Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj13 > Razno - Tehnologije prefabrikovane gradnje
 
RAZNO
Odštampaj
Osamdeset članova Komore posetilo sajam Saie 08 - SAIENERGIA koji je u Bolonji održan od 15. do 18. oktobra
Tehnologije prefabrikovane gradnje
- Milana Milović -
 
Interesovanje za posetu Bolonjskom sajmu bilo je izuzetno veliko, u jednom trenutku činilo se da će biti malo dva autobusa, ali je na kraju na put u Italiju, 14.oktobra, krenulo 80 članova Komore. Prvog dana, odmah po dolasku, članovi Komore obišli su Bolonju, grad smešten između doline reke Po i Apeninskih planina. U pratnji lokalnog vodiča posetili su Neptunovu fontanu, koju je dizajnirao Tomaso Loreti (Tommaso Laureti) 1566. godine, i Crkvu San Petronio koje se nalaze na centralnom gradskom trgu Mađore (Piazza Maggiore).

Posle razgledanja grada, članovi Komore posetili su sajam, za šta su bila predviđena sva tri dana boravka u Bolo-nji. Na sajamskoj priredbi imali su mogućnost da se upoznaju sa dostignućima u obnovljivim izvorima energije i nisko - energetskim tehnologijama za održivu gradnju, sa tehničkim rešenjima u arhitekturi i građevini,zatim materi-jalima za završne građevinske radove, izolaciju, fasade i građevinsku stolariju, kao i materijalima i sistemima za vodovodne i kanalizacione instalacije,i rešenjima u proizvodnji i snabdevanju, grejanju, hlađenju (korišćenje ter-malne, solarne, geotermalne,i energije iz biomase...), klimatizaciji, ventilaciji, sistemima za automatizaciju i kontro-lu... Na štandovima su organizovana brojna predavanja za posetioce Sajma.

1Inženjerska komora Srbije organizovala je posetu Sajmu tehnologije prefabrikovane gradnje - jednom od najvećih te vrste u Evropi na kome je izlagalo 1.750 kompanija (350 inostranih i 1.400 domaćih). Saie 08 - SAIENERGIA videlo oko 180.000 posetilaca, od kojih je manje od 10.000 iz inostranstva, među kojima i 80 članova Komore.U povratku razgledane su znamenitosti Venecije

Na Sajmu tehnologije prefabrikovane gradnje u Bolonji učestovalo je oko 1.750 izlagača iz Italije i ostalih evrop-skih i vanevropskih zemalja. Izlagačke oblasti ili, što bi se kod nas reklo - "robne grupe" koje su mogle da se vide bile su: građevinski sistemi (Building Systems); građevinske komponente i podsistemi (Building Components and Subsystems); građevinski materijali (Materials and Products); mašine i oprema za industrijsku proizvodnju građe-vinskih elemenata (Machinery and Equipment for the Industrial Production of Building Elements)); mašine, oprema i tehnologije za gradilište (Building Site Machinery, Equipment and Technologies); specijalne mašine i oprema za građevinske inženjerske radove (Special Machinery and Equipment for Civil Engineering Works); hidroizolacioni matrijali (Waterproofing and Insulation); elektronska oprema (Electronic Equipment); kompanije za usluge u obla-sti kompjuterskih sistema (Computer Systems Service Companies); oprema za testiranje, kontrolu i merenje (Testing, Control and Measuring Instruments and Equipment); prefabrikovani građevinski elementi (Prefabricated Structures); oprema za proizvodnju prefabrikata (Machinery for Manufacturing Rebar); oprema za proizvodnju armature (Machinery for Components in Reinforced Concrete). Bologna Fiere
Bolonjski sajam (Bologna Fiere) jedan je od najmodernijih i najfunkcionalnijih izložbenih prostora u Evropi. Prostire se na 37,5 hektara (375.000 kvadratnih metara), na kojima je izgrađeno 20 potpuno opremljenih (klima, inter-net) izložbenih hala-paviljona, koji su krajnje racionalno postavljeni duž četiri glavna prilaza. Zatvoreni izlagački prostor ima 180.000 kvadrata, dok je "pod vedrim nebom" - 80.000 kvadratnih metara. Poslednjeg dana boravka u Italiji, 18. oktobra, članovi Komore posetili su Veneciju - grad, pristanište i čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji na Jadranskom moru, sa preko 400.000 stanovnika. Imali su mogućnost da vide poznate građevinske i kulturne znamenitosti kao što su Duždeva palata, Trg i crkvu Svetog Marka, crkvu Santa Marija dela Salute (Santa Maria della Salute)...

Procitajte iz oblasti "Razno" i:
  • Investexpo gradi i modernizuje Srbiju
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    08. jul 2020.