Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 12 >-Matične sekcije - Početak nove tradicije
 
MATIČNE SEKCIJE
Odštampaj
 
Godišnji skup urbanista "Forum urbanum" - Sajam urbanizma" Ivanjica, 10-12. jun

Početak nove tradicije
- Milorad Miladinović -
 
Tematski blokovi su obeležili drugi dan rada 'Sajma urbanizma' u Ivanjici Manifestacija "Forum urbanum" predstavljena je kao godišnji pregled urbanističke produkcije članova Matične sekcije urbanista (MSU), sa pratećim programima (prezentacije radova, tribine i diskusije). U organizaciji Sajma urbanizma, što je "naše" ime za "Forum urbanum", aktivno učešće imali su i članovi sekcije. Stalno otvorenim komunikacionim kanalima (telefon, internet, faks), članovi Sekcije dostavljali su svoje sugestije, predloge, pitanja i dileme koje su se odnosile na organizaciju i tematiku Skupa.

U periodu od aprila do kraja maja, članstvu su prosleđene dve informacije vezane za program Skupa, koji je istovremeno bio izložen i na sajtu Inženjerske komore Srbije. Za temu Sajma izabran je sam njegov naziv "Forum urbanum - Sajam urbanizma", pri čemu je osnovni cilj razmena iskustava između odgovornih urbanista. Sajam iliti Forum, održan je u Ivanjici i okupio je 88 polaznika, što je uključivalo: licencirane planere, članove Izvršnog i Organizacionog odbora, članove Upravnog odbora, Sekretara Inženjerske komore Srbije, ali i ostale polaznike iz javnih preduzeća, zavoda za urbanizam, ustanova, republičkih i drugih institucija i preduzeća. Na početku manifestacije, prisutne su pozdravili članovi Izvršnog i Organizacionog odbora, ali i Milovan Marković, predsednik Opštine Ivanjica.

Skup "Forum urbanum - Sajam urbanizma" realizovan je tokom tri junska dana (10-12) i kroz nekoliko sesija. A sve se događalo i odigravalo u prelepoj pitomini Ivanjice, varošici podno planine Golije. Sesije su organizovane po tematskim celinama koje kvantifikuju i kvalifikuju položaj, ulogu i značaj urbanizma (urbaniste) i aktuelnu produkciju urbanističke struke. Pored stručnog dela, "Forum" je imao i prateće izložbe u formi "godišnje produkcije članova sekcije" i prezentacije radova sa konkursa Matične sekcije urbanista.

Stručni deo skupa je prvog dana realizovan u dve sesije na kojima se raspravljalo na temu "Studije i analize i informatička delatnost u oblasti urbanističkog planiranja u svetlu uloge urbanista i unapređenja rada lokalne samouprave". U okviru ovih sesija, održano je sedam predavanja, a izlagalo je devetoro stručnjaka. Predavanja su bila: Ograničenja i mogućnosti kod preklapanja i usaglašavanja planskih dokumenata, i urbanističko planiranje u zaštićenim prirodnim dobrima na primeru Mokre gore, Urbanistička iskustva u izradi opštinske stambene strategije na primeru Kraljeva, Javni interes i javni prostori u vremenu tranzicije (zakon, urbanističko planiranje i realizacija na primerima izabranih planova donetih u Beogradu u periodu 2003-2008), Studija beogradskog priobalja - prva faza, Generalno planiranje gradova - centara opština jugoistočne Srbije, i regulacioni planovi na području gradske opštine Medijana, Uloga urbanista u sprovođenju teritorijalnih informativnih sistema, na primeru grada Kragujevca, Tehnički i organizacioni aspekti pripreme za uvođenje GIS-a u lokalnoj samoupravi.

Tematski blokovi koji su obeležili drugi dan skupa, odnosili su se na prezentacije primera planskih dokumenata, kao i specifičnih planskih i tehničkih rešenja u okviru posebnih tema skupa, i diskusiju o temama po principu okruglog stola. Saslušano je 12 izlaganja/predavanja na kojima je radilo više od 25 eksperata. Predavanja su bila: Pristup izradi plana detaljne regulacije sanitarne deponije, Plan detaljne regulacije Jošanica u Novom Pazaru, Plan detaljne regulacije za deo prostora između ulica Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Marksov put u Subotici, Plan detaljne regulacije ulice Mome Stevanovića u Mladenovcu, Plan generalne regulacije dela gradskog naselja Lazarevac, Plan generalne regulacije kompleksa HIP Petrohemija, HIP Azotara i NIS Rafinerija nafte Pančevo, u naseljenom mestu Pančevo, Plan opšteg uređenja naselja Gruža, opština Knić, Plan opšteg uređenja Goča, Detaljni urbanistički plan groblja Orlovača - završna faza realizacije trga za ispraćaj i glavnog objekta za ispraćaj,Funkcionalna rekonstrukcija garaža u nizu, Mesna zajednica 'Prozivka' - Subotica, Urbanistički projekat preparcelacije i izgradnje poslovnostambenog TQ centra (Tradeunique Senter) u Inđiji, Javni urbanističko-arhitektonski konkurs za unapređenje romskog naselja Grdička kosa 2 u Kraljevu.

Poslednjeg dana manifestacije, tokom prepodneva, održana je i otvorena sednica Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista Inženjerske komore Srbije, kada su prezentovani i rezultati Ankete o potrebama članstva, kao i druga aktuelna pitanja koja se tiču rada Matične sekcije urbanista.

Događanja na prvom "Forum urbanum - Sajmu urbanizma", pozitivno su ocenjena od članstva i učesnika skupa, i gotovo je sigurno da predstavljaju početak jedne lepe tradicije - jer će se nastaviti i narednih godina.

<<< Nazad na sadržaj
 
06. jun 2023.