:: Naslovna strana > Glasnik broj 13 >-Meridijani -Saradnja na dva projekta
 
MERIDIJANI
Odštampaj
 
Delegacija Mađarske inženjerske komore posetila Novi Sad i Beograd

Saradnja na dva projekta
- Radoš O. Dragutinović -
 
Delegacija Mađarske Inžerske komore Delegacija Mađarske inženjerske komore (Magyar Merknoki Kamara) bila je u dvodnevnoj poseti Inženjerskoj komori Srbije (24-25. novembar), a sastanci su održani u Reginalnoj kancelariji Novi Sad (24.XI), odnosno, u Centrali u Beogradu. U Mađarskoj komorskoj delagaciji bili su predsednik Mađarske inženjerske komore (MIK), dr Gabor Kovač (Kovats Gabor), član predsedništva MIK za Čongrad dr Laslo Dobi (Dobi Laslo), direktor Vodne direkcije Segedin, Mihalj Ando (Mihai Ando). glavni inženjer Direkcije za vode u Segedinu, dr Ištvan Ratki (Ratki Istvan), profesor na Tehničkom fakultetu u Budimpešti i Arpad Heceg (Herceg Arpad), prevodilac, član MIK. Domaćini su im bili predsednik IKS, dr Dragoslav Šumarac, predsednik Komisije za informisanje IKS, dr Jovan Despotović, i Laslo Silađi iz Regionalne kancelarije Subotica.

"Dosadašnja saradnja naših komora bila je odlična, ali nema razloga da ne postane još bolja, kroz realizaciju zajedničkih projekata", rekao je predsednik IKS dr Dragoslav Šumarac, na sastanku održanom u Beogradu. "Uvek smo bili dobri susedi, pa saradnja naše dve komore može da bude primer i drugima u Evropi. Ono gde bismo mogli da učinimo znatno više jeste snažniji zajednički nastup u Evropskoj asocijaciji inženjerskih komora (ECEC). Ovo poslednje je izuzetno važno, jer su nadležne institucije Evropskog parlamenta odlučile da intenziviraju saradnju sa inženjerskim komorama, pre svega sa ECEC".

1Za realizaciju projekta "Torntal"neophodna je tripartitna saradnja inženjerskih komora, ali i država (Srbija-Mađarska-Rumunija) pošto se taj sliv prostire u tri susedne zemlje

Prvi čovek Mađarske inženjerske komore istakao je dva projekta na kojima bi mogle i trebalo zajedno da rade dve Komore, ali je izneo i neke od specifičnih aktivnosti MIK. "Na sastanku u Novom Sadu detaljno smo razgovarali o projektima vezanim za reku Tisu, odnosno, o sprečavanju njenog izlivanja, ali i o projektu regulacije sliva " Torntal" koji se prostire u tri države: Mađarska, Srbija i Rumunija. To znači da ga moramo rešavati u tripartitnoj komorskoj i državnoj saradnji, odnosno, moramo da formiramo jedinstvenu radnu grupu za ovaj projekat", rekao je dr Gabor Kovač. "Samo da podsetim da regulacija sliva "Torntal" nije urađena prema prirodnim zahtevima, odnosno, kanali koji su izgrađeni imaju suprotan tok, jer ne prate konfiguraciju terena, pošto idu prema reci Moriš. Mi smo uradili projekat koji prati prirodni pad terena, tako da sve vode teku prema slivu reke Zlatice koja se u srpskom delu Banata uliva u Tisu. Projekat je urađen prema Direktivama EU, a mogao bi da se realizuje sredstvima EU, odnosno, za njih možemo zajedno da konkurišemo. Da i to naglasim, stav je EU da se kvalitet i kvantitet vode na ovim slivovima mora vratiti u predhodno stanje do 2015. godine.

Treća tema o kojoj je govorio predsednik Kovač bila je promena propisa u Mađarskoj, prema kojoj je potrebno uvesti i licence za lica koja vrše nadzor (nadzorne licence). Problem je nastao zbog toga, što nadzor kod naših suseda ne vrše samo diplomirani inženjeri, nego i niže obrazovani, sve do srednjoškolaca. Mađarska inženjerska komora je esnafsko udruženje diplomiranih inženjera tehničkih struka vezanih za izgradnju građevinskih objekata. Četvrta tema odnosila se na zahtev da se vrši revizija i izvođačkih projekata, a ne kao što je do sada bilo da su revidovani samo generalni i idejni projekti. Doduše, ta vrsta revizije uvedena je samo za one projekte koji se finansiraju iz budžetskih sredstava. Dve poslednje teme iznete su kako bi se uporedile sa stanjem u Srbiji, odnosno, da li se i koliko razlikuju od naših rešenja. Mađarska delegacija je informisana da se u Srbiji oduvek vrši revizija izvođačkih projekata, međutim, kada je reč o licencama za nadzor, njih izdaje Inženjerska komora Srbije.

"Posle razmene informacija u Novom Sadu i Beogradu, čvrsto smo se dogovorili o saradnji na projektima odbrane od poplava na Tisi, ali i na projektu sliva "Torntal", rekao je dr Jovan Despotović. "Moram da priznam da je predsednik Kovač izuzetno konstruktivan , jer smo se posle sastanaka u Segerdinu, Novom Sadu i Beogradu, dogovorili o konkretnoj saradnji dveju Komora radi izrade zajedničkih projekata u regionu", preneo je dr Jovan Despotović.

Procitajte iz oblasti "Meridijani" i:
  • Kodeks u prvom planu
  • Tisa je "glavna ulica" Segedina
  • Na grobu Svetog Save u Velikom Trnovu
  • Aseizmika, evrokodovi i dobro druženje
  • <<< Nazad na sadržaj