. Cilj tribine bio je informisanje stručne javnosti o problemima ihfrastrukturnog razvoja, kao jedan od najvažnijih poduhvata, koje grad i opštine moraju preduizmati kako bi se odgovorilo zahtevima investitora i kako bi se obezbedila buduća sistematska i kontrolisana izgradnja.

Regionalna kancelarija Kraljevo
Regionalni odbor podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera organizovao je, 26. septembra, predavanje: "Savremeni načini projektovanja i izvođenja unutrašnjih termotehničkih i vodovodnih instalacija", koje su održali profesori dr Marija Todorović i dr Branislav Todorović iz Beograda. U prvom delu Branislav Todorović je govorio o revitalizaciji građevinskih objekata u Srbiji i mogućnostima uštede energije. Veći deo predavanja odnosio se na to da se postojeći građevinski objekti revitalizuju toplotnom zaštitom fasada, kako bi se štedela energija. Prikazani su podaci o uštedama koje bi se postigle na ovaj način. Takođe je ukazano i na otežavajuće okolnosti koje se pojavljuju u našoj zemlji da bi se postigao viši nivo energetske efikasnosti zgrada, ali i na puteve kako de se ti problemi prevaziđu i da se Srbija svrsta u red država koje su znatno napredovale u pogledu energetske efikasnosti. Marija Todorović je govorila o brojnim merama za smanjenje potrošnje energije, sa posebnim akcentom na uvođenju čistijih tehnologija, prvenstveno obnovljivih izvora energije, u prvom redu sunčeve toplote. Cilj predavanja bio je upoznavanje sa savremenim projektovanjem i tehnološkim rešenjima u oblasti energetske efikasnosti koje utiču na proračun i izbor termotehničkih instalacija. "Izrada geoprostornih baza podataka krupne razmere" bilo je predavanje koje je održano 27. oktobra u organizaciji Podsekcije diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka. Predavač je bio dipl.inž.geod.Predrag Dimitrijević iz Direkcije za urbanizam grada Kragujevac. Predavanje je bilo organizovano u dve podteme koje na najbolji način prikazuju izradu geoprostornih baza podataka krupne razmere. "GIS razvoj i moguća primena u lokalnim samoupravama (primer Kragujevca)" bila je prva podtema, koja je poslužila da se, na konkretnom primeru predoči način formiranja GIS-a (korišćenjem digitalne ortofoto podloge, katastarskih podloga u rasternom obliku, urbanističkih planova u digitalnoj formi, adresnog sistema i dr.) kao i značaj i sve mogućnosti jedne takve objedinjene baze. Druga podtema je bila "Izrada digitalne baze katastra vodova u lokalnoj samoupravi" kroz koju je dat konkretan primer katastra vodova u digitalnoj formi u GIS okruženju. Detaljno je predočen značaj posedovanja jedne ovakve baze podataka (u konkretnom slučaju komunalne infrastrukture) za lakše planiranje i izvođenje, kao i praćenje promena. Zaključak je pored posedovanja tehničke opremljemosti i vladanja tehnologijom GIS-a, na prvom mestu je potrebna odlučnost rukovodstva u lokalnim samoupravama da se pristupi izradi jedne takve baze. Takav pristup problemu obavezao bi sve prisutne relevantne subjekte u jednoj lokalnoj samoupravi da učestvuju u izradi GIS-a što obezbeđuje i neophodan kvalitet.

Regionalna kancelarija Niš
Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture organizovao je u periodu 28. oktobar 2. novembar manifestaciju "Dani arhitekture - Niš 2008", koju je svečano otvorio predsednik Inženjerske komore Srbije prof. dr Dragoslav Šumarac. Ovogodišnji "Dani arhitekture Niša", deveti po redu, realizovani su kao višeslojna manifestacija koja se sastojala od arhitektonskih izložbi iz Srbije i inostranstva, kao i raznih predavanja i tribina. Tokom šest dana trajanja događanja na "Devetim danima arhitekture" videlo je više od hiljadu ljudi, što ovu manifestaciju svrstava među vodeće kulturne događaje grada Niša i jednu od tri najznačajnija arhitektonska dešavanja u Srbiji. Časopis "Arhitekt" broj 26. glasilo Društva arhitekata Niša, prvi put je štampan u koloru, što je bio dovoljan razlog da bude promovisan na samom otvaranju manifestacije, što je učinio glavni i odgovorni urednik prof. dr Hranislav Anđelković. Istorijsko izdanje "Arhitekte" omogućili su Inženjerska komora Srbije i Danska nevladine organizacije LEIB (Local Economic Development in the Balkans). Centralni izlagački događaji priređeni su u najvećoj niškoj galeriji "Srbija" u kojoj su bile postavljene izložbe: "Savremena slovenačka, hrvatska i srpska arihitekura", "Arhitekta Carlo Scarpa" (Italija), "Zgrade za socijalno stanovanje" (Holandija). Trećeg dana manifestacije (30. oktobar), u Galeriji "Srbija", pred više od 50 učesnika, održana je tribina na temu "Kako unaprediti sistem kontrole u procesu planiranja i izgradnji grada". Galerija "Društvo arhitekata Niša" bila je domaćin izložbe "Srpska arhitektura 19. veka", koju je priredio/pripremio mr Vladimir Anđelković. Otvorena je 29. oktobra, a uvodnu reč je dao arhitekta Sima Gušić. Društvo arhitekata Beograda (DAB) priredilo je "Nedelju arhitekture Beograda" na "Danima arhitekture Niš 2008" Od 24. oktobra do 2. novembra u Vranju je gostovala subotička izložba "Arh 001" koja je bila instalirana/postavljena u Galeriji gradskog muzeja. Organizator ovog gostovanja bila je Podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture Matične sekcije projektanata regiona Niš. Izložba "Arh 001" obuhvatala je radove 29 autora iz oblasti, prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture i enterijera. Izložbu je otvorila predsednik Regionalnog odbora podsekcije arhitekata regiona Subotica,arhitekta Ljubica Dašić . Ljubitelji arhitekture su bili u prilici da vide radove karakteristične za region Subotice. Mogli da se upoznaju sa modernom arhitekturom i enterijerom iz ovog veka, ali je sigurno bila interesantnija i inspirativnija tradicionalna arhitektura vojvođanskog podneblja sa puno drveta, oblicima i oblinama koji dopunjuju monotoniju ravnice. Tako koncipirana izložba "Arhi 001" nije ostavila ravnodošnog nikog od prisutnih na otvaranju, ali mnoge druge Vranjance koji su došli da je pogledaju tokom desetak dana trajanja. Zato se i čini da je namera organizatora u potpunosti ostvarena , a to je da članovi IKS iz Vranja, ali i celog regiona, uspostave saradnju sa kolegama sa "severa Bačke", kao i da se upoznaju sa njihovim ostvarenjima.

Procitajte iz oblasti "Iz rada matičnih sekcija" i:
  • Stoti rođendan "Vile sa Nišave"
  • Interakcija domaćih i inostranih stručnjaka
  • Mini hidroelektrana "Bovan" - tri godine kasnije
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    04. jul 2020.