Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Iz rada matičnih sekcija -Jednostavno, precizno, jeftino
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
 
Jednostavno, precizno, jeftino
- Radovan Radović -
 
dr Borislav Stojkov Matične sekcije urbanista i planera organizovale su, 24. novembra u Beogradu, okrugli sto na kome su prezentirale svoje predloge za izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji (ZPI). Moderator je bio urbanista Marin Krešić, koji je detaljno predstavio - komentarisao sve ono što je"izbačeno", odnosno, ponuđeno da "uđe" u budući ZPI.

Ministarstvo za životnu sredinu, prostorno planiranje i građevinarstvo pozvalo je Inženjersku komoru Srbije, sve njene članove, da predlože izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji (ZPI). Taj poziv najbolje se "primio" kod matičnih sekcija urbanista i planera, čiji su članovi dostavili nekoliko desetina predloga kako da se poboljša ZPI. Komisija dve matične sekcije pregledala je apsolutno sve pristigle predloge i sintetizovala u konzistentan materijal-dokument kako bi "apdejtovani" Zakon o planiranju i izgradnji trebalo da izgleda u sektorima prostornog planiranja i urbanizma. Taj svoj dokument, u kojem nisu mogli da se nađu svi predlozi za promene, ponudili su Ministarstvu, ali su prosledili i sve ostale predloge svojih članova.

1 Predlozi urbanista i planera pojednostvljuju proceduru i preciziraju zakonske odredbe, a time pojeftinjuju izradu planske dokumentacije

"Predlozi za imene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji usmereni su ka pojednostavljenju i preciziranju, skraćivanju i pojeftinjenju", rekao je Marin Krešić, član Komisije iz Matične sekcije urbanista, prezentirajući Dokument. "Prvo smo izbacili sve one članove koji nisu izdržali "proveru vremena", a onda smo predložili kako bi trebalo da izgledaju (šta bi u njima trebalo da piše) novi, popravljeni i dopunjeni članovi ZPI".

S obzirom na to da je Marin Krešić bio jedan od koordinatora u izradi postojećeg ZPI može mu se verovati da predložene izmene i dopune idu ka popravci i preciziranju postojećih odredbi , odnosno, potpuno novim rešenjima, kako bi se planovi, akta i projekti brže donosili, a dokumenti koji su potrebni građanima i institucijama samo jednom plaćani ili bili besplatni.

Najvažniji deo predloženih izmena i dopuna je onaj koji govori da je "ovaj Zakon za svako planiranje, izgradnju i prateće radnje glavni (krovni) dokumet i u odnosu na druge zakone ima u svakom pogledu jaču snagu u regulisa-nju oblasti na koje se odnosi, kao i na druge u njemu spomenute oblasti, nadležnosti i službe". Ovo zato što su se u praksi mešale nadležnosti, zbog nepreciznosti bilo mnogo "kreativnog tumačenja", što je sve stvaralo mnogo zabuna i, umesto da smanjuje, povećavalo prostorno-urbanistički haos, zapavo, problematizovalo kompletan građevin-ski sektor.

Procitajte iz oblasti "Iz rada matičnih sekcija" i:
  • Savremeni grad i podzemna izgradnja
  • Stanje i perspektive prostornog planiranja
  • Gradonačelnik pozvao Komoru na saradnju
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    22. oktobar 2020.