Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 12 >-Permanentno usavršavanje - Predavanja privlačna za članstvo
 
PERMANENTNO USAVRŠAVANJE
Odštampaj
 
 

Predavanja privlačna za članstvo
- Milana Milović -
 
Inženjerska komora Srbije i u 2008. godini nastavila je sa ciklusom predavanja u okviru Programa permanentnog usavršavanja članova IKS. Planom za 2008. godinu predviđeno je da se predavanja u okviru programa permanentnog usavršavanja realizuju po oblastima/strukama, jednom ili dva puta godišnje. Teme predavanja vezane su za oblast građevinarstva, urbanizma, elektrotehnike, prostornog planiranja i mašinstva. Ovogodišnji program uključuje i mogućnost da se uspešno realizovana predavanja u 2007. i 2008. godini, organizuju i u drugim većim regionalnim centrima, kakvi su Novi Sad i Niš.

U proteklom periodu, od maja do kraja juna, u okviru programa permanentnog usavršavanja, održano je šest predavanja od interesa za struku i članove Komore. Prvo predavanje, "Telekomunikaciona instalacija u poslovnim i stambenim objektima - savremeni koncepti", održano je 9. maja 2008. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Koordinator predavanja bio je Slobodan Pavlović, dipl. inž. el. Predavanje je obuhvatilo upoznavanje projektanata sa savremenim rešenjima, problemima u praksi, zakonskom regulativom i drugim aspektima, o čemu ste više mogli da pročitate u Glasniku broj 11.

1Nakon letnje pauze, već od prvih dana septembra biće nastavljeno sa održavanjem predavanja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ali i u svim drugim gradovima u kojima Komora ima otvorene regionalne kancelarije


Zatim, 19. maja 2008. godine održano je predavanje "Nove evropske norme za projektovanje - Evrokod 2 za proračun betonskih konstrukcija (prvi deo)". Predavač je bio mr Nenad Pecić, dipl. građ. inž. Ovom predavanju prisustvovalo je 45 članova Komore, koji su imali mogućnost da se upoznaju sa osnovnom tehnikom proračuna betonskih konstrukcija prema evropskim normama, kao i sa povećanjem interesovanja za naše nove propise.

U junu 2008. u Beogradu su održana još četiri uspešna predavanja, a od septembra pa do kraja godine, ista predavanja održaće se i u Novom Sadu i Nišu.

Predavanje "Odnos prostornih i master planova razvoja turizma - nadležnosti, sadržaj i ograničenja" održano je 6. juna 2008. godine. Ciljevi predavanja bili su komparativna analiza i unapređenje procedure izrade prostornih i master planova. Predavači su četvorica diplomiranih prostornih planera: dr Saša Milijić, mr Nebojša Stefanović, mr Đorđe Milić i mr Aleksandar Vučićević. Prisutno je bilo 37 učesnika.

Predavanje "Električne instalacije u javnim zgradama" održano je 11. juna, a predavačku ekipu je činila trojka diplomiranih inženjera elektrotehnike: Milovan Glavonjić, Dragan Vićović i Zoran Hadžić. Predavanje je imalo za cilj da elektroinženjere edukuje oko primene propisa za javne objekte.

Prof. dr Aleksandar Petrović i prof. dr Miloš Nedeljković, održali su, 16. juna 2008. godine, predavanje "Prirodni gas i TNG - Primena, oprema za cevovodni transport, projektovanje". Cilj predavanja je upoznavanje slušalaca sa načinima rešavanja problema koja se javljaju u tehničkoj praksi, a vezana su za dimenzionisanje cevovodnih sistema i izbor i postavljanje opreme u pumpnim i kompresorskim stanicama. Prisutno je bilo 49 učesnika. O pomenutom predavanju možete da nešto više pročitate u ovom broju Glasnika.

Na predavanju održanom 19. juna, "Metodologija planiranja u zaštićenim kulturnoistorijskim celinama / Urbana obnova starog jezgra Zemuna (prvi deo)" predavač je bila Milica Grozdanić, dipl. inž. arhitekture, a najviše je bilo reči o spoznaji značaja sveobuhvatne analize konteksta i kontinuiteta u procesu urbanističkog planiranja i projektovanja.

Pohađanje predavanja i kurseva za članove Komore je besplatno, a svi polaznici odgovarajući materijal dobijaju u dve verzije - na papiru i na kompaktdisku.

Imajući u vidu da su predavanja od strane naših članova dosta dobro posećena, može se konstatovati da postoji potreba za ovakvim vidom edukacije, odnosno - za permanentnim usavršavanjem. Nakon letnje pauze, već od prvih dana septembra biće nastavljeno sa održavanjem predavanja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ali i u svim drugim gradovima u kojima Komora ima otvorene regionalne kancelarije.

Pročitajte iz oblasti "Permanentno usavršavanje" i:
  • Problemi se ne mogu tipski rešavati
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    06. jun 2023.