Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Regionalne kancelarije -Stoti rođendan "Vile sa Nišave"
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
Stoti rođendan "Vile sa Nišave"
- Dragan Živković -
 
Vila sa Nišave Obeležavanju velikog jubileja, 100 godina od početka rada mini hidroelektrane na reci Nišavi "Sveta Petka" u mestu Ostrovica u Sićevačkoj klisuri, udaljenom 15 kilometara od Niša, svoj doprinos dali su Privredno društvo za distribuciju električne energije "Jugositok Niš" i Inženjerska komora Srbije - Regionalni odbori podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera i diplomiranih inženjera elektrotehnike regiona Niša..

O hidroelektrani "Sveta Petka"
Hidrolelektrana "Sveta Petka" prve kilovate električne energije, u narodu poznate kao "struja", proizvela je 21. septembra 1908. godine i nije prestajala sledećih sto godina. Za početak izgradnje "Vile sa Nišave" zaslužni su meštani sela Sićeva, dok je neposredni incijator bio Todor Milovanović, tadašnji predsednik opštine Niš. Oni su čak stupili u kontakt sa našim velikim naučnikom Nikolom Teslom, koji je i idejni projektant ove mini hidroelektarne (MHE). Tesla je zbog toga proglašen počasnim građaninom Sićeva. MHE "Sveta Petka" snage 640 kW završena je uz pomoć grada Niša, a pre puštanja u pogon posetili su je studenti Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda kako bi iz bliza videli "čudo tehnike" toga vremena. Naime, MHE "Sveta Petka" počela je sa radom 13 godina posle prve hidroelektrane na svetu izgrađene na reci Nijagari (1895. godina - SAD). Profesor Tehničkog fakulteta u Beogradu, Aćim Stevović projektovao je branu, kanale i zgrade, dok je kompletna oprema kupljena u Nemačkoj. Električ-na energija je do grada stizala dalekovodom dužine 25 kilometara pod naponom od 8 kW. Hidroelektrana u Ostrovici je bila prva državna elektrana koja je osvetlljavala grad Niš.

Obeležavanje jubileja
Obeležavanje 100 godina rada hidroelektrane "Sveta Petka" u Ostrovici imalo je dva dela: svečanu proslavu (22. septembra), u organizaciji PD "Jugoistoka Niš" i tribinu "Male hidroelektrane nekad i sad" u organizaciji Inženjerske komore Srbije, (23. septembra). Okupljenima na proslavi obratio se direktor PD "Jugoistok Niš", dr Aleksandar Janjić "Ovaj jubilej značajan je za grad Niš, ali i za elektroprivredu Srbije", naglasio je Janjić. "Izgradnjom ove MHE, zasijalo je prvo električno osvetljenje u Nišu. Prva javna elektrana izgrađena je isključivo sredstavima grada Niša, što je Niš svrstalo u društvo naprednih gradova Evrope". Na Svečanosti su govorili i direktor Niške elektrodistribucije, Andrija Vukašinović, gradski većnik Boban Mihailović i predsednik Inženjerske komore Srbije prof. dr Dragoslav Šumarac. "Zadatak Inženjerske komore Srbije je da podrži realizaciju novih ideja, kao što je u to doba podržavano vizionarstvo umnih ljudi", rekao je Šumarac. "Ova hidroelektrana pokazuje kako treba koristiti prirodne resurse naše zemlje, odnosno, kako bi trebalo slediti taj putokaz".

1 Inicijatori izgradnje prve srpske hidroelektrane "Sveta Petka" bili su žitelji Sićeva i grado-načelnik Niša Todor Milovanović. Projekat (branu na Nišavi, kanale i zgrade) uradio je profesor Tehničkog fakulteta u Beogradu, Aćim Stevović, dok je kompletna oprema kuplje-na u Nemačkoj

Svečana proslava završena je prigodnim kulturnoumetničkim programom.

Tribina "Male hidroelektrane nekad i sad" imala je osamdesetak učesnika i dva cilja da obeleži veliki jubilej "prvi vek postojanja hidroelektrane u Srbiji", odnosno, uključivanje inženjerskog potencijala u izazove današnjice, kada se sve više insistira na iskorišćavanju obnovljivih izvora energije, a posebno na vodopotencijalu Republike Srbije.

Učesnici su, pre početka rada, obišli hidroelektranu, i na "licu mesta" izrazili oduševljenje za genijalnost tadašnjih graditelja i lepotu objekta, a posebno Male hidroelektrane nekad i sad za činjenicu da i posle 100 godina radi i isporučuje električnu energiju. Prisutni su imali priliku i da se upoznaju sa postojanjem i druge MHE "Sićevo" koja se takođe nalazi na navedenom lokalitetu, kao i sa najavom predstavnika PD "Jugositoka" o početku radova na izgradnji treće MHE "Banjica" od 3 MW koja će se nalaziti između navedene dve.

Tribinu "Male hidroelektrane nekad i sad" otvorio je potpredsednik UO IKS, Milovan Glavonjić posle koga je učesnike pozdravila i predsednik IO Matične sekcije izvođača radova, Tatjana Đorđević

Uvodno izlaganje imao je u ime Organizacionog odbora dipl. maš.inž. Dragan Živković, koji je ukazao na izuzet-ni značaj ovog jubileja, sa aspekta tadašnjeg razvoja elektrifikacije Srbije, kao podstrek da se i u današnjim uslo-vima krene sa iskorišćavanjem hidro potencijala zemlje i intezivira izgradnja mini hidroelektrana. Posle uvodnog izlaganja usledila su još šest predavanja specijalno pripremljena za ovu priliku: "Mini centrale, sa aspekta raspoloživih kapaciteta alternativne energije i mogućnosti njihove gradnje" autora Zorana Mojića iz Beograda i Zorana Krstića iz Niša, "Hidroenergetski potencijal u Pirotskoj opštini za izgradnju mini hidroelektrana" Ljubomira Stojanovića iz Pirota, "Pogled na istraživanje optimalnog pristupa korišćenja hidroenergije malih vodotoka u Srbiji, osnovi master plana za gradnju malih hidroelektrana" prof. dr Miluna Babića (Mašinski fakultet, RCEE - Kragujevac), "Polazne tehničke osnove za izgradnju mini hidroelektrana" prof. dr Dragice Milenković (Mašinski fakultet, RCEE - Niš), "Mini hidroelektrana Bovan iskustva pri puštanju u rad asihronog generatora od 250 KvA" mr Miroslava Veselinovića i "Tehnički uslovi za priključenje male elektrane na distributivni elektroenergetski sistem" Dragana Rapaića (PD "Jugoistok" Niš).

Učesnici tribine imali su priliku i da vide prezentacije četiri firme-sponzora: Kopring-EM iz Niša i tri iz Beograda ; Montprojekta , Ekoenergo inženjeringa i Simensa doo - Beograd (Siemens). Prve tri kompanije pružaju kompletan inženjering u izgradnji ovakvih objektata i saradnju sa investitorima iz ove oblasti. Ipak, najatraktivnije je bilo prisustvo Simensa zato što je pre tačno jednog veka, zajedno sa firmom Foit iz Nemačke, isporučio opremu za hidroelektranu. "Prilikom obilaska MHE "Sveta Petka" imali smo priliku da na licu mesta vidimo i da se nedvosmisleno uverimo kako naši generatori, proizvedeni u prošlom milenijumu, i posle 100 godina isporučuju potrošačima kvalitetnu električnu energiju", sa ponosom je istakao regionalni menadžer prodaje Simens doo Beograd, dipl.inž.el. Ivica Dimitrijević

Procitajte iz oblasti "Iz rada matičnih sekcija" i:
  • Podsekcije bez odmora
  • Interakcija domaćih i inostranih stručnjaka
  • Mini hidroelektrana "Bovan" - tri godine kasnije
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    08. jul 2020.